Hopp til innhold

Eiers ansvar

Gå til

Anleggseiers ansvar

 • Sikre kummer med tilpasset kumlokk. Dette skal forhindre tilgang ved barns lek og fallulykker.
 • Kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at det skal fungere forskriftsmessig.
 • Overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen.
 • Sikre at renseanlegget ikke tilføres vann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
 • Gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
 • Overføre alle plikter og rettigheter i følge drift- og serviceavtale til ny eier ved eiendomssalg.
 • Oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg.

Adkomst til anlegget

Den enkelte tomteeier må kontrollere sine eiendommer (grenser) mot veiene, og hjelper kommunene med å holde vegetasjonen vekk fra vei, grøfter og frisiktssoner. Det er en forutsetning i ustlipptillatelsen at anlegget er tilgjengelig for septikbil til en hver tid. Også våre renovatører og brøyteentreprenører trenger veier som er kjørbare uten fare for dårlig sikt, ødelagte speil eller riper i lakken. Kommunen fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader på biler.

 

Varme og fuktige sommere gir god vekst for trær, hekker og kratt. Vi ser at all vegetasjon strekker seg inn på veiarealene og hindrer bl.a. frisikt. Når vinteren nærmer seg vil tung snø ytterligere sørge for at veiarealene skrumper inn. Dette reduserer trafikksikkerheten og kan skape farlige situasjoner.
Vi ber om at veien holdes fri for vegetasjon i en bredde på 4 meter og en høyde på 4 meter.

Do-vett

Avløpsnettet og avløpsrenseanlegget er bygget for å ta hånd om avløp fra husholdninger, men noen kaster dessverre avfall i vask og toalett som ikke hører hjemme der. Dette medfører at toalettet, avløpsledningen og slangen på slamsugebilen etter hvert tetter seg. Dette skaper videre problemer for avløpsrenseanlegget og fører til forsøpling og forurensning av vannet og naturen vår.

Dette skal du IKKE kaste i vasken eller toalettet (eksempler):

 • bind og bleier
 • bomull
 • q-tips
 • tobakkrester
 • tørkepapir
 • våtservietter og kluter
 • olje/fett

Det er viktig at matoljer, baconfett og lignende ikke helles i vask/toalett. Fett setter seg fast i ledningsnettet og medfører kloakkstopp/tette rør. Stekepanner og oljerester bør derfor alltid tørkes av med tørkepapir som kastes i restavfallet. Tobakk inneholder bl.a. relativt mye av tungmetallet kadmium, og dette er uheldig for slamkvaliteten. Farlig avfall som f. eks maling/beis, bil- og båtpleiemidler, white spirit, kjemikalier og olje skal heller ikke tømmes i vasken eller toalettet.

Farlig avfall skal leveres på miljøstasjon. 

Sist oppdatert: 05. januar 2016

Fant du det du lette etter?