Om oss

Gå til

Kontorets ansvar

Kontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk. I tillegg drifter landbrukskontoret kommuneskogene i Lier.

Ansatte

Marit Helene Fjelltun

Landbrukssjef, leder for kontoret tlf. 32 22 04 92 mobil: 91 72 85 01 E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Ledelse, økonomi, personal, arealplaner, miljøsaker, jord- og konsesjonssaker m.m.

Håkon Bergø

Utmarkskonsulent tlf. 32 22 04 91 mobil: 95 04 64 30 E-post: hakon.bergo@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Vilt- og fiskeforvaltning, jegerprøve, kommunalt viltfond, jordlovsbehandling.

Gry Løberg

Jordbrukssjef tlf. 32 22 04 95 mobil: 91 75 73 73 E-post: gry.loberg@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord-/konsesjonsloven, hest, RMP, gårdskart, næringsutvikling og informasjonsarbeid.

Rebecca Ehrlenbruch Martinsen

Jordbrukssjef  Tlf: 32 22 04 93 rebecca.martinsen@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord-/konsesjonsloven, investering og bedriftsutvikling i landbruket (Innovasjon Norge),organiske gjødselvarer, nydyrking, produksjonstilskudd.

Terje Olav Ryd

Skogbrukssjef tlf. 32 22 04 88 mobil: 91 53 10 58 E-post: terje.olav.ryd@lier.kommune.no  Arbeidsområder: Lovsakbehandler skogloven, landbruksveier (jord/skog), tilskudd skogbruk, søknad om hogst i Oslomarka, skogfond, veiledning, bestyrer Lier kommuneskoger og SMIL.

 

Lars Kyllingstad

Jordbrukskonsulent tlf. 32 22 04 94 mobil: 41 68 15 27 E-post: lars.kyllingstad@lier.kommune.no 
Pensjonist  og jobber på timebasis med gjødselplanlegging

Kontakinformasjon

Besøksadresse: Foss gård, Stokkeveien 4, 3401 Lier Telefon: 32 22 01 00 Epost: postmottak@lier.kommune.no

Postadresse: Landbrukskontoret, Postboks 205, 3401 Lier

Åpningstider

16. september - 15. mai:  kl 08.00 - 15.45 (mandager til 16.15)

16. mai - 15. september: kl 08.00 - 15.00 (mandager til 15.30)

Sist oppdatert: 16. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Foss gård, Stokkeveien 4
3401 Lier

Telefon: 32 22 01 00