Hopp til innhold

Kontaktinformasjon

Gå til

Kontorets oppgaver

Kontoret har ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt og innlandsfisk. I tillegg drifter landbrukskontoret kommuneskogene i Lier. Landbrukskontoret er en del av virksomheten Landbruk og miljø som også jobber med forurensning, vannforvaltning og små avløp.

Ansatte

Marit Helene Fjelltun - Landbrukssjef, leder for kontoret
tlf. 32 22 04 92 mobil: 91 72 85 01 E-post: marit.helene.fjelltun@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Ledelse, økonomi, personal, arealplaner, klima- og miljøsaker, jord- og konsesjonssaker m.m.

Gry Løberg - Jordbrukssjef
tlf. 32 22 04 95 mobil: 91 75 73 73 E-post: gry.loberg@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord- og konsesjonsloven, hest, RMP, gårdskart, næringsutvikling og informasjonsarbeid. Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel, SMIL og tilskudd til tiltak i beiteområder.

Rebecca Ehrlenbruch Martinsen - Jordbrukssjef 
Tlf: 32 22 04 93 rebecca.martinsen@lier.kommune.no 
Arbeidsområder: Jord- og konsesjonsloven, investering og bedriftsutvikling i landbruket (Innovasjon Norge),organiske gjødselvarer, nydyrking, produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Skogbrukssjef - Oscar Næss
En periode fremover kjøper vi tjenester fra Drammen Kommune. Skogbrukssjef Oscar Næss tar seg av skogbruksoppgavene inntil ny skogrbrukssjef er på plass i Lier Kommune.
mobil: 47 38 72 04   E-post: oskar.naess@drammen.kommune.no 
Arbeidsområder: Lovsakbehandler skogloven, landbruksveier (jord/skog), tilskudd skogbruk, søknad om hogst i Oslomarka, skogfond, veiledning, bestyrer Lier kommuneskoger.

Cathrine Rask-Jensen  - Utmarkskonsulent
tlf. 32 22 04 91 mobil: 93 43 67 37  E-post: cathrine.rask-jensen@lier.kommune.no
Arbeidsområder: Vilt- og fiskeforvaltning, naturkartlegging (DN håndbok 13 og NiN), kommunalt viltfond med skogøkologi og naturmangfoldloven.

Cecilie Helgerud - Vannområdekoodinator
tlf: 32 22 04 31 E-post: cecilie.helgerud@lier.kommune.no  
Arbeidsområder: Rådgiver og koordinerer av kommunens oppgaver i vannforskriften og regional vannforvaltningsplan, pådriver for gjennomføring av overvåkning og tiltak for å sikre god tilstand i Lierelva vannområde.

Jonny Løe - Miljørådgiver
tlf: 32 22 04 57 mobil: 91 75 90 90 E-post: jonny.loe@lier.kommune.no
Jobber med forsøpling, grunnforurensning, oljetanker og oljeutskillere

Lars Kyllingstad - Jordbrukskonsulent
tlf. 32 22 04 94 mobil: 41 68 15 27 E-post: lars.kyllingstad@lier.kommune.no 
Pensjonist og jobber på timebasis med gjødselplanlegging

 

Kontakinformasjon

Besøksadresse: Foss gård, Stokkeveien 4, 3401 Lier Telefon: 32 22 01 00 

Postadresse: Landbrukskontoret, Postboks 205, 3401 Lier
Epost: postmottak@lier.kommune.no

Åpningstider

16. september - 15. mai:  kl 08.00 - 15.45 (mandager til 16.15)

16. mai - 15. september: kl 08.00 - 15.00 (mandager til 15.30)

Sist oppdatert: 31. juli 2023

Fant du det du lette etter?

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Foss gård, Stokkeveien 4
3401 Lier

Telefon: 32 22 01 00