Visma Profil elæring

Innlogging til Visma Profil elæring

Ved første gangs pålogging må du opprette konto for eLæring. Klikk på valget for "Opprett konto". Deretter oppgir du ditt navn og din e-post i Lier kommune.

lier.elaring.visma.no

Visma elæring.JPG

Sist oppdatert: 16. juni 2020