Hopp til innhold

For folkevalgte

Gå til

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat administrerer det politiske systemet i kommunen og  ivaretar kontorstøtte- og forværelsesfunksjoner for ordføreren. Sekretariatet har som overordna mål å bidra til politisk styring av Lier kommune. Dette innebærer blant annet å sørge for at de formelle prosessene fungerer, og at det legges til rette for aktive politiske prosesser. 

Politisk sekretariat følger opp vedtak, tiltak og ivaretar rutiner som har sammenheng med kommunens politiske organisering. De bistår også kommunens folkevalgte med framskaffelse av opplysninger, saksdokumenter m.m.
Alle henvendelser fra politikere som medfører saksutredning skal skje gjennom politisk sekretariat.

 

Noen av våre oppgaver

  • Sekretariatsfunksjon for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet, klagenemnd m.f
  • Informasjon til publikum, primært via kommunens nettsider, og ved forespørsler
  • Fritak og supplering av folkevalgte
  • Arbeidsgiveransvar for folkevalgte
  • Ordførerens forkontor
  • Gjennomføring av vigsel 
  • m.m

 

Ved henvendelse til politisk sekretariat, kontakt:

E-post: Politisksekretariat@lier.kommune.no

Servicetorget på telefon: 32 22 01 00

 

Fagleder:

Charlotte Oland Liseth 

E-post: Charlotte.oland.liseth@lier.kommune.no

 

Utvalgssekretærer:

Formannskap og kommunestyret:

Magnus Kjølås

E-post: Magnus.kjolas@lier.kommune.no

Telefon: 32 22 01 20

 

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og Helse-, omsorg- og velferdsutvalget:

Marcus Henriksen

E-post: Marcus.henriksen@lier.kommune.no

Telefon: 32 22 02 34

 

Utvalget for landbruk og næring og Utvalget for miljø og plan:

Maren Charlotte Kvalsund

E-post: Maren.charlotte.kvalsund@lier.kommune.no

Telefon: 32 22 01 08

 

 

 

Skjemaer for folkevalgte

Registrering i Visma

Lovomtale/lenker

Lovgrunnlaget for kommunens virksomhet
I motsetning til hva som er tilfellet for de fleste europeiske land, har ikke Norge grunnlovfestet lokaldemokratiet (kommunenivået). Til gjengjeld er kommunene gitt en egen lovgivning og er forøvrig underlagt en rekke lover og forskrifter innen mange samfunns-, forvaltnings- og tjenesteområder.

Tre helt sentrale lover som regulerer virksomheten i kommunen er:

Gjennom disse styres i hovedtrekk kommunenes organisering, prosedyreregler, økonomiforvaltning, forhold til innbyggere og omgivelsene forøvrig.

Sist oppdatert: 29. januar 2024

Fant du det du lette etter?