Hopp til innhold

Lier frisklivssentral

Gå tilLier frisklivssentral

Lier frisklivssentral er en kommunal helse-og omsorgstjeneste med tilbud til personer som ønsker å endre levevaner. Gjennom veiledning og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/alkohol kan du få støtte til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse.

Lier frisklivssentral kan tilby:

 • Frisklivsresept (12 ukers individuell oppfølging og/eller gruppetrening) 
 • Kurs om levevaneendring 
 • Oversikt over friskliv- og mestringstilbud
 • Aktiv på dagtid 18-70 år

Mer informasjon

Infohefte Lier frisklivssentral

Kontaktinformasjon

E-post: lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

Frisklivsveiledere:

Anette Akselsen: 409 13 113

Annette Rud: 468 30 066

Thomas S. Røilid: 907 00 232

Iren Vagstad Ellingsen: 901 62 761

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier

Postadresse: Postboks 205, 3401 Lier

Vi kan nå motta elektroniske meldinger: Her-id: 166209

Følg oss på Facebook

Frisklivsresept voksne

Frisklivsresept er et 12 ukers veilednings- og treningstilbud som stimulerer til endring av levevaner. Konseptet er forskningsbasert og består av :

 • Frisklivssamtale - individuell helsesamtale med endringsfokusert rådgivning
 • Fysisk aktivitet - gruppetrening ute og inne. Nivået er tilpasset deltagerne
 • Temaprat - temabasert undervisning og erfaringsutveksling om endringer av levevaner

For å delta på frisklisentralens gruppe treninger betaler man en treningsavgift på 320 kr for 12 uker.

Klikk her for frisklivsresept

Hvordan bli deltager

Har du et behov for å endre levevaner kan din fastelege, fysioterapeut eller Nav henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller du kan kontakte oss på eget iniativ

Man trenger ikke å ha diagnose eller være syk for å delta på frisklivssentralen

Timeplan

Her finner du timeplanen 

Følg også Lier frisklivssentral på Facebook for oppdateringer

Friskliv ung

Friskliv Ung er et aktivitet- og mestringstilbud til deg mellom 16-35 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Mandager fra april-oktober kl. 12.00-15.30 oppsøker vi ulike turmål som gruppen sammen blir enige om. Det er fokus på gode opplevelser, medbestemmelse, tilhørighet og enkelt friluftsliv.

Mandager i februar og mars gjennomføres det hverdagsglede kurs i NAV sine lokaler.

Tidligere grupper har vært på ulike utsiktspunkt i Lier, gått trugeturer, laget mat på bål, gjennomført kajakkurs, klatret på klatreverket, søkt ly for vær og vind og oppsøkt badeplasser.

Det kreves hverken forkunnskaper eller spesielt utstyr for å delta, tilbudet er gratis.

Tilbudet er et samarbeid med NAV Lier.

For mer informasjon ta kontakt med frisklivsveileder Annette Rud på telefon: 468 30 066, eventuelt NAV-veileder.

 

              

     

     

 

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid i Lier er et treningstilbud på dagtid som er åpent for alle. Pris: 530 kr pr halvår.
Timeplanen er todelt, fra 18-70 år og 60+. Treningsgruppene i 60+ er spesielt for seniorer over 60 år. Personer mellom 60 og 70 år må velge en av timeplanene.

Timeplan for Aktiv på dagtid

For deltagelse i gruppene for 18-70 år ta kontakt med Lier Frisklivssentral telefon 409 13 113

For deltagelse i gruppene for 60+ ta kontakt med Grethe-Lill Vilhelmshaugen telefon 451 19 664

Hjemmetrening/treningsvideoer

Aerobic og styrke med Anette

Aerobic og styrke med Anette og Kristine

Kurs for endring av levevaner

Lier frisklivssentral tilbyr kurs som skal gi motivasjon og inspirasjon til endring av levevaner. Temakurs blir satt opp etter behov så ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller å delta på kurs om levevane endring: 

 • Bra mat kurs - et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold.
 • Røykesluttekurs - Nå har du sjansen for å gjøre et slutteforsøk gratis. Den mest effektive metoden for å slutte å røyke er å bruke legemidler sammen med veiledning. Du som røyker daglig kan nå få gratis, godkjent legemiddel til røykslutt i inntil 12 uker i kombinasjon av veiledning eller kurs.
 • Søvnkurs - et kurs for de som sliter med å sovne om kvelden, våkner opp for tidlig på morgenen eller opplever mange og lange oppvåkninger i løpet av natten og som opplever at dette går ut over fungering på dagtid.
 • Tankeviruskurs - et mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten vår påvirker humøret og tankene våre.
 • Hverdagsglede kurs - et inspirasjonskurs hvor du lærer om 5 grep som kan gi økt hverdagsglede. Kurset passer for folk flest, over 18 år, som ønsker å ta grep i hverdagen.

Påmelding til dette og andre kurs i Lier kommune

Oversikt over friskliv- og mestringstilbud

Vi har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om aktiviteter og tilbud som er tilpasset de levevaneendringene du ønsker.

Mer informasjon:

Lieropplevelser 

Lag og foreningsregister

Frisklivstilbud barn og unge

Oversikt over aktivitetstilbud til barn og unge finner du på Lier kommunes digitale oversikt: Lieropplevelser

Aktive opplevelser

Lier kommune har som målsetting at barn skal kunne ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid. Aktive opplevelser gir frivillige lag og foreninger muligheten til å søke om midler for å kunne tilby åpne og gratis lavterskel aktiviteter til barn og unge.

Her finner du informasjon om tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge

 

Frisklivstilbud seniorer

Friskliv senior består av frisklivstjenestene:

Helseopplysning om helsefremmende levevaner. Informasjonshefter, nettsider og folkehelsemarkeringer som informasjonsdagen for seniorer

Aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse. Seniorsentre med variert aktivitetstilbud, helsestasjon for seniorer, gruppetrening m.m.

Helseveiledning. Gruppeveiledning og individuell veiledning som forebyggende hjemmebesøk tilbys seniorer som er 75 år og eldre.

Se mer om friskliv senior og aktivitetstilbud til 60+ her

Egenandel

 • Helseveiledning - ingen egenandel
 • Frisklivsresept - egenandel 320 kr
 • Kurs om levevaneendring - egenandel 300-500 kr pr. kurs

Video om Frisklivssentralen

Sist oppdatert: 06. mars 2024
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Lier frisklivsentral

Besøksadresse:

Fossveien 29
3403 Lier

Telefon: 409 13 113