Tilsynet for små avløpsanlegg

De seks kommunene Drammen, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.

Trykk her for å registrere avløpsanlegg i Krødsherad og Holmestrand

Trykk her for å registrere vann og avløp i Glitre nedbørfelt


Ofte stilte spørsmål