Hopp til innhold

Skolens ferier og fridager

Gå til

Skoleåret inneholder 190 skoledager for elevene.

Skoleåret 2023 - 2024

Første skoledag: Torsdag 17.august 2023.

Her ser du klokkeslett for skolestart 17. august for de ulike trinnene ved skolene

Høstferie: Uke 40. Mandag 2.oktober - fredag 6.oktober 2023.

Juleferie: Onsdag 20.desember 2023 – tirsdag 2. januar 2024.

Første skoledag etter juleferie: Onsdag 3. januar 2024.

Vinterferie: Uke 9. 26.februar – 1.mars 2024.

Påskeferie: 25.mars – til og med 1. april 2024 (2. påskedag).

Fridager i 2024: Onsdag 1.mai, torsdag 9.mai, fredag 10.mai, fredag 17.mai og mandag 20.mai.  

Siste skoledag før sommerferien: Torsdag 20. juni 2024. 

Planleggingsdager for SFO skoleåret 2023 - 2024

2023:
August: To dager i august som settes av skolen selv i uka før skolestart.
Ikke felles planleggingsdag for kommunen neste år.   

2024:
Januar: Tirsdag 2.januar (skole har fridag)
Mai: Fredag 10.mai (skole har fridag) 
Juli: Onsdag 31.juli   

Skoleåret 2024 - 2025

Første skoledag: Mandag 19.august 2024.

Høstferie: Uke 40. Mandag 30.september - fredag 4.oktober 2024.

Juleferie: Mandag 23. desember 2024 - torsdag 2.januar 2025.

Første skoledag etter juleferie: Fredag 3. januar 2025.

Vinterferie: Uke 9. 24.februar - 28.februar 2025.

Påskeferie: 14.april - 22.april. Første skoledag etter påske er 23.april 2025.  

Fridager i 2025: Torsdag 1.mai, torsdag 29.mai, fredag 30.mai og mandag 9.juni.   

Siste skoledag før sommerferien: Fredag 20.juni 2025.

Planleggingsdager for SFO skoleåret 2024 - 2025

2024:
Mandag 12. august
Tirsdag 13. august

2025: 
Torsdag 2. januar
Fredag 30. mai
Torsdag 31. juli. 

 

Søke om fri utenom skoleferie

Lier kommunes rutiner

Foresatte sender søknad om fri til elevens skole i Visma Flyt skole. Rektor kan gi fri inntil to uker når dette er forsvarlig. Utover to uker skrives eleven ut av skolen i samråd med skoleeier.

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa:

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Rektors avgjørelse kan påklages skriftlig i.h.h.t. Forvaltningsloven §28 (enkeltvedtak om klagerett). Klageinnstans er Fylkesmannen i Viken.

Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen. Foresatte har ansvaret for sitt barns skolegang og eleven får ikke ekstraundervisning for å ta igjen det forsømte. Det er foresattes ansvar å følge opp elevens skolegang.

For å søke om permisjon må foresatte logge seg inn i Visma Flyt skole

Sist oppdatert: 29. februar 2024

Fant du det du lette etter?