Grensejustering

Gå til

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Slik søker du om grensejustering

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. (Matrikkelforskriften § 34, nr. 3)

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Gebyr

Gebyr for oppmålingsarbeider

 

Sist oppdatert: 05. november 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?