Velkommen til Landbrukskontoret

Kommunevåpen alle kommunene
Kommunene Drammen, Lier, Røyken og Hurum har felles landbrukskontor. Kontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jord- og skogbruk.