Tilsynet for små avløpsanlegg

De 11 kommunene Drammen, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Holmestrand kommune trer inn i samarbeidet fra 01.01.2019. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.

Trykk her for å registrere avløpsanlegg i Krødsherad og Holmestrand

Trykk her for å registrere vann og avløp i Glitre nedbørfelt


Ofte stilte spørsmål