Tilsyn små avløpsanlegg

Gå til

Prisliste

Gebyrregulativ

Gebyrregulativ

Kap 1. Generelle bestemmelser

  2022
m. mva 

2022
u. mva

2021
m. mva
2020
m. mva
Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid, jf. gebyrregulativets punkt 1.2 1120,- 1120,- 1088,- 1088,-
Beløpsgrense for overføring av utestående beløp, jf. gebyrregulativets punkt 1.8  558,-  558,-  543,-  543,-

Kap 2. Gebyr for slamtømming

Oppgitt pris er per tømming, se gebyrregulativet for normal tømmefrekvens.

  2022
m. mva  
2022
u. mva 
2021
m. mva 
 2020
m. mva
Tankvolum til og med 3 m3 2416,- 1933,- 2416,- 2416,-
Tankvolum større enn 3 m3 til og med 6 m3 3661,- 2929,- 3661,- 3661,-
Tankvolum større enn 6 m3 til og med 12 m3 5888,- 4711,- 5888- 5888,-

Tankvolum større enn 12 m3

+ behandling av volum over 12 m3

6837,-

697,-/m3

5469,-

558,- /m3

6837,-

697,- /m3

6837,-

697,-m3

Ekstraarbeid ved tømming, pris per time 1621,- 1297,-  1621,-  1621,-
Utedo / tørrtoalett, pris per tømming 4307,- 3446,-  4307,-  4307,- 
Oppmøte uten å få tømt, pris per gang   759,-   607,-   759,-    759,- 
Tillegg for utrykning 1248,-   998,- 1248,- 1248,-

Kap 3. Tilsynsgebyr

Det belastes ikke mva. for gebyr på tilsyn. 

  2022
m. mva  
2022
u. mva 
2021
m. mva 
2020
m. mva 
Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år     558,-     558,-     542,-        542,-

Kap 4. Gebyr for utslippstillatelser

Det belastes ikke mva. for gebyr på utslippstillatelser.

  2022
m. mva  
2022
u. mva 
2021
m. mva 
2020
m. mva 
Søknad om utslipptillatelse, pris per sak 8323,- 8323,- 8088,- 8088,-
Sist oppdatert: 21. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?