Hopp til innhold

Om oss / kontaktinformasjon

Gå til

Kontaktinformasjon

Telefon:

Felles telefonnummer: 32 22 79 10.

Vi har telefontid mandag til fredag fra klokken 09.00 - 13.00.

E-post:

postmottak@lier.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at all post til og fra kommunen er offentlig. Det betyr at du senere kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene. Unntaket er når det er lovhjemmel for å unndra dokumentet fra offentlighet.

Postadresse:
Tilsynet for små avløpsanlegg v/Lier kommune
Pb 205
3401 Lier

Besøksadresse:
Foss Gård, Stokkeveien 4 i Lier. 

Ansatte ved kontoret

Nina Alstad Rukke.jpg
Avdelingsleder
Nina Alstad Rukke
Telefon: 32 22 04 62

 

Avdelingsingeniør
Ina Rasmussen
Telefon: 32 22 0446
Hovedansvar: Holmestrand


Innbyggerkontakt
Vegar Solvold
Telefon: 32 22 79 10
Hovedansvar: Svare ut henvendelser fra innbyggere

Avdelingsingeniør
Skule Henrik Husemoen
Telefon: 32 22 04 33
Hovedansvar: Krødsherad og Modum


Avdelingsingeniør
Tresor Kadibu
Telefon: 32 22 04 85
Hovedansvar: Drammen og Lier

 

 


Avdelingsingeniør
Kristoffer Zotchev
Telefon: 32 22 0258
Hovedansvar: Hole og Øvre Eiker

Vertskommuneavtale

Vertskommuneavtale 2021

Tilsynets oppgaver

  • Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
  • Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.
  • Gi veiledning til anleggseiere.
  • Administrasjon slamtømming.
  • Kartlegge forurensing fra små avløpsanlegg.
  • Bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg.
Sist oppdatert: 08. januar 2024

Fant du det du lette etter?