Hopp til innhold

Kulturskolen

Kontortid mandag-torsdag 09.00-14.00

Gå til

Velkommen til kulturskolen!

Lier kulturskole tilbyr undervisning i dans, musikk, teater, skapende skriving, sirkus og visuell kunst som keramikk og tegning/maling. Undervisningen er organisert i individuelle timer eller som gruppeundervisning, og den foregår på skolene i Lier og i basen vår på Stoppen der kulturskolens administrasjon også sitter.

Tilbudene gis primært til kommunens barn og unge i alderen 3 til 19 år og de er organisert slik: Breddeprogram, kjerneprogram og fordypningsprogram. Enkelte kurs er også rettet mot voksne. I tillegg er kulturskolen et ressurs- og kompetansesenter for den øvrige befolkningen, barnehagene, grunnskolen, samt lag og foreninger innen kulturområdet.

Vær obs på at kulturskolen følger samme plan for skoleåret som grunnskolene i Lier hva angår ferie og fridager, men har et mer komprimert undervisningsår enn grunnskolen.

Våre faste tilbud og link til søknadsskjema

Nedenfor finner du oversikt over undervisningstilbud for skoleåret 2022-2023, og til søknadsskjemaet som skal benyttes når man ønsker plass i kulturskolen

Undervisningstilbudet til Lier kulturskole

Gå til søknadsskjema faste tilbud

Hovedopptak av elever for neste skoleår foregår i juni. Etter hovedopptak tildeler vi ledige plasser underveis i skoleåret såfremt vi har administrasjonsressurser til dette.

Informasjon om de ulike fagene og fagbeskrivelser finnes i søknadsportalen.

For kurskatalog kortkurs, kommer. Se vår Facebook og Instagram.

Ansatte

Her finner du oversikt over de ansatte hos kulturskolen

Priser og søknad om friplasser

Her finner du prisliste for Lier kulturskole

Det er mulig å søke om friplass/stipendplass i kulturskolen om husholdningen har en inntekt under 4G. Dette gjøres i kulturskolesystemet. 

Søk om friplass på kulturskolen

Ledige plasser 2023-2024

Det er ledige plasser på sirkuslek, dramalek og på fløyte for skoleåret 2023/2024.

Det er dessverre betydelige ventelister på piano og gitar.

For elever

Innlogging i Lier kulturskoles portal for elever (nåværende og tidligere),
og for søkere som allerede står på ventelisteplass. Her finner du mye nyttig som blant annet epostadresse og telefonnummer til lærer. Det finnes også en app man kan laste ned. 

Her kan du logge inn i kulturskolens nettportal

Brukernavn: fødselsdato (ddmmåå). Bruk tilsendt passord, eller få nytt ved å klikke glemt passord i innloggingsvinduet.

Ved å logge inn kan du blant annet:

  • sende søknad om nytt tilbud
  • redigere dine egne opplysninger, telefon, e-post osv
  • Få opplysninger om dine tilbud i kulturskolen - med blant annet kontaktinfo til lærer
    Har du flere barn i kulturskolen kan det være lurt å logge inn som foresatt, som deg selv.
    For mer informasjon om kulturskole appen speedadmin, se vår Youtube kanal.

Lier kulturskoles Youtube-kanal

Reglement

Reglement for Lier kulturskole

Arrangementer - Lieropplevelser for et bredt publikum

Følg oss på facebook eller instagram for løpende oppdatering.

Her kan du lese mer om Lier kulturskole

Fordypningsprogram

Vi tilbyr fordypning i følgende fag: Dans, musikk, sirkus og teater. Kulturskoleelever som blir fremmet av sine instrumentallærere på bakgrunn av motivasjon og fordypningsvilje, kan søke opptak i fordypningsprogrammet i musikk ved kulturskolen. Dette er opptaksbasert og du vil få informasjon når opptak skjer hver vår. Interesserte kan da søke om plass i disse programmene.

Kulturskolens samarbeid med skolekorpsene i Lier

Kulturskolen selger undervisning på korpsinstrumenter til medlemmer av kommunens skolekorps. Kulturskolen har egen samarbeidsavtale med korpsene.

Korpsene er Høvik og Lier skolekorps, Tranby skolekorps, Sylling og Oddevall skolekorps og Brazz Banden.

Les om korpsavtalen her

Kontakt kulturskolen:

Vibeke Kohl

inspektør hos Lier kulturskole

e-post: vibeke.kohl@lier.kommune.no

tlf: 32 22 01 91

Den kulturelle spaserstokken

Dette er seniortilbud i kunst og kultur og det er vi i kulturskolen som er ansvarlige for denne ordningen.
Program kommer ut til institiusjonene.

Søknader om å bli med i turnèordningen sendes:
Vibeke Feness Berger
konsulent, Lier kulturskole
vibeke.feness.berger@lier.kommune.no

Søknader må sendes innen 1. april hvert år, og merkes med DKSS.

Sammen om livsmestring

I samarbeid med folkehelsekoordinator og helse har vi enkelte voksenkurs og kreative verksted for barn og unge. Vi bidrar i grunnskolen og vi har musikkterapi for eldre ute på institusjoner når det er midler til det. For mer informasjon om dette, ta kontakt med rektor eller følg med på sosiale medier.

Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 05. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Lier kulturskole

Besøksadresse:

Jensvollveien 38
3413 Lier

Telefon: 32 22 01 91

Kontaktperson: Ellen Kathrine Trelease Eriksen

Tittel: Konstituert rektor og virksomhetsleder

Telefon: 32 22 01 90