Planlagte politiske aktiviteter 2022

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2022. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til

Januar 2022

Førstegangsbehandling av KDP E134 Dagslett – E18

Formannskapet

Pårørende og brukerundersøkelse HOV

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Tilstandsrapport for lierskolen

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Februar 2022

Mars 2022

Endring av bebyggelsesplan for Skjæret – Enklere planprosess

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling Toverud massedeponi med KU

Utvalget for miljø og plan

Sluttbehandling Ekeberg nord

Utvalget for miljø og plan

Detaljregulering for Haugerudbråtan, førstegangsbehandling

Utvalget for miljø og plan

Områderegulering for Lier hovedrenseanlegg

Formannskapet og kommunestyret 

Rapportering «Leve hele livet»

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Ny felles kvalitetsplan oppvekst. Dambråtan barnehage og oppfølging av barnehagebehovsplan

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

April 2022

Detaljregulering for Egge skole

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling Ovenstadveien øst 

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling Linnes panorama

Utvalget for miljø og plan

Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad

Utvalget for miljl og plan

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Boligplan

Saken behandles i: Helse-, omsorg- og velferdsutvalget

Mai 2022

Skolebehovsplan

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Juni 2022

Årsrapport og regnskap 2020 - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

IKS - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding 

Eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Finansrapport første tertial - Lier kommune

Formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier VVA KF

utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskaper og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Første tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Revidert langsiktig drifts- og investeringsanalyse 

Formannskapet og kommunestyret

Detaljregulering for Lier stadion

Utvalget for miljø og plan

Førstegangsbehandling områderegulering med KU Lierbyen

Formannskapet   

September 2022

Handlingsprogram 2023 - 2026 - innstilling

Formannskapet

November 2022

Andre tertialrapport - LVVA KF

Utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Handlingsprogram 2023 - 2026 for Lier kommune - tilleggsinnstilling

Formannskapet

Finansrapport andre tertial - Lier kommune

Formannskapet og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier kommune

Alle hovedutvalg og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier Eiendom KF

Eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Andre tertialrapport - Lier VVA KF

Utvalget for miljø og plan, eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Desember 2022

Handlingsprogram 2023 - 2026 for Lier kommune - sluttbehandling 

Kommunestyret

Sist oppdatert: 19. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?