Tilskuddsordninger

Frivillige organisasjoner i Lier kommune kan søke om ulike typer tilskudd til sin virksomhet. Her følger en oversikt over søknadsmulighetene.

Gå til

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier

Kultur og fritid kan gi driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Lier som har aktiviteter for barn og unge, og har minst ti medlemmer i målgruppen. Rene voksenorganisasjoner får ikke driftstilskudd, heller ikke idrettslag. Barne- og ungdomsorganisasjoner med fast aktivitet i private lokaler kan få et ekstra tilskudd til husleie ved vurdering av driftsstøtten. Dette er spesielt aktuelt der offentlige lokaler ikke er tilgjengelige.

Søknadskjema for driftstilskudd til frivillige organisasjoner

NB! Det er for tiden kun mulig å sende med vedlegg til søknaden i filformatene: PDF og JPEG

Søknadsfrist er 15. april. Spørsmål kan rettes til Nina Guzman Toft, tlf 32 22 02 52, epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no. Hvis Nina ikke er å få tak i, ring servicetorget på 32 22 01 00 og spør etter en annen på kulturkontoret.

Les om retningslinjer for driftstilskuddet til frivillige organisasjoner

For nyetablerte foreninger så kan det søkes oppstarttilskudd hele året.

Driftstilskudd til private idrettsanlegg

Idrettslag i Lier som har egne idrettsanlegg kan søke tilskudd til drift av disse årlig. Tilskuddsordningen følger regler fastsatt av kommunen etter forslag fra idrettsrådet. Idrettsrådet godkjenner også den årlige fordelingen.

Søknadskjema for tilskudd til drift av anlegg

Søknadsfrist er15. april. Spørsmål kan rettes til Ingrid Buck, tlf 32 22 02 49, epost: ingrid.buck@lier.kommune.no

Tilskudd til enkeltarrangementer og prosjekter

Kultur og fritid kan gi underskuddsgarantier eller tilskudd til åpne enkeltarrangementer med kultur- og fritidsinnhold i Lier kommune. Søknader behandles fortløpende, men må sendes i forkant av arrangementet. Søknaden må beskrive arrangementets innhold, målgruppe, dato/sted og budsjett, og begrunne behovet for underskuddsgaranti eller tilskudd. Alle som mottar støtte til et kulturarrangement må godta gratis inngang for personer med ledsagerbevis.

Søknadsskjema - Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti

Vedr. dokumentasjon i søknadsskjemaet:
Det er ikke nødvendig med annen dokumentasjon når alle felt i søknaden er fylt ut, men her kan du du legge ved ev. markedsføringsmateriale, mer utfyllende budsjett, avtaler med artister eller andre aktører

 • Vi ønsker særlig oppmerksomhet på tiltak som bidrar til at "alle kan delta". Dette vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd. Vi ser i slike sammenhenger flere av våre tilskuddsordninger i sammenheng.

 • Alle arrangementer som mottar støtte skal listes i vår digitale kulturkalender «Hva skjer i Lier». Dette er søkers ansvar.Vi ønsker en kort rapport i etterkant av arrangementet, men en kort beskrivelse av gjennomføring av arrangementet, publikumstall og avvikling, regnskap og 1-2 bilder.

Spørsmål rettes til Nina Guzman Toft, tlf 32 22 02 52, epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge

Bli med på å bidra til en aktiv fritid for barn og unge! Lier kommune har som målsetting at barn skal ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid! Hvert år settes det av 100 000 kroner som skal fordeles til lag og foreninger som ønsker å drive åpne aktivitetstilbud for barn og unge. Vi vil gjerne vil at du/dere tar kontakt med oss dersom ditt lag, din fritidsklubb eller forening ønsker å arrangere aktive opplevelser for barn og unge i Lier.

Eksempler på lag og foreninger som har fått støtte:

 • 18.000,- til å gjennomføre 45 «Løkke-lørdager» - Stoppen SK Fotball.

 • 6. 000,- til arrangement «Åpen hall» med overnatting, disco og aktiviteter for alle barn i 5.-7. trinn – Lier IL Håndball

 • 15.000,- til introduksjonskurs i hanggliding for ungdom, lavterskel – Lier hanggliderklubb

  Enten det er et prøveprosjekt eller noe som allerede er etablert, en fast dag i måneden eller et enkelt arrangement, søk om tilskudd i dag!

For å søke og motta støtte er det noen enkle kriterier som må oppfylles:

 • Det skal være gratis å delta
 • Det skal være et åpent tilbud

 • Fokus på mestring, sosialisering og trivsel

 • Fysisk og mental stimulering

 • Gode opplevelser sammen med andre 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller tenker dette er noe for ditt lag/forening! Send en epost til bua@lier.kommune.no

Søknadsskjema aktive opplevelser 

Midler for unge profesjonelle i Lier

Lier kulturscene ønsker å satse på unge artister med tilknytning til Lier og vil være et springbrett for deres kommende karriere og et sted der de skal kunne vise sitt kunstneriske talent uten stor økonomisk risiko. Vi gir muligheten til støtte til husleie og underskudds garanti ved bruk av Lier kulturscene som arena.

Har du en prosjektide som du ønsker skal få liv på Lier kulturscene, ta kontakt med programprodusent Marte Bergsland mabe@lier.kommune.no, eller 47915467 for en uformell prat.

 

Stipender / friplasser - spesielle tilskudd

Lier kommune har fra 2015 etablert en mulighet til å kunne søke om stipend/friplass for barn og unge opp til 20 år, der hvor foreldre og foresatte ikke klarer å dekke barnas utgifter til aktiviteter.  Ordningen skal sikre at alle barn og unge skal kunne delta i vanlige kultur- og fritidsaktiviteter via kulturskole, musikkverksted, idrettslag, korps og andre foreninger. Avdekker lag og foreninger utfordringer med betalingsevne hos medlemmer på grunn av fattigdom kan de enten hjelpe foreldrene/foresatte eller søke om et fritidsstipend for å sikre fullverdig medlemsskap i den gitte lag og forening. 

Hvem kan søke? Foreldre/foresatte, og alle registrerte kultur og idrettsforeninger i lag og foreningslista.

Forutsentninger når lag og foreninger søker: 

 • at ordninære betalings - og purreprosedyrer følges før det sendes en søknad om fritidsstipend.
 • at foreldre/foresatte har gitt et aktivt samtykke (skriftlig eller muntlig) at det søkes og at kommunen utbetaler stipendet direkte til lag og foreningen. 

En kort søknad sendes til Lier kommune - Kultur og fritid, postboks 205, 3401 Lier eller kultur@lier.kommune.no.
Søknad om Fritidsstipend behandles fortløpende.

KIWANIS har i tillegg stilt midler til rådighet for å kunne dekke behov for utgiftsdekning eller tilskudd til barn og barnefamilier med lav inntekt. Midlene forvaltes av Lier kommune v/Kultur og fritid, og kan brukes til medlemsavgifter, nødvendiog utstyr og deltakelse på kulturaktiviteter og andre fritidsaktiviteter.

Ta gjerne kontakt med Lier kommune - Kultur og fritid v/Katrine Smemo Granlund - epost: ksg@lier.kommune.no eller telefon 32 22 02 53 dersom du har spørsmål knyttet til disse ordningene.

For stipendplasser/friplasser i kulturskolen ta kontakt med Lier kulturskole på telefon 32 22 01 91 eller kulturskolen@lier.kommune.no

Ledsagerbevis

Les om ordningen med ledsagerbevis.

Andre kommunale tilskuddsordninger

Kultur og fritid kan også gi tilskudd til ulike tiltak og prosjekter. Har du en god ide, men trenger litt oppstarthjelp? Har du ønske om å få til forbedringer i ditt nærmiljø? Ta kontakt for kanskje å få råd og hjelp til å realisere planene.

Hvor kan man ellers søke tilskudd?

Det finnes mengder av tilskudd og legater som frivillige organisasjoner kan søke. Her er linker til noen aktuelle:

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er en ny tjeneste som fra 2019 er gjort tilgjengelig for foreninger i Lier via et abonnement som kommunen har tegnet. Portalen gir oversikt over alle tilskuddsordninger som kan være aktuelle for foreningslivet, med untak av de rent kommunale som du finner over. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for åfinne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Lier.

Her kan lag og foreninger:

 • Finne tilskudd å søke på
 • Lese siste nyheter om tilskudd
 • Dele informasjon og lære av hverandre
 • Motta viktig informasjon fra kommunen
 • Få et månedlig nyhetsbrev med tips om tilskudd

Her finner du Tilskuddsportalen

Har du spørsmål? Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss i Kultur og fritid, så veileder vi så godt vi kan! Du treffer oss via kommunens servicetorg på telefon 32 22 01 00 eller via en av epostene over eller kultur@lier,kommune.no

Sist oppdatert: 12. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?