Tilsyn små avløpsanlegg

Gå til

Prisliste

Gebyrregulativ

Gebyrregulativ

Kap 1. Generelle bestemmelser

  2019
m. mva 

2019
u. mva

2018
m. mva
2017
m. mva
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid, jf. gebyrregulativets punkt 1.2 1055,- 1055,- 1026,- 1000,-
Beløpsgrense for overføring av utestående beløp, jf. gebyrregulativets punkt 1.8 527,- 527,- 513,- 500,-

Kap 2. Gebyr for slamtømming

Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Svelvik og Sande

Oppgitt pris er per tømming, se gebyrregulativet for normal tømmefrekvens.

  2019
m. mva  
2019
u. mva 
2018
m. mva 
 2017
m. mva
Tankvolum til og med 3 m3 2343,- 1875,- 2343,- 2284,-
Tankvolum større enn 3 m3 til og med 6 m3 3551,- 2841,- 3551,- 3461,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 5712,- 4569,- 5712,- 5567,-

Tankvolum større enn 12 m3

+ behandling av volum over 12 m3

6632,-

677,-/m3

5305,-

541,- /m3

6632,-

677,- /m3

6464,-

660,-m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1573,- 1258,-   1573,-  1533,-
Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 4178,- 3342,-  4178,-  4072,- 
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang   736,-   589,-    736,-    717,- 
Tillegg for utrykning 1210,-   968,- 1210,- 1179,-

Røyken og Hurum

Oppgitt pris er per tømming, se gebyrregulativet for normal tømmefrekvens.

  2019
m. mva  
2019 u. mva  2018 m. mva   2017 m. mva
Tankvolum til og med 3 m3 2577,- 2063,- 2343,- 2284,-
Tankvolum større enn 3 m3 til og med 6 m3 3906,- 3125,- 3551,- 3461,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 6283,- 5026,- 5712,- 5567,-

Tankvolum større enn 12 m3

+ behandling av volum over 12 m3

7295,-

745,-/m3

5836,-

595,- /m3

6632,-

677,- /m3

6464,-

660,-m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1730,- 1384,-  1573,-  1533,-
Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 4596,- 3676,-  4178,-  4072,- 
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang   810,-   648,-    736,-    717,- 
Tillegg for utrykning 1331,-   1065,- 1210,- 1179,-

Holmestrand

Du finner prisene for slamtømming 2019 i Holmestrand kommunes oversikt over gebyrer, satser og brukerbetalinger.

 

Kap 3. Tilsynsgebyr

Det belastes ikke mva. for gebyr på tilsyn. (Faktureres ikke i 2015, bruker av fond)

  2019
m. mva  
2019
u. mva 
2018
m. mva 
2017
m. mva 
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år     526,-     526,-     526,-        513,-

Kap 4. Gebyr for utslippstillatelser

Det belastes ikke mva. for gebyr på utslippstillatelser.

  2019
m. mva  
2019
u. mva 
2018
m. mva 
2017
m. mva 
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 7845,- 7845,- 7471,- 7282,-
Sist oppdatert: 31. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?