For folkevalgte

Gå til

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av konsulenter som ivaretar kontorstøtte- og forværelsesfunksjoner for ordføreren. Vi gjennomfører også praktiske sekretariatsfunksjoner for de forskjellige politiske utvalg og nemnder.

Politisk sekretariat følger opp vedtak, tiltak og ivaretar rutiner som har sammenheng med kommunens politiske organisering. De bistår også kommunens folkevalgte med framskaffelse av opplysninger, saksdokumenter m.m.
Alle henvendelser fra politikere som medfører saksutredning skal skje gjennom politisk sekretariat.
Ved henvendelse til politisk sekretariat, kontakt:

Politisksekretariat@lier.kommune.no

 

Charlotte Oland Liseth
E-post:  Charlotte.Oland.Liseth@lier.kommune.no
Tlf.: 32 22 02 34
Mob: 98 43 17 51

Janne Eide
E-post: janne.eide2@lier.kommune.no
Tlf.: 32 22 01 12
Mob: 91 78 62 86

 

Skjemaer for folkevalgte

Lovomtale/lenker

Lovgrunnlaget for kommunens virksomhet
I motsetning til hva som er tilfellet for de fleste europeiske land, har ikke Norge grunnlovfestet lokaldemokratiet (kommunenivået). Til gjengjeld er kommunene gitt en egen lovgivning og er forøvrig underlagt en rekke lover og forskrifter innen mange samfunns-, forvaltnings- og tjenesteområder.

Tre helt sentrale lover som regulerer virksomheten i kommunen er:

Gjennom disse styres i hovedtrekk kommunenes organisering, prosedyreregler, økonomiforvaltning, forhold til innbyggere og omgivelsene forøvrig.

Sist oppdatert: 22. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?