Ny gårdbruker

Gå til

Nyttiginformasjon til ny gårdbruker

Når man er i ferd med eller akkurat har overtatt en gård er det en rekke spøsmål som dukker opp. Her skal vi forsøke å samle det som kan være av nytte for deg som er ny eller kommende gårdbruker.

Konsesjon - Når du skal kjøpe en gård er det ofte at en trenger en konsesjon. Les mer

Matrikkelen – Det er viktig at du har sjekket at du har fått med deg alle gårds- og bruksnummer som hører til eiendommen. Det hender av og til at noen nummer har blitt avglemt og ikke blitt overført fra tidligere generasjoner. Landbrukskontoret kan hjelpe til å sjekke dette, men det er Statens Kartverk som gjør ev endringer.

Brønnøysundregisteret - Her registrerer du deg i enhetsregisteret som et enkeltpersonforetak og får et organisasjonsnummer. Husk at næringskoden skal være innenfor landbruk. Dette kan du ordne selv på www.brreg.no ev få hjelp fra din regnskapsfører.

Landbruksregisteret – Når du har et organisasjonsnummer kan vi registrere deg i landbruksregisteret og du får tildelt et produsentnummer. Dette er viktig for å kunne levere varer fra gården. Ta kontakt med oss.

Skogbruksplan – En skogbruksplan et viktig arbeidsverktøy. Ta kontakt med skogbrukssjefen på landbrukskontoret for å få skogbruksplan og bistand i å bruke den.

Skatteetaten – Det er viktig at landbrukseiendommen er registrert som landbrukseiendom og ikke som en bolig. Dette er av betydning for ligningen din. Ta kontakt med regnskapsfører eller skatteetaten.

Grunneierlag – Det kan være greit å vite om eiendommen er innmeldt i et grunneierlag. Landbrukskontoret har oversikt over de ulike lagene og kan formidle kontakt.

Jakt – Mange eiendommer inngår i jaktvald. Jaktretten følger grunneierretten, og som ny grunneier har du full rett til å opprette vald, slå deg sammen med eksisterende vald eller trekke eiendommen ut av vald (det er regler for når på året dette kan gjøres). Landbrukskontoret kan finne ut av om eiendommen inngår i vald og formidle kontakt med valdansvarlig. Når det gjelder organisering av småviltjakt er dette helt og holdent privatrettslig, og kommunen har ikke oversikt over alle slike avtaler som gjerne skrives mellom grunneier og jeger/jaktorganisasjon for noen år av gangen. Men vi skal selvfølgelig hjelpe til hvis det oppstår spørsmål.

Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) - KSL-standarder består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift. www.matmerk.no

Debio – Ønsker du å drive økologisk er det viktig at du tar kontakt med www.debio.no

Nyttige ressurser på nett

Sist oppdatert: 21. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?