MinGat

MinGat er en personlig webside for ansatte som jobber i turnus i Lier kommune og er en del av et personalsystem som kommunen tok i bruk i 2007 innenfor virksomheter som har medarbeidere i turnustjeneste.

I MinGat får du oversikt over registreringer knyttet til deg som medarbeider. Du kan blant annet kan se din egen turnusplan, sende forespørsler til leder i virksomheten, kontrollere og signere egen timeliste. Du får også oversikt over vaktboka, ansattliste og ledige vakter.

Ansvarlig for systemet er for tiden HR enheten i Lier kommune ved systemansvarlig:
 Elin Kvarekval Edvardsen
e-post: elin.kvarekval.edvardsen@lier.kommune.no

Logg på MinGat

Sist oppdatert: 05. november 2020