Planlagte politiske aktiviteter - 2021/2022

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2021 og 2022. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til

Januar 2021

Forslag høringssvar skoleskyss

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Skolebehovsplan: skoletomt på Reistad

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Skolebehovsplan: bygging av skole i Fjordbyen

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Presisering av skolekretsgrenser Nordal

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Alternative kommunikasjonsformer som valgfag

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Samlokalisering av Helsetjenesten barn og unge og barnevernet

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Februar 2021

Debatthefte 101 - KS spør

Formannskap og kommunestyret

Mandat eierstrategi DRBV

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Oppstart av planprosess frivillighetspolitikk

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Motorferdsel på Holsfjorden

Miljø- og planutvalget

Ny anleggsplan - status/evaluering og planprogram

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Lierdagene 2021 ved Ingeborg Rivelsrud. Mål: avklart ambisjon og opplegg

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Mars 2021

100-årsmarkering for første vinterolympiade 1924 - 2024

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og formannskap

Sluttbehandling Sylling ysteri og Bolstadgården

Utvalget for miljø og plan og kommunestyret

Barnehagebehovsplan

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Forskrift om godtgjøring av folkevalgte i Lier

Formannskap og kommunestyret

April 2021

1. gangs beh. Egge massedeponi

Utvalget for miljø og plan

Mai 2021

Juni 2021

Ravineplan

Utvalget for miljø og plan og kommunestyret

1. gangsbehandling Linnes hovedrenseanlegg

Utvalget for miljø og plan

Første tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier VVA KF

Miljø- og planutvalget, eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Finansrapport første tertial - Lier kommune

Formannskap og kommunestyret

IKS - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

LE KF - Valg av styrerepresentanter og fastsetting av styrehonorar

Eierutvalg, valgkomité og kommunestyret

LVVA KF - Valg av styrerepresentanter og fastsetting av styrehonorar

Eierutvalg, valgkomité og kommunestyret

Melding: skolehager i Lier

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Årsrapport og regnskap 2020 - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

August 2021

1. gangsbehandling Haugerudbråtan

Utvalget for miljø og plan

September 2021

Handlingsprogram 2022 - 2025 for Lier kommune - innstilling

Formannskapet

Oktober 2021

Demokratiopplæring med besøk på Utøya

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget og kommunestyret

Vedlikehold av kommunale lekeplasser

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget

Effekten av koronaskolen

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget og kommunestyret

Uttalelse vedrørende søknad fra Lier Private Grunnskole AS

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget

Lierbyen skole - behov for erstatning av paviljong

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget, formannskapet, kommunestyret

 

November 2021

Andre tertialrapport - LVVA KF

Utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Læringsundersøkelse effekten av koronaskole

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Handlingsprogram 2022 - 2025 for Lier kommune - tilleggsinnstilling

Formannskap

Eiermelding - resultat av Lier kommunes eierskap 2020

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Finansrapport andre tertial - Lier kommune

Formannskap og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier VVA KF

Miljø- og planutvalget, eierutvalg, formannskap og kommunestyret

Innkjøp av orogramvare til skoler

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Tilstandsrapport for lierskolen

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Desember 2021

Handlingsprogram 2022 - 2025 for Lier kommune - sluttbehandling

Kommunestyret

Felles kvalitetsplan barnehage og skole

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Januar 2022

Førstegangsbehandling av KDP E134 Dagslett – E18

Formannskapet

Pårørende og brukerundersøkelse HOV

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Dysleksi og dyskalkuli

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Februar 2022

Mars 2022

Endring av bebyggelsesplan for Skjæret – Enklere planprosess

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling Toverud massedeponi med KU

Utvalget for miljø og plan

Sluttbehandling Ekeberg nord

Utvalget for miljø og plan

Detaljregulering for Haugerudbråtan, førstegangsbehandling

Utvalget for miljø og plan

Områderegulering for Lier hovedrenseanlegg

Formannskapet og kommunestyret 

Rapportering «Leve hele livet»

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Ny felles kvalitetsplan oppvekst. Dambråtan barnehage og oppfølging av barnehagebehovsplan

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

April 2022

Detaljregulering for Egge skole

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling Ovenstadveien øst 

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling Linnes panorama

Utvalget for miljø og plan

Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad

Utvalget for miljl og plan

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Boligplan

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Mai 2022

Skolebehovsplan

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Juni 2022

Årsrapport og regnskap 2020 - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

IKS - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding 

Eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Finansrapport første tertial - Lier kommune

Formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier VVA KF

utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskaper og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Revidert langsiktig drifts- og investeringsanalyse 

Formannskapet og kommunestyret

Detaljregulering for Lier stadion

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling områderegulering med KU Lierbyen

Formannskapet   

September 2022

Handlingsprogram 2023 - 2026 - innstilling

Formannskapet

November 2022

Andre tertialrapport - LVVA KF

Utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Handlingsprogram 2023 - 2026 for Lier kommune - tilleggsinnstilling

Formannskapet

Finansrapport andre tertial - Lier kommune

Formannskapet og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier VVA KF

Utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Desember 2022

Handlingsprogram 2023 - 2026 for Lier kommune - sluttbehandling 

Kommunestyret

Sist oppdatert: 09. november 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?