Hopp til innhold

Drikkevann

Gå til

Husk å ta prøve av drikkevannet ditt

Mange synes de har veldig godt vann i brønnen sin, men de har aldri tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten. Vi oppfordrer alle til å ta jevnlige vannprøver! Se også vår og Brønnbrosjyre og drikkevann i spredt bebyggelse.

Hvorfor?  
Det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller helseplager.

Når?         
Vannkvaliteten kan variere mye over tid, og det er ofte lurt å ta vannprøver ved snøsmelting eller kraftig regnvær.

Hvor?       
Ta vannprøven fra springen på kjøkkenet eller badet. Bruk et akkreditert laboratorium til å gjøre analysen, se under.

Hvordan? 
For å kunne stole på analyseresultatene, er det viktig å følge laboratoriets instruks for prøvetaking. Husk at vannprøver er ferskvare og må l leveres til laboratoriet samme dag som den er tatt!                  

Hva nå?     
Hvis du har fått dårlige resultater på vannprøven din, bør du be om informasjon fra laboratoriet om hvordan du skal forholde deg. Tilsynskontoret kan også gi noe veiledning.

Det finnes mange (seriøse og useriøse) firmaer som selger renseløsninger. Vi anbefaler å ta kontakt med et nøytralt fagkyndig firma hvis det blir aktuelt å installere renseløsninger hos deg, så er du sikker på at du kjøper løsningen som gir best resultat.

Bruk akkreditert laboratorium

Bruk et akkreditert laboratorium, det sikrer god nok kvalitet på analysene.  Det finnes flere akkrediterte laboratorier som har lang erfaring i drikkevannsanalyser

 

 Mer informasjon finner du her:

Gode råd ved tarmsykdom

Omgangssyke er en vanlig årsak til diarè og oppkast. Sykdommen smitter lett. Når det er bakterier i drikkevannet, må man ikke drikke det, men heller drikke vann fra flasker og kanner.

Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men er alvorligst hos små barn. Hos spedbarn under 3 måneder forekommer tarminfeksjon sjelden.

Et mulig problem ved omgangssyken er uttørking. Man taper mye væske gjennom både oppkast og diaré, i tillegg har en mindre lyst på både mat og drikke under sykdom. Uttørking kan gi alvorlige problem, spesielt hos barn under 2-års alder og blant eldre mennesker. For å unngå uttørking er det viktig å drikke mye. Lite og mørk urin er tegn på at du ikke får i deg nok væske. Hos små barn kan uttørking også gi seg til kjenne ved at barnet blir slapt og sløvt, eventuelt irritabelt. Den viktigste delen av behandlingen er med andre ord væsketilførsel.

Følgende råd kan være til hjelp ved omgangssyke:

  • Den største feilen man kan gjøre, er å ikke gi væske eller mat. Barna må få tilbud om begge deler selv om de kaster opp.
  • Det anbefales å drikke små mengder væske av gangen (helt nede i 5 ml), men drikk hyppig - dette kan også hjelpe litt mot kvalmen!
  • Spedbarn bør ammes så ofte man klarer, men sykdommen kan gjøre at de ikke har kraft til å få i seg nok melk. En bør da gi hyppige, små porsjoner væske med sprøyte, flaske eller skje.
  • På apoteket fås kjøpt spesielle væskeerstatninger (f.eks. Gem®) som også erstatter kroppens behov for salter og sukker. Disse anbefales brukt da de har riktig sammensetning av salter.
  • Det viktigste er likevel at en får i seg væske. Til barn bør man derfor gi det de ønsker å drikke. Søte drikker (brus, søt saft) som ikke er tynnet ut, bør om mulig unngås da de øker væskemengden i tarmen og kan forverre diaréen. Det er ingenting i veien for at barnet kan få melk (i motsetning til hva man tidligere trodde). Dersom man ikke kan benytte væskeerstatninger, kan små mengder salt kjeks el.l. være et greit tilskudd.
  • Klarer ikke den syke å få i seg noe særlig mat en kort periode, er det ufarlig, men man blir raskere frisk ved å fortsette å spise selv om man kaster opp. Det er ingenting i veien for å spise helt normal mat i litt mindre mengder. Lettfordøyelig mat som yoghurt, supper, kjeks, raspet eple og lignende kan være lettere å få seg. For voksne: Sigaretter, kaffe og alkohol bør unngås i sykdomsperioden.
  • Spedbarn som har alvorlig diare eller kaster opp, bør alltid undersøkes av lege.
  • Små barn som virker medtatte og slappe, "er ikke seg selv", orker ikke leke, osv. bør undersøkes av lege.
  • Tegn på uttørking (lite og mørk urin, tørr munn og tørste) bør føre til legekontakt.
  • Uttalte magesmerter, høy feber, blodig oppkast eller blod i avføringen er også tegn som bør føre til kontakt med lege.

Hvordan hindre spredning?

For å unngå å smitte andre, må den som er syk vaske hendene godt, bruke egen såpe og eget håndkle, bruke håndsprit som fås kjøpt på butikk/apotek, og helst ha et eget toalett som andre ikke bruker. Den som er syk, bør holde seg hjemme til man har vært helt frisk i to døgn. Syke barn SKAL holdes hjemme fra barnehage eller skole til de har vært symptomfrie i to døgn.

Når bør lege kontaktes?

Ved tegn på alvorlig uttørking, ved blod i avføringen eller ved sterke magesmerter kan det bli nødvendig med innleggelse i sykehus.

Informasjonen er hentet fra Kommunelegen i Lier kommune.

Råd om vannsparing og hagevanning

Disse rådene om vannsparing og hagevanning er utarbeidet av Norsk vann.

 

Sist oppdatert: 03. januar 2023

Fant du det du lette etter?