Hopp til innhold

Selvbetjening

Hånd og PC tastatur - fyller ut skjema

I innholdsmenyen til høyre finner du linker til en rekke elektroniske selvbetjeningsløsninger og til en side som gir oversikt over alle kommunale skjemaer.

Betalingsutsettelse

Kommunen har åpnet for at du selv kan søke om 14 dagers betalingsutsettelse på dine kommunale fakturaer.

Søker du om betalingsutsettelse, er det viktig å merke seg at forsinkelsesrenter løper fra opprinnelig forfallsdato.

Tilbudet om betalingsutsettelser gjelder for kommunen som konsern. Det vil si Lier kommune, Lier eiendom KF og Lier vei, vann og avløp KF.

  • Du kan søke om betalingsutsettelse på 14 dager to ganger per år. Betingelsen er at faktura ikke er forfalt. Husk at eventuell avtalegiro kanskje må endres.

  • Vi kan ikke gi betalingsutsettelse på mer enn 10 000 kroner per faktura.

  • Vi kan ikke gi betalingsutsettelse om du skylder mer enn 20 000 kroner, eller har mer enn to ubetalte fakturaer.

  • Du kan dele opp fakturaer innenfor rammene i reglene over.

Søk om utsettelse: 

Utsett betaling til Lier kommune

Utsett betaling til Lier eiendom KF

Utsett betaling til Lier vei, vann og avløp KF

Dersom du opplever problemer med løsningen, og/eller ikke får endret det du vil, kan du sende en e-post til regnskap@lier.kommune.no