Hopp til innhold

Stipender og kulturpris

Gå til

Kulturpris

Hvem fortjener kommunens kulturpris?

Kulturprisen i Lier kommune skal gå til en person eller en organisasjon/institusjon som har gjort seg særlig fortjent til en slik honnør ved aktiv og engasjert deltakelse innenfor kulturlivet i bygda. Alle kan komme med forslag til kandidater.

Kulturprisvinneren får 30.000 kroner og et diplom i ramme. Det er utvalget for oppvekst, kultur og idrett som bestemmer hvem som får prisen på bakgrunn av innsendte forslag, men også ut fra egne vurderinger.

Kulturprisen deles ut på et egnet arrangement i løpet av høsten.

Forslagsfrist er 15. september. 

Forslag på kandidater sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no 
Du kan også sende forslaget via brev til Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier.

Vedtekter for Lier kommunes kulturpris

Lier kommunes kulturpris ble innstiftet og første gang delt ut i 1974. Vedtektene er justert med hensyn til prisens innhold og tildelingsmåte etter dette, sist i 2023.

1. Kulturprisen i Lier kommune skal gå til en person eller en organisasjon/institusjon som har gjort seg særlig fortjent til en slik annerkjennelse ved et aktivt engasjement i det lokale kultur- og idrettslivet.

2. Mottakere av kulturprisen må bo i eller ha tilknytning til Lier kommune.

3. Kulturprisen kan gå til både utøvere, formidlere og aktive innenfor organisasjonslivet, som har vært med på å fremme kulturarbeidet innen sitt område og utad i forhold til publikum.

4. Kulturprisen kan tildeles for innsats på alle områder innenfor det utvidede kulturbegrepet: Allmenn kultur, idrett og friluftsliv, scenekunst, musikk, visuell kunst, kulturarv, lokalhistorie og frivillighet.

5. Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av alle innbyggere i kommunen.

6. Kulturprisjuryen skal bestå av fem personer, hvorav en representant er fra Lier kulturråd, en representant fra Lier idretts- og aktivitetsråd, to representanter fra utvalget for oppvekst, kultur og idrett og en representant fra administrasjonen i virksomheten kultur og fritid. Dersom det ikke foreligger forslag på kandidater kan kommunen velge å stå over tildelingen ett eller flere år.

7. Kulturprisen er på 30 000 kroner, og tildelingen skjer normalt i tilknytning til et egnet arrangement innen utgangen av året. Frist for å foreslå kandidater 15. september hvert år.

Forslag på kandidater sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no
Du kan også sende forslaget via brev til Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier.
Forslaget skal inneholde:         

  • Navn på kandidat, og kontaktinformasjon til kandidaten
  • Navn på forslagsstiller/organisasjon, og informasjon (adresse, e-post, telefon)
  • I hvilket område innenfor kultur har kandidaten sitt virke?
  • Begrunnelse. skriv kort om hvorfor du mener kandidaten burde få Lier kommunes kulturpris.
  • Legg ved bekreftelse på kandidatens aktiviteter/vitaliste, CV (prosjekter, arrangement, verv, utstillinger, konserter, vitnemål, kursbevis og/eller annet).

Tidligere vinnere av kulturprisen i Lier

Oppdatert per 2023  

ÅR                   NAVN og OMRÅDE                                                

1974                Arbeidernes Oppl.fond, opplysningsarbeide

1975                Øvre Lier Bondekv.lag, Registering/kulturvern

1976                Lier Sparebank, kulturformidling

1977                Lier orkersterforening, musikk

1978                Sangkoret Rytmen, musikk

1979                Gullik Sten, idrett

1980                Knut Brenna, musikk

1981                Petter Bjaarstad, musikk

1982                Lars Sørum, kulturvern

1983                Leif Hamre, litteratur/kulturvern

1984                Jan Hafskjold, musikk

1985                Per Grimsrud, litteratur/kulturvern

1986                Lillemor Kornerud. musikk

1987                Ole Foss, musikk

1988                Ragnar Hauge, bildekunst*

1989                Aasmund Lyhus/Lier Historielag, kulturvern

1990                Johan Brun, foto/kulturvern

1991                Karsten Edvardsen, kultur/miljøformidling

1992                Åsta Vigerust, kulturformidling

1993                John W. Jacobsen, lokalhistorie/kulturvern

1994                Arne Riddervold, musikk

1995                Øivind Narjord, idrett

1996                Rolv Eriksrud, kulturformidling

1997                Jens Avdal, bildekunst

1998                Turid Werrum, barn/ungdomsarbeid./TenSing

1999                Ola Isene, musikk

2000                Tåka saksofonkvartett, musikk

2001                Elisabeth Horn, lokalhistorie/kulturformidling

2002                Truls Hallingstad, lokalhistorie/kulturvern

2003                Liunggjengen, musikk

2004                Tranby Bluesklubb, musikkformidling

2005                Lierskoven Dramathiiske Selskab, teater

2006                Lier Musikkverksted, ungdom/musikk

2007                Andreas Hørthe, lokalhistorie/samfunnsutv.

2008                Unni Hafskjold, formidling grønneLier/krydderurter

2009                Per Egil Hovland og Nina Sveaas, musikk (delt pris)

2010                Arne Ask, bli kjent i Lier via turer   

2011                Hans Erik Fuglerud, ungdomsarbeid/motorcross

2012                Bent Bredesen, musikkformidling/inspirator/lærer                                                                                                                                                          
2013                Håvard Rype, teater/lokalhistorie/kulturvern

2014                Hans Martin Fisknæs, teater/musikk/inkludering

2015                Knut A. Andersen, kulturarv

2016                Henrik Trømborg+Mari Lysenstøen, skolekorps (Tranby + Høvik Lier)

2017                Ragne og Rolf Sommerseth, oppstart Lierskogen kulturkirke

2018                Siw Sønstebø, musikalsk inspirator og lærer

2019                Steina Styve, fotograf, kulturjournalist og inspirator

2020                Lier IL, e-sporttilbudet for barn/unge

2021                Kjersti Neskleiv, frivillig ildsjel - Sylling og Oddevall skolekorps

2022                Dag Frode Gulsrud, ildsjel - Sjåstad samfunnshus, ungdom og kultur

2023                Arne Christoffer Karlsen, formidler av samferdselshistorie i Lier  

(*levert tilbake av vinner i 1990)

Her finner du oversikt over tidligere vinnere av kulturprisen

 

Haugestadstipendet 

Sist oppdatert: 11. mars 2024

Fant du det du lette etter?