Hopp til innhold

Enslige, mindreåringe flyktninger

Gå til

Målgruppen

Mindreårige flyktninger med oppholdstillatelse som kommer alene til Norge uten voksne omsorgspersoner.
Enslig mindreårige flyktninger er fellesbetegnelsen på barn og unge flyktninger som kommer til Norge uten
foreldre eller andre med forelderansvar. De fleste har opphold på humanitært grunnlag (sterke menneskelige hensyn). 

Målsetting

Det langsiktige målet for driften i bofellesskapet er: «Gjennom miljøterapeutisk arbeid legge til rette for ungdommenes utvikling mot god livskvalitet, og mot å kunne nå sitt fulle potensiale.»

Vi arbeider kontinuerlig med integrering og selvstendiggjøring av ungdommene samtidig som vi bidrar med språkopplæring og støtte knyttet til ulike praktiske ting. For noen ser vi likevel at de emosjonelle behovene er så store at arbeidet med dette må ha prioritet for at de skal kunne bli i stand til å fungere optimalt.

Integrering

Når det gjelder integrering arbeider vi på flere fronter samtidig. Vi viser frem og forklarer norsk kultur så mye som mulig, vi bistår i forhold til språk og vi oppmuntrer til kontakt med jevnaldrende. Vi ser at de enkelt får kontakt med jevnaldrende i samme situasjon, men det å få kontakt med norske ungdommer er en utfordring.

Et viktig tiltak til integrering er språkpraksis. Vi gir da mulighet for en tilrettelagt arbeidsplass i en lokal bedrift med økonomisk støtte fra oss. Vi ser dette som en mulighet både til språk- og arbeidstrening og til å treffe norske ungdommer og skape nettverk.

Saksgang

Barneverntjenesten har det formelle ansvaret for de enslige, mindreårige flyktningene som bosettes i kommunen. Ungdommene får tilbud om å bo i bofellesskap med andre enslige mindreårige flyktninger. Vedtak fattes med hjemmel i Lov om barneverntjenester § 4-4, 2 ledd jfr. § 4-1.

Boligen/ansatte

Ungdommene bosettes i Regnbuen bofellesskap i Nedre Frognerlia. Det er plass til inntil 6 ungdommer i bofellesskapet, og vi har i tillegg tre treningshybler tilgjengelig i huset.

I tillegg brukes også fosterhjem og slektsplassering som alternativer. Per 1. juli  2014 består Barneverntjenestens avd. for enslige mindreårige av en leder + miljøpersonale på 9 personer i tillegg til vikarer. Det er både damer og menn i ulik alder med forskjellig bakgrunn, mange med utdanning på høyskolenivå.

Ettervern

Ungdommene som etter hvert vil flytte i egen hybel/leilighet får tilbud om videre oppfølging i overgangen til egen selvstendig tilværelse.

 

 

Sist oppdatert: 11. mars 2022

Fant du det du lette etter?