Kulturkontoret

Gå til

Kulturkontoret er en del av Kultur og fritid

Vi kaller det fysiske kontoret, der en del av oss i Kultur og fritid jobber, for kulturkontoret siden dette er godt innarbeidet over flere tiår. 

Adresser og telefon-nummer

 • Besøksadresse:
  Bruveien 2, 2.etg. i Fosskvartalet i Lierbyen
 • Postadresse:
  Kultur og fritid, postboks 205, 3401 Lier
 • Telefon via servicetorget (som ser hvem som er ledige for svar):
  32 22 01 00

Hvem gjør hva på kulturkontoret?

 • Nina Guzman Toft - 100% stilling som kulturrådgiver
  E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no
  Telefon: 32 22 02 52
  Ansvar for visuell kunst, utsmykning og kunst i offentlig rom, den kulturelle skolesekken, tilskuddsordninger til kulturarrangementer, diverse prosjekter, lieropplevelser m.m.
 • Ingrid Buck - 80% stilling som idretts- og friluftslivsrådgiver. 
  E-post: ingrid.buck@lier.kommune.no
  Saksbehandler for idrettssaker, blant annet spillemiddelsøknader og sesongleie av idrettshaller. Prosjekter og utviklingsarbeid knyttet til park, idrett og friluftsliv.

 • Helene B. Olsen - 50% stilling som utleiekoordinator                                                                               
  Epost: Helene.Bjonnes.Olsen@lier.kommune.no                                                                                               Administrasjon og booking av kommunens utleielokaler. Idrettshaller og flerbrukslokaler.

 • Sverre Arneberg Fredriksen - 100% stilling som fagrådgiver for friluftsliv og anleggsutvikling 
  E-post: sverre.arneberg.fredriksen@lier.kommune.no 
  Jobber med ulike prosjekter i hovedsak knyttet til friluftsliv, men også generelt anleggs- og aktivitetsutvikling. Saksbehandler av saker etter Motorferdselloven og Friluftsloven. 

 • Brita Sangolt - 50% stilling som rådgiver med ansvar for kulturarv/kulturminner, skilting og brosjyrer og ulike prosjekter. 
  Epost: brita.sangolt@lier.kommune.no 

 • Ingeborg Rivelsrud - 100% stilling som kultursjef 
  E-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no
  Ansvar for praktisk ledelse av virksomheten Kultur og fritid innenfor de prioriteringer og rammer som fastsettes av folkevalgt nivå. Jobber også bredt faglig med ulike saker og prosjekter.
Sist oppdatert: 17. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?