Hopp til innhold

Næringsutvikling

Gå til

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan gi tilskudd og lån til landbruksrelaterte prosjekter. Landbrukskontoret hjelper deg med veiledning i søknadsprosessen.  Se mer informasjon her fra Innovasjon Norge

Lokalmat

Det er nasjonale satsinger på kortreist mat og småskala matproduksjon.

Innovasjon Norge har en egen satsing gjennom lokalmatprogrammet. Her kan de gi støtte til bedriftsutvikling, forpliktende produsentsammsnslutninger og til vekstfinansiering. For å søke på disse programmene må du fylle ut en søknad på nettsiden til Innovasjon Norge.

I tillegg er NOFIMA ansvarlig for "Kompetansenettverk for småskala matproduksjon".

Lokalforedlet mat kan også være en del av et opplevelsestilbud på gården, hvor en får dette servert som en del av en større pakke. Det kan også være salg i gårdsbutikk, et lokalt felles utsalg, nettbutikk eller f.eks. bondens marked. Lokalmat kan derfor også være reiseliv, om man tar imot gjester på gården til servering, kjøp av varer eller opplevelser. Innovasjon Norge har også et program for Grønt Reiseliv.

Inn på tunet

Informasjon om Inn på tunet fra Matmerk

Nettverk av InnPåTunet-gårder i vår region

Hest som næring

Prosjektet Hest som næring gikk fra 2010-2012 i 50 % stilling i regi av Rådet for Drammensregionen. Prosjektleder var Gry Løberg.

Prosjektet har hatt som mål å ”Styrke Drammensregionens aktivitetstilbud innen hest og bidra til næringsutvikling i regionens hestenæring”. Prosjektet har hatt 5 delprosjekter som har satt fokus på sikkert, ferdsel, gjødselhåndtering, kulturlandskap og regional samhandling.

Det har vært arrangert kurs og møteplasser med faglig innslag som er relatert til delprosjektene.

Erfaringer gjennom prosjektet er at mange oppgaver ligger på nasjonalt plan, samtidig må det ved videre satsing legges stor vekt på nettverksbygging og kompetanseheving.

Rapporter fra prosjektet

Delprosjekt 1- sikkerhet

Kartlegge sikkerhetsrutiner og avklare ansvarsforhold når det gjelder fritidstilbud, gårdsturisme og ”Inn på tunet”. Innhente informasjon og tips fra andre. Utvikle og iverksette tiltak for å bedre sikkerheten.

Sluttrapport for delprosjekt 1 - Sikkerhet

Delprosjekt 2 - Utfordringer rundt ferdsel med hest

Gjelder konflikter knyttet til turridning;  etterlatenskaper på gang- og sykkelveier, nedtråkking av turstier og private veier mv. Konkretisere problemstillingen, innhente informasjon og tips fra andre, og for å redusere konflikter.

Sluttrapport for delprosjekt 2 - Utfordringer rundt ferdsel med hest

Delprosjekt 3 - Gjødselhåndtering

Kartlegge omfanget av problemet, innhente informasjon og tips fra andre, og utvikle og iverksette tiltak for å håndtere gjødsel på forskriftsmessig måte.

Sluttrapport for delprosjekt 3 - gjødselhåndtering

Veiledere:

Referat fra fagdag i Sigdal

Spørreundersøkelse om gjødselhåndtering - SurveyMonkey

Spørreundersøkelse om strø og gjødsel - SurveyMonkey

Delprosjekt 4 - Kulturlandskap

Kartlegge grunneiere som ønsker hest som beitedyr og aktuelle hesteeiere, og utvikle en metode (”beitebørs”) for å koble disse. Innhente informasjon og tips fra andre angående vedlikehold eller restaurering av låve eller andre driftsbygninger. 

Sluttrapport for delprosjekt 4 - Kulturlandskap

Delprosjekt 5 - Regional samhandling

Kartlegge kommunenes leverandører av fôr og andre produkter eller tjenester til hestenæringen, og utvikle en metode for å oppnå mer samhandling i regionen. Kartlegge hesteeiere som ønsker avløser og personer som kan stille opp som avløsere, og utvikle en metode for å koble disse.  

Sluttrapport for delprosjekt 5 - Regional samhandling

Skulle du ha noen spørsmål vedr prosjektet ta gjerne kontakt med Gry Løberg på gry.loberg@lier.kommune.no

Birøkt

Frukt- og bærprodusentene er avhengig av god pollinering for at produksjonen skal bli god.

Det er lite bier for tiden og birøktnæringa er relativt liten, men har et stort potensial i samarbeid med frukt- og bærprodusentene. Landbrukskontoret ser det som naturlig at vi bistår Birøkterlaget der det er ønskelig.

Ønsker du å forsøke deg på birøkt, ta gjerne kontakt med Birøkterlaget eller landbrukskontoret for mer informasjon.

Lier, Røyken og Hurum Birøkterlag

Veiledning for gründeren

Det er lurt å diskutere ideen din med andre. Bruk gjerne venner, familie eller oss på landbrukskontoret. Vær åpen for at andre stiller kritiske spørsmål og vær også kritisk til deg selv.

Lag en forretningsplan slik at du får ned på arket de tankene du har i hodet. Det er en fin måte å sortere tankene på og samtidig også sørge for at du har tenkt gjennom det aller meste.

Det finnes mange måter å jobbe seg gjennom en ide på, her er en av de: Ofte går en gjennom 7 faser i en etablering. Start først med ideen og tygg godt på den før du går videre. Du bør ha noen samtalepartnere og noen du kan teste ideen din på. Du kan også søke råd hos oss.

Du må lage en forretningsplan, et budsjett og en markedsføringsplan. Trenger du ytterligere hjelp enn det guidene over gir, kan du be om en gratis etablererpakke fra Bedin. Bor du i Drammen eller Lier kan du få gratis etablererveiledning

Det er også mulighet til å få støtte til prosjektet ditt gjennom bl.a. Innovasjon Norge

Du finner mange gode tips på altinn.no 

Trenger du hjelp til valg av selskapsform eller selve registreingen av foretaket i Enhetsregisteret, kan regnskapsføreren være en å ta kontakt med.

Alternativ bruk av driftsbygninger

Planutvalget i Lier kommune har vedtatt "Retningslinjer for dispensasjon for alternativ bruk av tomme driftsbygninger innen landbruket."

Retningslinjene er avgrenset til å omhandle muligheten for midlertidig bruksendring av ledige driftsbygninger til enklere næringsvirksomhet. Det beskrives også muligheten for å utnytte sesongarbeiderboliger utenfor den sesongen som landbruket har behov for boligene.

Sist oppdatert: 21. juni 2021

Fant du det du lette etter?