Private vannkilder

Gå til

Private vannkilder borebrønn, bekk

Det er generelt viktig at de som har egen vannforsyning fra borebrønn, brønn, bekk, etc., kontrollerer sitt drikkevann jevnlig. Vannet må da analyseres hos et laboratorie.

Huseiere som har egen vannforsyning, kan selv ta prøver av sitt drikkevann og levere til Eurofins sitt bemannede mottak i Romikabygget på Kjellstad.

Prøven blir da analysert ved deres laboratorie i Moss.
Mer informasjon om Eurofins.

Kontaktinformasjon

Mottakets åpningstid:

Man, - torsdag, fra 09:00 til 14:00.

Besøksadresse: Kjellstadveien 5, 3402 Lier.  

beskrivelse og kart over mottaket.

Rutiner for vannprøver

Egen prøveflaske (steril) og skjema kan hentes på Servicetorget i Rådhuset. Eventuelt ved mottaket.

Flaske for analyse på radon må hentes ved mottaket.

Fyll ut skjema: Det må vurderes og krysses av for hvilke analyseparametere som det skal analyseres på.

  • Det vanlige er bakteriologiske, enkel og utvidet.
  • Kjemisk analyse generell.Vurder de øvrige etter behov.

Følg anvisningen for selve prøvetakingen og leveringen som er beskrevet på skjemaet.

Bestillingsskjema for private drikkevannsprøver

Huseier betaler for prøven.

Kommunen kan eventuelt bistå med å vurdere resultatet.

Dette er en ordning som kommunen formidler i forbindelse med sin rammeavtale med Eurofins.

Huseier kan eventuelt kontakte andre laboratorier for pris, utlevering av prøveflaske og analyse.

Sist oppdatert: 08. januar 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?