Hopp til innhold

Kontaktinformasjon

Gå til

Kontorets oppgaver

Kontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk. I tillegg drifter landbrukskontoret kommuneskogene i Lier. 

Landbrukskontoret er en del av virksomheten landbruk og miljø, som også jobber med forurensning, vannforvaltning og små avløp.

Ansatte

Marit Helene Fjelltun - landbrukssjef, leder for kontoret
Arbeidsområder: Ledelse, økonomi, personal, arealplaner, klima- og miljøsaker, jord- og konsesjonssaker m.m.
Telefon: 32 22 04 92
Mobil: 91 72 85 01
E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no 

 

Gry Løberg - jordbrukssjef
Arbeidsområder: Jord- og konsesjonsloven, hest, RMP, gårdskart, næringsutvikling og informasjonsarbeid. Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel, SMIL og tilskudd til tiltak i beiteområder.
Telefon: 32 22 04 95
Mobil: 91 75 73 73
E-post: gry.loberg@lier.kommune.no 

Rebecca Ehrlenbruch Martinsen - jordbrukssjef 
Arbeidsområder: Jord- og konsesjonsloven, investering og bedriftsutvikling i landbruket (Innovasjon Norge), organiske gjødselvarer, nydyrking, produksjonstilskudd, produksjonssvikt og avløsertilskudd.
Telefon: 32 22 04 93
E-post: rebecca.martinsen@lier.kommune.no 

Jon Thomas Haugland - Skogbrukssjef
Arbeidsområder: Lovsakbehandler skogloven, landbruksveier (jord/skog), tilskudd skogbruk, søknad om hogst i Oslomarka, skogfond, veiledning, bestyrer Lier kommuneskoger.
Mobil: 41 76 48 45
E-post: jon.thomas.haugland@lier.kommune.no

 

Cathrine Rask-Jensen - utmarkskonsulent
Arbeidsområder: Vilt- og fiskeforvaltning, naturkartlegging (DN håndbok 13 og NiN), kommunalt viltfond med skogøkologi og naturmangfoldloven.
Telefon: 32 22 04 91
Mobil: 93 43 67 37
E-post: cathrine.rask-jensen@lier.kommune.no

 

Cecilie Helgerud - vannområdekoodinator
Arbeidsområder: Rådgiver og koordinerer av kommunens oppgaver i vannforskriften og regional vannforvaltningsplan, pådriver for gjennomføring av overvåkning og tiltak for å sikre god tilstand i Lierelva vannområde.
Telefon: 32 22 04 31
E-post: cecilie.helgerud@lier.kommune.no

Jonny Løe - miljørådgiver
Arbeidsområder: Jobber med forsøpling, grunnforurensning, oljetanker og oljeutskillere
Telefon: 32 22 04 57
Mobil: 91 75 90 90
E-post: jonny.loe@lier.kommune.no

Lars Kyllingstad - jordbrukskonsulent
Arbeidsområder: Pensjonist og jobber på timebasis med gjødselplanlegging
Telefon 32 22 04 94
Mobil: 41 68 15 27
E-post: lars.kyllingstad@lier.kommune.no 

Kontakinformasjon

Besøksadresse: Foss gård, Stokkeveien 4, 3401 Lier Telefon: 32 22 01 00 

Postadresse: Landbrukskontoret, postboks 205, 3401 Lier
E-post:postmottak@lier.kommune.no

Åpningstider

16. september - 15. mai: klokken 08.00 - 15.45 (mandager til 16.15)

16. mai - 15. september: klokken 08.00 - 15.00 (mandager til 15.30)

Sist oppdatert: 19. desember 2023

Fant du det du lette etter?

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Foss gård, Stokkeveien 4
3401 Lier

Telefon: 32 22 01 00