Velkommen til Landbrukskontoret

Velkommen til landbrukskontoret. Vi holder til på Foss gård, Stokkeveien 4 ved Lier sykehus.