Hopp til innhold

Lier kommunes byggeskikkpris

Infotavle ved Funnesdal gårdsdam, som vant Lier kommunes byggeskikkpris i 2015.
Hvert andre år deler Lier kommune ut en byggeskikkpris til et bygg eller uteanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.

Prisen går til huseier eller byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller ved utvikling av uteanlegg viser et forbilledlig eksempel på god arkitektur og byggeskikk.

Byggeskikkprisen 2023

Sommeren 2023 kåres årets vinner av Lier kommunes byggeskikkpris for 2023. Du kan selv bidra til i kåringen ved å nominere kandidater. Prosjekter som nomineres må være ferdigstilt etter juni 2021.

Fristen for å nominere er 19. mai 2023.

Forslaget må inneholde navn og adresse på prosjektet.

Send din nominasjon til: postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier.

Eventuelle spørsmål rettes til vår rådgiver Hilde Tysnes på hilde.tysnes@lier.kommune.no.

Lier kommunes byggeskikkpris 2019.jpg

En plakett til evig tid

Juryen kan vurdere alt fra utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser i kåringen av vinneren.

Byggeskikkprisen består av en plakett som tildeles eieren av det aktuelle prosjektet og et diplom som tildeles arkitekten. Prisen har røtter tilbake til 1993, da den første vinneren ble kåret.

Tidligere vinnere

  • 2021: Bygg F ved gamle Lier sykehus, Fossbakken 1
  • 2017: Ikke utdelt