Hopp til innhold

Tilskuddsordninger

Frivillige organisasjoner i Lier kommune kan søke om ulike typer tilskudd til sin virksomhet. Her følger en oversikt over søknadsmulighetene.

Gå til

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen.

Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd til aktiviteter, heller ikke idrettslag der gratis bruk av bygg og anlegg utgjør kommunens hovedbidrag.

Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadskjema for driftstilskudd til frivillige organisasjoner

NB! Det er kun mulig å sende med vedlegg til søknaden i filformatene: PDF og JPEG

Søknadsfrist er 1. juni. Spørsmål kan rettes til Helle Moe Johnsen. Telefon: 32 22 02 50. E-post: helle.moe.johnsen@lier.kommune.no

Les om retningslinjer for driftstilskuddet til frivillige organisasjoner

For nyetablerte foreninger så kan det søkes oppstarttilskudd hele året.

Driftstilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke om tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen. Søknadsfristen er 15. april. 

Søknadskjema for tilskudd til drift av anlegg

Dette må være med i søknaden:

 • Revisorgodkjent regnskap for det siste året.
 • Vi ber om at driftskostnadene/utgiftene settes opp og dokumenteres på best mulig måte. Vi oppfordrer søkeren til å bruke idrettens kontoplan.
 • Kort beskrivelse av anlegget og driftskostnadene.

Søknadsfrist er 15. april.

Spørsmål kan rettes til:

Marianne Finnerud Lie. Telefon: 936 23 682. E-post: marianne.finnerud.lie@lier.kommune.no

Gry Nygård Fredriksen. Telefon: 992 76 383. E-post: gry.fredriksen@lier.kommune.no

 

Tilskudd til private samfunnshus og forsamlingslokaler

Tilskuddet skal dekke prioriterte investeringsbehov og bidra til mer bærekraftig og robust drift. Hus med dokumentert aktivitet og stor lokal dugnadsinnsats prioriteres.

Søknadsfrist er 1. september 2024.

Søknadsskjema tilskudd til private samfunnshus og forsamlingslokaler

NB! Fyll ut skjema på PC (unngå håndskrift). Send skjemaet på e-post med følgende dokumentasjon og vedlegg:

 • oversikt over aktivitet forrige året
 • årsrapport med vurdering av drift og investeringsbehov
 • regnskap fra fjoråret
 • budsjett med egenandel og dugnadsanslag
 • pristilbud fra leverandører

For mer info og veiledning kontakt:

Marja Høgas-Evensen. Telefon: 32 22 02 54  E-post: marja.hogas-evensen@lier.kommune.no

Nina Guzman Toft på telefon: 32 22 02 52 eller e-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Lokale foreninger og aktører i Lier kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti for kulturarrangementer i Lier. 

Søknad må inneholde en kort beskrivelse av arrangementet med program og målgruppe. Søknaden må inneholde budsjett for utgifter og inntekter. 

Søknadsskjema for tilskudd til kulturarrangement

Søknader blir behandlet løpende, det er ikke søknadsfrist

For mer info og veiledning kontakt:

Nina Guzman Toft på telefon: 32 22 02 52 eller e-post: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Eplefondet 

Eplefondet er en tilskuddsordning som gir støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge. Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge bosatt i Lier kommune kan delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon.

Eplefondet er et samarbeid mellom Lier kommune og Kiwanis Club Lier. 

Søknadsfrist for lag og foreninger er 1. mai og 1.november hvert år.

Du finner mer informasjon om hvordan man søker på Eplefonder på nettsiden Lieropplevelser

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: eplefondet@lier.kommune.no eller ring 32 22 02 50. Vi har taushetsplikt.     

Spillemiddeltilskudd

Statlige spillemidler kan søkes for bl.a. for bygging og rehabilitering av idretts- og aktivitetsanlegg i regi av kommunen eller foreningslivet. Søknader klargjøres årlig via kultur og fritid for politisk prioritering før innsendelse 15. januar. 

For mer info eller råd om spillemiddelsøknader - kontakt rådgiver Gry Nygård Fredriksen via e-post: gry.fredriksen@lier.kommune.no 

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en ny tjeneste som fra 2019 er gjort tilgjengelig for foreninger i Lier via et abonnement som kommunen har tegnet. Portalen gir oversikt over alle tilskuddsordninger som kan være aktuelle for foreningslivet, med untak av de rent kommunale som du finner over.

Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Lier.

Her kan lag og foreninger:

 • Finne tilskudd å søke på
 • Lese siste nyheter om tilskudd
 • Dele informasjon og lære av hverandre
 • Motta viktig informasjon fra kommunen
 • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Her finner du Tilskuddsportalen

Andre kommunale ordninger

Kultur og fritid kan også gi tilskudd til ulike tiltak og prosjekter. Har du en god ide, men trenger litt oppstarthjelp? Har du ønske om å få til forbedringer i ditt nærmiljø? Ta kontakt for kanskje å få råd og hjelp til å realisere planene.

Hvor kan man ellers søke tilskudd?

Det finnes mengder av tilskudd og legater som frivillige organisasjoner kan søke. Her er linker til noen aktuelle:

Ledsagerbevis

Les om ordningen med ledsagerbevis

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss i kultur og fritid, så veileder vi så godt vi kan! Du treffer oss via kommunens servicetorg på telefon 32 22 01 00, via e-post kultur@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 04. juni 2024

Fant du det du lette etter?