Kulturkontoret

Gå til

Kulturkontoret er en del av Kultur og fritid

Vi kaller det fysiske kontoret, der en del av oss i Kultur og fritid jobber, for kulturkontoret siden dette er godt innarbeidet over flere tiår.

Adresser og telefon-nummer

 • Besøksadresse:
  2.etg. i Fosskvartalet i Lierbyen
 • Postadresse:
  Kultur og fritid, postboks 205, 3401 Lier
 • Telefon via servicetorget (som ser hvem som er ledige for svar):
  32 22 01 00

Hvem gjør hva på kulturkontoret?

 • Gunn Kjæraas - 60% stilling som rådgiver (man-tirs-tors)
  E-post: gunn.kjaraas@lier.kommune.no
  Ansvar for kulturminner/lokalhistorie med fokus på formidling/info, Lierdagene og andre arrangementer, samarbeidsprosjekter mm. For tiden også bl.a. kulturminneregistreringene 2008-2010 og folkehelse/friluftslivsfokus.
 • Nina Guzman Toft - 70% stilling som rådgiver
  E-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no
  Telefon: 32 22 02 52
  Ansvar for visuell kunst, utsmykning og kunst i offentlig rom, den kulturelle skolesekken, tilskuddsordninger til kulturarrangementer m.m.
 • Katrine Smemo Granlund - 100% stilling som rådgiver og avdelingsleder ungdomskontoret. 
  E-post: ksg@lier.kommune.no
  Lederansvar for tjenesteområdet Ungdom og fritid innenfor Kultur og fritid med bl.a. drift av tilbud for barn og unge og tilrettelagt fritid, utviklingsarbeid, saksbehandling og arrangementer/prosjekter innenfor virksomheten.

 • Ingrid Buck - 100% stilling som idretts- og friluftslivsrådgiver. 
  E-post: ingrid.buck@lier.kommune.no
  Ansvar for kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet og spillemiddelsøknader. 
  Saksbehandler for idrettssaker og saker vedr. tilskudd og tilrettelegging for idrettsorganisasjoner og for friluftsliv og fysisk aktivitet. Utleie av kommunale lokaler og driftstilskudd til frivillige organisasjoner.Prosjekter og utviklingsarbeid knyttet til park, idrett og friluftsliv.
 • Steinar Hennum - 100% stilling som driftsleder for park, idrett og friluftsliv. 
  E-post: steinar.hennum@lier.kommune.no
  Lederansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale grøntanlegg bl.a. knyttet til skoler, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, parker/friområder, badeplasser og ulike friluftslivsanlegg i Lier. Driftsenheten har 9 ansatte. Steinar har sitt hovedkontor på Bilbo, men er mye ute.
 • Kristoffer Øverland - 100% stilling som prosjektleder for friluftsliv.
  E-post: kristoffer.overland@lier.kommune.no
  Jobber med ulike prosjekter i hovedsak knyttet til friluftsliv, men også generelt anleggs- og aktivitetsutvikling som tilrettelegger for bred og allsidig fysisk aktivitet i hovedsak utendørs. Jobber bl.a. med aktivitetstilbud for barn og unge.
 • Ingeborg Rivelsrud - 100% stilling som kultursjef 
  E-post: ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no
  Ansvar for praktisk ledelse av virksomheten Kultur og fritid innenfor de prioriteringer og rammer som fastsettes av folkevalgt nivå. Jobber også bredt faglig med ulike saker og prosjekter.

 

Sist oppdatert: 09. mai 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?