Den kulturelle skolesekken

Gå til

Den kulturelle skolesekk på din skole?

Ønsker du å vite hvilken skole som får besøk når klikk deg inn på Buskerud sine sider www.dks-buskerud.no

Besøk i Drammens Museum for 3. og 5. trinn, www.drammens.museum.no

Lokale besøk og aktiviteter i Lier 6. trinn på Lier Bygdetun, Husebykista for 1. - 4. trinn, Arkitekturvandring for 9. trinn.

Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur. Gjennom ordningen skal elevene lettere få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

I Lier kommune satser vi i tillegg på formidling av kulturarv, kunst og arkitektur.

Kunst- og kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

  • Film
  • Musikk
  • Kulturarv
  • Scenekunst
  • Litteratur
  • Visuell kunst
  • Arkitektur og design

Kontaktinformasjon

Kulturrådgiver Nina Guzman Toft svarer på spørsmål om den kulturelle skolesekken i Lier. Telefon: 32 22 02 52 eller epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Strategiske planer og handlingsprogram

Kunstner på Nordal skole i Lier - Ledig atelier

Er du en kunstner som trenger atelier i 2018 og kunne tenke deg å jobbe på en skole? Vi har et ledig rom på Nordal skole i Lier og ønsker oss en kunstner som har lyst til å jobbe her.

Pilotprosjektet tar utgangspunkt i Tenthaus Toolkit  - kunstnere i skolen – skolen som en arena for kunstproduksjon.

Vi ønsker oss en kunstner med engasjement for barn og unge som kan inkludere kreative prosesser med elever inn i sin praksis.

Rommet på 40m2 med store vinduer og godt lys stilles til disposisjon uten kostnad for en kunstner i hele 2018. Forutsetningen er at du vil sette av noe tid i løpet av året til å jobbe med et kunstprosjekt i samarbeide med skolens elever og lærere. Det er satt av midler til honorar til kunstneren etter DKS satser for formidling gjennom Lier DKS for et mindre prosjekt med skolens elever. Prosjektet utvikles med utgangspunkt i kunstnerens praksis i samarbeide med elever og lærere. Lier kommune bidrar som rådgiver og kan bistå til å søke om ytterligere prosjektmidler for utvidelse av prosjektet.

Nordal skole er en fådelt skole, og har 35 elever fordelt på 1.-7. klasse. Skolen har vært truet av nedlegging i flere år pga det lave elevtallet, men det er nå planlagt flere boligprosjekter i området rundt skolen. Som fådelt skole jobber Nordal Skole mye tverrfaglig og på tvers av alderstrinn og har slik i større grad enn mer tradisjonelle skoler mulighet til å jobbe prosjektbasert.

Rommet leies ut i den stand det befinner seg og kunstneren må selv ta med seg nødvendige verktøy og utstyr for sin praksis. Ved behov for fastmontering av verktøy og utstyr, eller endringer i rommet utover må dette gjøres i samsvar med skolens administrasjon.

Nordal ligger i Lier, ca 20 min fra Drammen, 15 min fra Asker og 30 min fra Oslo med bil, det er gratis parkering på skolen.

Spørsmål? Ta kontakt med Nina Guzman Toft, kulturrådgiver, Lier kommune nina.guzman.toft@lier.kommune.no/ 93 43 63 59

Søknad med CV, beskrivelse av kunstnerisk praksis og eksempler på arbeider sendes til nina.guzman.toft @lier.kommune.no innen 15. jan 2018

Eksempler på arbeider kan sendes i form av lenke til hjemmeside eller pdf. Skriv også gjerne litt om hvorfor du kunne tenke deg å ha atelier på Nordal skole.

Mer info om skolen: http://www.lier.kommune.no/skole-og-barnehage/skole-og-sfo/skoler-i-lier/nordal-skole/

Sist oppdatert: 17. januar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?