Hopp til innhold

Tilsyn små avløpsanlegg

Gå til

Prisliste

Gebyrregulativ

Gebyrregulativ

Kap 1. Generelle bestemmelser

  2023 m.mva 2023 u. mva 2022
m. mva 

2022
u. mva

2021
m. mva
2020
m. mva
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid, jf. gebyrregulativets punkt 1.2 1161,- 1161,- 1120,- 1120,- 1088,- 1088,-
Beløpsgrense for overføring av utestående beløp, jf. gebyrregulativets punkt 1.8 579,- 579,-  558,-  558,-  543,-  543,-

Kap 2. Gebyr for slamtømming

Oppgitt pris er per tømming, se gebyrregulativet for normal tømmefrekvens.

  2023 m.mva 2023 u. mva 2022
m. mva  
2022
u. mva 
2021
m. mva 
 2020
m. mva
Tankvolum til og med 3 m3 2416,- 1933,- 2416,- 1933,- 2416,- 2416,-
Tankvolum større enn 3 m3 til og med 6 m3 3661,- 2929,- 3661,- 2929,- 3661,- 3661,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 5888,- 4711,- 5888,- 4711,- 5888- 5888,-

Tankvolum større enn 12 m3                               + behandling av volum over 12 m3

6837,- 

697,-/m3

 5469,-

558,-/m3

6837,-

697,-/m3

5469,-

558,- /m3

6837,-

697,- /m3

6837,-

697,-m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1621,- 1297,- 1621,- 1297,-  1621,-  1621,-
Utedo/tørrtoalett, pris per tømming 2500,- 2000,- 4307,- 3446,-  4307,-  4307,- 
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 759,- 607,-   759,-   607,-   759,-    759,- 
Tillegg for utrykning 1248,- 998,- 1248,-   998,- 1248,- 1248,-

Kap 3. Tilsynsgebyr

Det belastes ikke mva. for gebyr på tilsyn. 

  2023 m.mva 2023 u. mva 2022
m. mva  
2022
u. mva 
2021
m. mva 
2020
m. mva 
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 579,- 579,-     558,-     558,-     542,-        542,-

Kap 4. Gebyr for utslippstillatelser

Det belastes ikke mva. for gebyr på utslippstillatelser.

  2023 m. mva 2023 u.mva 2022
m. mva  
2022
u. mva 
2021
m. mva 
2020
m. mva 
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 8631-, 8631,- 8323,- 8323,- 8088,- 8088,-
Sist oppdatert: 18. januar 2023

Fant du det du lette etter?