Skolens ferier og fridager

Skoleåret 2020-2021

Gå til

Skoleåret 2020-2021

Et skoleår inneholder 190 skoledager for elevene.

Høsthalvåret: mandag 17. august - tirsdag 22. desember 2020.

Vårhalvåret: tirsdag 5. januar - fredag 18. juni 2021.

 

Første skoledag: mandag 17. august.

Høstferie: Uke 40. 28. september – 3.oktober.

November: Fri fredag 20. november.

Siste skoledag før jul: Tirsdag 22. desember.

Første skoledag etter nyttår: Tirsdag 5. januar.

Vinterferie: Uke 9. 1. mars - 5. mars.

Påskeferie: 29. mars til og med 6. april.

Fridager i mai: Torsdag 13. mai, mandag 17. mai og mandag 24. mai.

Siste skoledag før sommerferien: Fredag 18. juni.

 

Skoleåret 2021-2022

Første skoledag: Torsdag 19. august.

Høstferie: Uke 40. F.o.m. mandag 4.oktober t.o.m fredag 8. oktober.

Juleferie:  F.o.m onsdag 22. desember t.o.m. søndag 2. januar.

Vinterferie: Uke 9. F.o.m. mandag 28. februar t.o.m. fredag 4. mars.

Påskeferie: F.o.m mandag 11. april t.o.m. tirsdag 19. april.

Fridager:16.mai, 17. mai, 26. mai og 27. mai og 6. juni.

Siste skoledag før sommerferien: Onsdag 22. juni.

 

Skoleåret 2022-2023

Første skoledag: Torsdag 18. august.

Høstferie: Uke 40. F.o.m. mandag 3. oktober t.o.m fredag 7. oktober.

Juleferie:  F.o.m. torsdag 22. desember t.o.m. tirsdag 3. januar.

Vinterferie: Uke 9. F.o.m. mandag 27. februar t.o.m. fredag 3. mars.

Påskeferie: F.o.m mandag 3. april t.o.m. tirsdag 11. april.

Fridager: 1. mai, 17. mai, 18. mai og 29. mai.

Siste skoledag før sommerferien: Onsdag 21. juni.

 

Søke om fri utenom skoleferie

Lier kommunes rutiner

Foresatte sender søknad om fri til elevens skole i Visma Flyt skole. Rektor kan gi fri inntil to uker når dette er forsvarlig. Utover to uker skrives eleven ut av skolen i samråd med skoleeier.

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Rektors avgjørelse kan påklages skriftlig i.h.h.t. Forvaltningsloven §28 (enkeltvedtak om klagerett). Klageinnstans er Fylkesmannen i Viken.

Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen. Foresatte har ansvaret for sitt barns skolegang og eleven får ikke ekstraundervisning for å ta igjen det forsømte. Det er foresattes ansvar å følge opp elevens skolegang.

For å søke om permisjon må foresatte logge seg inn i Visma Flyt skole 

Her finner du veiledning om hvordan søke om fri utenfor skoleferie

Sist oppdatert: 06. mai 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?