Lier eiendomsselskap KF

Lier eiendomsselskap KF (LEKF) har av kommunestyret fått i oppgave å ivareta eierrollen for kommunens eiendommer, bygg og anlegg. LEKF ledes av et styre på 6 medlemmer og en daglig leder.

Foretakets organisasjon omfatter de administrative og operative ressurser for løse forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsportefølje som også består av utleieboliger. Dette i tillegg til rolle som kommunens byggherre med gjennomføringsansvar for små og store byggeprosjekter på oppdrag fra kommunestyret og kommunedirektøren.

I tillegg til kommunens egne bygg, håndterer foretaket også inn- og utleieavtaler av bygg og anlegg.

LEKF har fra 2021 ca. 70 medarbeidere og vil ved utgangen av 2021 være samlokalisert på Ringeriksveien 175.

Forsidebilde til LEKF.png


LEKF bolig.png

Bolig

Lier eiendomsselskap leier ut bolig til de som Lier kommune via boligkontoret har tildelt bolig. Boligene er spredt over hele Lier.

IMG_0884.jpg

Våre prosjekter

I tillegg til drift, forvaltning og vedlikehold, er utvikling av eiendom en sentral del av porteføljen vår. Her kan du lese om et lite utvalg av utviklingsprosjektene våre.