Hopp til innhold

Grensejustering

Gå til

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Slik søker du om grensejustering

Send søknadsskjema til kommunen

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Legg ved situasjonskart som viser ønsket justering av grensen

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. (Matrikkelforskriften § 34, nr. 3)

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Gebyr

Gebyr for oppmålingsarbeider

 

Sist oppdatert: 30. desember 2022

Fant du det du lette etter?