Lier kommunes byggeskikkpris

Infotavle ved Funnesdal gårdsdam, som vant Lier kommunes byggeskikkpris i 2015.
Hvert andre år deler Lier kommune ut en byggeskikkpris til et bygg eller uteanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Prisen går til huseier eller byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller ved utvikling av uteanlegg viser et forbilledlig eksempel på god arkitektur og byggeskikk.

Byggeskikkprisen 2021

Sommeren 2021 kåres årets vinner av Lier kommunes byggeskikkpris for 2021. Du kan selv bidra til i kåringen ved å nominere kandidater. Prosjekter som nomineres må være ferdigstilt etter juni 2019.

Fristen for å nominere er 17. mai 2021.

Forslaget må inneholde navn og adresse på prosjektet.

Send din nominasjon til: postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier.

Eventuelle spørsmål rettes til vår rådgiver Hilde Tysnes på hilde.tysnes@lier.kommune.no.

Lier kommunes byggeskikkpris 2019.jpg

En plakett til evig tid

Juryen kan vurdere alt fra utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser i kåringen av vinneren.

Byggeskikkprisen består av en plakett som tildeles eieren av det aktuelle prosjektet og et diplom som tildeles arkitekten. Prisen har røtter tilbake til 1993, da den første vinneren ble kåret.

Tidligere vinnere

 • 2019: Nye hegg skole med kulturscene, turnhall og allsidig uteområde, Heggveien 4
 • 2017: Ikke utdelt
 • 2015: Gårdsdam med uteområder på Funnesdal gård, Funnesdalveien 6
 • 2013: Nøste Terrasse – nye terrassehusleiligheter, Risengbakken 26-30
 • 2011: Nye Høvik skole, Jensvollveien 42
 • 2009: Tilbygg og ny bruktbilhall på Bilia AS, Industrigata 2
 • 2007: Påbygg til kontorbygg, Ringeriksveien 4B
 • 2005: Gjenoppbygging av enebolig i sveitserstil, Hennumveien 63
 • 2003: Flerfamiliehus, vellykket fortetting innenfor etablert småhusområde, Baches vei 57-61
 • 2001: Lier Everk, opprinnelig et kontorbygg fra 50-tallet som ble totalrenovert i løpet av 2000
 • 1999: Tilbygg til tomannsbolig, Eikelivegen 16
 • 1997: Ny frittliggende enebolig med garasje på bratt tomt, Kvernbakken 45
 • 1995: Dambråtan barnehage, Fagerliåsen 12
 • 1993: Rehabilitering av Gommerud gård, Ringeriksveien 183