Slamtømming

Gå til

Slamtømming

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier betaler et slamtømmegebyr etter hver tømming. Faktura kommer fra Tilsynet for små avløpsanlegg, og eier skal ikke betale noe direkte til tømmefirmaet. Dette gjelder også ved ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget.

Samtidig med slamtømming gjennomføres det også en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Nye firmaer for slamtømming fra 2019

Tilsynet for små avløpsanlegg har høsten 2018 avholdt ny anbudskonkurranse for slamtømming, i tråd med kommunenes pålagte innkjøpsregler. Anleggseiere i kommuner som har bytte av tømmefirma, får tilsendt eget brev om dette.

Kommune  Tømmefirma  Telefon         Epost
Krødsherad, Øvre Eiker og Sande Arnkværn Miljø 95 30 23 00

oslo@va365.no

Drammen, Svelvik, Modum, 
Nedre Eiker, Lier, Røyken  og Hurum
Ringerike Septikservice   32 17 13 90 mail@ringseptik.no
Holmestrand (videreføring av eksisterende avtale) Hof Miljøservice 33 05 82 23 hof@hofmiljoservice.no

Anleggseier får brev med varsel om tømming noen uker før tømmefirmaet kommer. Av hensyn til personvernet legger vi ikke ut lister på nettsidene med hvilke eiendommer som skal ha slamtømming. Ved behov for tømming skal du kontakte tømmefirmaet i din kommune. Rutinetømming vil da forsyves i forhold til siste utførte tømming.

Prisliste

Oppgitte priser er inkludert mva. For mer informasjon om slamtømmegebyret, se gebyrregulativ og prisliste

Regelverk

For mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste

Kommunestyrene i alle samarbeidskommunene har vedtatt Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann. og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

 

Sist oppdatert: 01. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?