For foreninger og frivillige

Gå til

Det skal være enkelt å være forening eller frivillig i Lier!

I Lier har vi mange aktive små og store foreninger som gjør en viktig jobb med å tilby aktiviteter og opplevelser, møteplasser og praktisk hjelp og mye trivsel og fellesskap til innbyggere og lokalsamfunn. I tillegg er det mange som engasjerer seg frivillig på andre måter enn via foreningslivet. Lier kommune ønsker å gjøre det enkelt å være forening eller frivillig, og har samlet mye aktuell informasjon her.

Liers frivillighetspolitiske plattform ble vedtatt av kommunestyret i mars 2017. Du finner plattformen her. Den politiske saken med mer bakgrunnsinformasjon kan du lese her.

Gjør dere synlige!

  • Foreningsliste er en oversikt over foreninger i Lier. Denne er for tiden langt fra fullstendig siden den er avhengig av at foreningene selv legger informasjon om seg selv og sitt tilbud inn i oversikten. Bruk den aktivt, så blir den stadig bedre for å skaffe seg oversikt over tilbudene som finnes og hvem innbyggere, kommunen og andre kan ta kontakt med ved behov.
  • Hva skjer i Lier er en aktivitetskalender. Her får du oversikt over mye av det som skjer av enkeltarrangementer i Lier. Her kan også alle arrangører selv legge inn egne arrangementer.
  • Har dere egne lokaler for utleie? Legg dette gjerne inn på kommunens utleieside. Gratis for dere, enkelt for den som leter etter lokaler! 

Tilskuddsmuligheter

Kommunen har flere tilskuddsordninger og muligheter for samarbeidsavtaler som kan være aktuelle for dere. I tillegg har kommunen inngått avtale med Tilskuddsportalen som gir Liers foreninger oversikt og lette søkemuligheter på et utall av andre tilskuddsordninger aktuelle for foreningslivet. Sjekk nærmere her.

Viktige kontaktsteder

Driver du foreningsvirksomhet, er du engasjert som frivillig eller kunne du tenke deg å jobbe litt som frivillig? Da er følgende steder aktuelle for deg å ta kontakt med - her vil du treffe folk som kan svare på spørsmål og hjelpe deg med mye:

  • Lier frivilligsentral tilrettelegger for frivillighet og tilbyr både møtelokaler, markedsføringshjelp og mange aktiviteter og oppgaver i frivillig regi. Har du noen timer til overs som du kunne tenke deg å bruke på frivillig arbeid, ta kontakt! Du finner oss i Bruveien 2, i Lierbyen. Frivilligkoordinator er Rise Cecilie Moe, tlf. 458 95 880/ 32 22 03 78

  • Frivilligsentralen er samlokalisert med avdelingen Ungdom og fritid, som bl.a. har ansvar for drift av BUA, ungdomshuset V2 og Aktiv fritid med fritidskontakter. Vi er opptatt av å sikre at alle skal ha mulighet for aktiviteter og deltakelse, og samarbeider med mange foreninger og virksomheter for å sikre dette. 

  • Kulturkontoret har ansvar for utleie og utlån av kommunale lokaler, har en del tilskuddsordninger og noe utstyr til utlån, tilbyr markedsføringshjelp og rådgivning og samarbeider gjerne om små og store prosjekter. Samarbeidsavtaler, rådgivning og ulike tilskudd kan også gis via ungdomskontoret vårt. Ta gjerne kontakt! Du finner oss i Bruveien 2, i Lierbyen ved siden av biblioteket. Her er vi flere som arbeider med frivillighet og foreninger. Tlf: 32 22 01 00 (Servicetorget)

Disse stedene er organisert under virksomheten Kultur og fritid. Det er flere andre kommunale virksomheter også som kan være aktuelle å kontakte og å samarbeide med, men de to stedene over kan i så fall hjelpe deg videre.

Tips til markedsføring - er en liten veileder som forteller hvordan du kan gjøre din forening, ditt prosjekt elelr ditt arrangement best mulig kjent for innbyggere i Lier og for alle andre.  

Under Aktuelt nå vil du ofte finne påminnelser og nyttig info om litt av hvert som kan være aktuelt for deg som er aktiv i foreningslivet eller som frivillig ellers.

Sist oppdatert: 27. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?