Skolens ferier og fridager

Skoleåret 2019-2020

Gå til

Skoleåret 2019-2020

Et skoleår inneholder 190 skoledager for elevene.

 

Høsthalvåret: mandag 19. august - fredag 20. desember 2019

Vårhalvåret: mandag 6. januar - fredag 19. juni 2020

 

Første skoledag: mandag 19. august

Høstferie: uke 40; 30.september– 4.oktober  

November: Fri mandag 18.november

Siste skoledag før jul: fredag 20. desember

Første skoledag etter nyttår: mandag 6. januar

Vinterferie: uke 9; 24. februar - 29.februar

Påskeferie: 6.april til og med 13.april

Fridager i mai: fredag 1.mai og torsdag 21.mai

Fridager i juni: mandag 1.juni

Siste skoledag før sommerferien: fredag 19. juni

Skoleåret 2020-2021

Et skoleår inneholder 190 skoledager for elevene.

Høsthalvåret: mandag 17. august - tirsdag 22. desember 2020

Vårhalvåret: tirsdag 5. januar - fredag 18. juni 2021

 

Første skoledag: mandag 17. august

Høstferie: uke 40; 28.september– 3.oktober  

November: fri fredag 20.november

Siste skoledag før jul: tirsdag 22. desember

Første skoledag etter nyttår: tirsdag 5. januar

Vinterferie: uke 9; 1. mars - 5. mars

Påskeferie: 29.mars til og med 6.april

Fridager i mai: torsdag 13.mai, mandag 17.mai og mandag 24.mai

Siste skoledag før sommerferien: fredag 18. juni

Søke om fri utenom skoleferie

Lier kommunes rutiner

Foresatte sender søknad om fri til elevens skole i Visma Flyt skole. Rektor kan gi fri inntil to uker når dette er forsvarlig. Utover to uker skrives eleven ut av skolen i samråd med skoleeier.

Opplæringsloven § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Rektors avgjørelse kan påklages skriftlig i.h.h.t. Forvaltningsloven §28 (enkeltvedtak om klagerett). Klageinnstans er Fylkesmannen i Viken.

Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen. Foresatte har ansvaret for sitt barns skolegang og eleven får ikke ekstraundervisning for å ta igjen det forsømte. Det er foresattes ansvar å følge opp elevens skolegang.

For å søke om permisjon må foresatte logge seg inn i Visma Flyt skole 

Her finner du veiledning om hvordan søke om fri utenfor skoleferie

Sist oppdatert: 28. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?