Selvbetjening

Hånd og PC tastatur - fyller ut skjema

Velkommen til selvbetjeningssiden i Lier kommune

I innholdsmenyen til høyre finner du linker til en rekke elektroniske selvbetjeningsløsninger og til en side som gir oversikt over alle kommunale skjemaer.