Lier eiendomsselskap bolig

Søknad om kommunal utleiebolig og behandling av søknaden skjer på Boligkontoret. Når du har fått tildelt bolig kan du kontakte oss for eventuell visning og kontraktskriving.

Her finner du siden til Lier kommunes boligkontor.

Kontaktinformasjon:
Lier eiendomsselskap avd. bolig
Normalåpningstid: klokken 08:00 til 15:30
Besøksadresse: Vestsideveien 5b
Postadresse: Pb 205, 3401 Lier
Telefon: 32 85 42 10

Informasjon til beboere:
Det er leietaker som er ansvarlig for det daglige vedlikeholdet av boligen. Dersom noe blir ødelagt må eiendomsselskapet få beskjed med en gang. Vi er spesielt opptatt av at vannsøl tørkes opp med en gang. Fellesareal skal holdes ryddige. Dette er alles ansvar.

Husleiebetaling er 20. hver måned. Det er Lier kommune som krever inn husleie. LEKF anbefaler autogiro/fast trekk.

Mange av leilighetene er sprinklet. Nyttig informasjon om dette finner du her.

Søppel skal håndteres i henhold til RfDs retningslinjer.

Retningslinjer for bruk av elektrisitet.

Brannforebygging:
Alle leiligheter er utstyrt med røykvarsler og slukkeutstyr (enten brannslange eller pulverapparat). Dette og rømningsveier må du og alle som bor i boligen være kjent med. Mange av røykvarslerne er koblet opp mot en brannsentral.

Lier eiendomsselskap leier ut bolig til de som Lier kommune via boligkontoret har tildelt bolig. Boligene er spredt over hele Lier.