Kulturskolen

Kontortid mandag-torsdag 09.00-14.00

Gå til

Velkommen til kulturskolen!

Lier kulturskole tilbyr undervisning i musikk, sang, teater, dans og visuell kunst som keramikk og tegning/maling samt kortere kurs i animasjon, skapende skriving, film og musikkteknologi. Undervisningen er organisert i individuelle timer eller som gruppeundervisning, og den foregår på skolene i Lier og i basen vår på Stoppen der kulturskolens administrasjon også sitter.

Tilbudene gis primært til kommunens barn og unge i alderen 3 til 19 år og de er organisert slik: Breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Enkelte kurs er også rettet mot voksne. I tillegg er kulturskolen et ressurs- og kompetansesenter for den øvrige befolkningen, barnehagene, grunnskolen, samt lag og foreninger innen kulturområdet.

Vær obs på at kulturskolen følger samme plan for skoleåret som grunnskolene i Lier når det gjelder ferie og fridager. Skolerute 2021-2022

NB! Grunnet Covid19 følger vi Regler for en trygg kulturskole (sendt ut til hjemmene). Dette innebærer blant annet at alle elever må følge FHI sine råd, at det ikke er mulig å vente inne på kulturskolen og at elever som har eget instrument må ta det med på timen.

 

Våre faste tilbud og link til søknadsskjema

Nedenfor finner du oversikt over undervisningstilbud for skoleåret 2021-2022, og til søknadsskjemaet som skal benyttes når man ønsker plass i kulturskolen

Undervisningstilbud 

Gå til søknadsskjema faste tilbud

Hovedopptak av elever for neste skoleår foregår i juni. Etter hovedopptak tildelever vi ledige plasser underveis i skoleåret såfremt vi har administrasjonsressurser til dette.


Informasjon om de ulike fagene og fagbeskrivelser finnes i søknadsportalen.

For kurskatalog høstens kortkurs, kommer.

Ansatte

Her kan du se hvem som underviser hos oss.

Priser og søknad om friplasser

Link til prisliste   

Det er mulig å søke om friplass/stipendplass i kulturskolen om husholdningen har en inntekt under 4G. Dette gjøres i kulturskolesystemet. Spørsmål vedrørende dette rettes rektor ved kulturskolen Frøydis Rui-Rahman.

Ledige plasser 2021-2022

Vi har endel ledige plasser nå, så det er bare å søke, men det er dessverre venteliste på enkelte fag og det særlig på musikkterapi, gitar og piano.

For elever

Innlogging i Lier kulturskoles portal for elever (nåværende og tidligere),
og for søkere som allerede står på ventelisteplass. Her finner du mye nyttig som blant annet epostadresse og telefonnummer til lærer. Det finnes også en app man kan laste ned. Se vår YouTube kanal.

INNLOGGING 

Brukernavn: fødselsdato (ddmmåå). Bruk tilsendt passord, eller få nytt ved å klikke glemt passord i innloggingsvinduet.

Ved å logge inn kan du blant annet:

  • sende søknad om nytt tilbud
  • redigere dine egne opplysninger, telefon, e-post o.s.v.
  • Få opplysninger om dine tilbud i kulturskolen - med blant annet kontaktinfo til lærer
    Har du flere barn i kulturskolen kan det være lurt å logge inn som foresatt, som deg selv.
    For mer informasjon om kulturskole appen speedadmin, se vår Youtube kanal.

Serviceerklæring

Serviceerklæring for Lier kulturskole

Reglement Lier kulturskole

Arrangementer - Lieropplevelser for et bredt publikum

Kulturskolens årsplan 2021/2022 kommer her.
 
Arrangementsvettregler for elever og foresatte kan leses her.

St. Hallvardjubileet, se www.lieropplevelser.no


Fordypningsprogram

Kulturskoleelever som blir fremmet av sine instrumentallærere på bakgrunn av motivasjon og fordypningsvilje, kan søke opptak i fordypningsprogrammet i musikk ved kulturskolen.

Elever i fordypningsprogram har lengre spilletime, går kursmoduler i musikklære og har enkelte torsdagssamlinger. Aktuelle elever får via sine lærere informasjon om søknadsfrist og prøvespill. Søknadsfrist er 1. april. Pris = full semesteravgift. Info om dette kommer ved eventuell tildeling.

Ved spørsmål, kontakt:
Vibeke Feness Berger
Konsulent
Lier kulturskole
vibeke.feness.berger@lier.kommune.no

Ved interesse for fordypningstilbud i teater, visuell kunst og dans, kontakt:
Rektor Frøydis Rui-Rahman
froydis.rui-rahman@lier.kommune.no

Kulturskolens samarbeid med skolekorpsene i Lier

Kulturskolen selger undervisning på korpsinstrumenter til medlemmer av kommunens skolekorps. Kulturskolen har egen samarbeidsavtale med korpsene. Korpsavtalen.

Høvik og Lier skolekorps Tranby skolekorps Sylling og Oddevall skolekorps Brazz Banden

Kontakt kulturskolen; Inspektør Vibeke Kohl Tlf: 32 22 01 91 epost: vibeke.kohl@lier.kommune.no

Den kulturelle spaserstokken

Dette er seniortilbud i kunst og kultur og det er vi i kulturskolen som er ansvarlige for denne ordningen.
Program kommer ut til institiusjonene.

Ved spørsmål, kontakt:
Vibeke Feness Berger
Konsulent
Lier kulturskole
vibeke.feness.berger@lier.kommune.no

Sammen om livsmestring

I samarbeid med folkehelsekoordinator og helse har vi enkelte voksenkurs og kreative verksted for barn og unge. Vi bidrar i SAL prosjektet, Sammen om livsmestring ungdom og vi har musikkterapi for eldre ute på institusjoner når det er midler til det. For mer informasjon om dette, ta kontakt med rektor eller følg med på sosiale medier.

Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 10. juni 2021
Skribent: Frøydis Rui-Rahman

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lier kulturskole

Besøksadresse:

Jensvollveien 38
3413 Lier

Telefon: 32 22 01 91

Kontaktperson: Frøydis Rui-Rahman

Tittel: Rektor og virksomhetsleder

Telefon: 32 22 01 90