Hopp til innhold

Private vannkilder

Det er generelt viktig at de som har egen vannforsyning fra borebrønn, brønn, bekk og lignende kontrollerer sitt drikkevann jevnlig. Vannet må da analyseres hos et laboratorie.

Huseier betaler for prøven. Lier kommune har et samarbeid med Eurofins, men huseier med egen vannforskyning kan kontakte et valgfritt laboratorie for pris, utlevering av prøveflaske og analyse.

Dersom huseier velger Eurofins, gjelder følgende: 

Bestill drikkevannsanalyser fra Eurofins

Hvis du bestiller en analysepakke i denne nettbutikken, får du alt du trenger av prøveflasker og emballasje som en pakke fra posten. Det følger også med en instruksjon i pakken som skal følges. For de fleste små vannkilder som borehull og brønner er det Folkehelsepakken som er best egnet for en generell kvalitetssjekk av vannet.

Husk å fylle begge prøveflaskene på samme sted. En brukes til mikrobiologiske analyser, og den andre brukes til analyse av kjemiske parametre. Det er viktig at prøvene transporteres tilbake til Eurofins med fryst kjøleelement (legges i fryser dagen før prøvetaking), og ankommer laboratoriet innen 24 timer etter prøvetaking.

Når du bruker den vedlagte ekspress overnatt-returlappen, er det lurt å ta prøven så sent som mulig på dagen, men før siste frist for postens expressforsendelse samme dag. Unngå å sende prøven dagen før en fridag.  

Prøven kan også returneres til Eurofins via deres prøvemottak i Kjellstadveien 5 i Lier. Prøvemottaket er ubemannet og åpent på hverdager i tidsommet 08.00-14.00.