Hopp til innhold

Avviksmelding helse, omsorg og velferd

Du har nå kommet til nettsiden som beskriver vår digitale løsning for tilbakemelding til kommunens helse, omsorg og velferdstjenester.

Hensikten med den digitale tilbakemeldingsløsningen er å legge til rette for at pasienter, brukere og pårørende kan meddele sine erfaringer og synspunkter til oss på en enkel og systematisk måte.

Ledelsen ved helse, omsorg- og velferdstjenesten vil bruke tilbakemeldingene fra pasienter, brukere og pårørende i sitt kontinuerlige arbeid med å styrke kvaliteten på våre helse- og omsorgstjenester. 

I det digitale tilbakemeldingsskjemaet velger man hvilken virksomhet henvendelsen gjelder, og den respektive virksomhetsleder vil deretter motta skjemaene gjennom kommunens saks- og arkivsystem. Skjemaet ivaretar alle krav til personvern, men personsensitive opplysninger bør unngås.

Den som gir tilbakemelding må logge seg inn og identifisere seg ved bruk av ID portens påloggingstjenester.

Her finner du skjemaet:

Avviksmelding helse, omsorg og velferd

Sist oppdatert: 04. januar 2024