Hopp til innhold

Planlagte politiske aktiviteter 2023

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2023. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til

Januar 2023

Skolebehovsplan

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret 

Forprosjekt Egge skole

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret 

Kulturskolens kvalitetsplan

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

 

Februar 2023

 

Mars 2023

Bruker- og pårørendeundersøkelsen 2022

Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, helse-, omsorg- og velferdsutvalget og kommunestyret.

Detaljregulering for istandsetting av Toverud (sluttbehandling)

Saken behandles i utvalget for miljø og plan

Endring av bebyggelsesplan for Skjæret, Felt Bs1 - Ny lekeplass – Enklere planprosess

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Etablering av flerkulturelt råd i Lier

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret

Førstegangsbehandling Holsfjorden panorama (Skjæret)

Saken behandles i utvalget for miljø og plan

Helhetlig boligstrategi 2022-2026

Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, helse-, omsorg- og velferdsutvalget, oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

Kommunedelplan Gullaug

Saken behandles i formannskapet

Kommunedelplan (KDP) samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Fjordbyen

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Lierbyen hovedrenseanlegg

Saken behandles i formannskapet

Oppheving av reguleringsplan for BBS – avdeling Lier og Del av Fossvegen 12-20

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Oppheving av reguleringsplan for Joseph Kellers veg – forlengelse

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Melding: Oppheving av midlertidig anleggsområde – detaljregulering for G/S – veg fv. 284 - Enger Bakkerud (Sylling)

Behandles i utvalg for miljø og plan

Skoleutredning Tranby

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret 

Sertifisering av skolene knyttet til dysleksi og dyskalkuli

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Resultatene etter nasjonale prøver

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

April 2023

Ansattes bruk av egne digitale enheter i skolen

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Detaljregulering for Ovenstadveien Øst (sluttbehandling)

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Førstegangsbehandling Lyfjellveien

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Korpsavtalen/korpssamarbeidet

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

Reguleringsendring for Solstad - enklere planprosess

Saken behandles i utvalget for miljø og plan

Resultater etter elevundersøkelsen i Lier

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 

Sluttbehandling Haugerudbråtan

Saken behandles i formannskapet

Styrking av skolebibliotekene og leselyst

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Mai 2023

 

Juni 2023

Detaljregulering for ny hovedvannledning Kleivdammen-Liertoppen 1. gangs behandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Leve hele livet. Oppfølging av kvalitetsreformen

Saken behandles eldrerådet, helse-, omsorg- og velferdsutvalget og kommunestyret

Tilstandsrapport for skolene

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og kommunestyret 

Årsrapport og regnskap Lier kommune

Saken behandels i alle hovedutvalg og kommunestyret

IKS - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding 

Saken behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Finansrapport første tertial - Lier kommune

Saken behandels i formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier VVA KF

Saken behandels i utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskaper og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier Eiendom KF

Saken behandels i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier kommune

Saken behandels i alle hovedutvalg og kommunestyret

Landbruksplanen

Saken behandles i landbruksutvalget, utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Realisering av flerbrukshall på Tranby

Saken behandles i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget, formannskapet og kommunestyret

Områderegulering Lierbyen

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Tranby sentrum

Saken behandles i formannskapet

Sluttbehandling for renseanlegget

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

 

August 2023

Detaljregulering for Heia FUS barnehage

Det er ikke avklart når planmateriale til 1. gangs behandling kommer.

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljregulering Linnes panorama (sluttbehandling)

Saken behandles i formannskapet

Detaljregulering Øgården og Skogli (førstegangsbehandling)

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Førstegangsregulering Stoppen idrettspark

Saken behandles i formannskapet

Områderegulering Tranby 1. gangs behandling

Saken behandles i formannskapet

 

September 2023

 

Oktober 2023

 

November 2023

 

Desember 2023

 

Sist oppdatert: 25. januar 2023

Fant du det du lette etter?