Hopp til innhold

Attraksjoner i Lier

Gå til

Marmor-obelisk

En 8 meter høy marmor-obelisk i Gjellebekk-skogen ved Tranby. Reist i marmorbruddet i forbindelse
med besøk av Kong Fredrik V i 1749. Kongen fikk levert marmor fra bruddet her til oppføring av
marmorkirken i København.

Gjellebekk skanse

Rester etter et forsvarsverk – ligger nesten samme sted som Obelisken. Gjellebekk skanse spilte en viktig (avgjørende) rolle i den svensk-norske krigen i 1716, da den norske hæren forsterket med lokale bønder 23. mars slo tilbake et angrep fra svenkekongen Karl XII som forsøkte å erobre Norge.

Store gravhauger 

Blant annet på Huseby, bak Frogner kirke og på Egge. Lier har alltid hatt naturgitte kvaliteter for bosetting, og det er registrert cirka 100 kulturminner fra før reformasjonen i Lier - for det meste gravhauger og gravrøyser. Gravhaugene på Huseby er typiske storhauger, og er interessante i nasjonal sammenheng. Samtidig er Husebyområdet et viktig kulturmiljø på grunn av at det var her Hallvard Vebjørnson ble født og gravlagt, han som seinere er kjent som St.Hallvard og blant annet er Oslo bys skytshelgen.

Fosskollen bygdeborg

Ligger på Damåsen og er et av våre eldste kulturminner, som forteller om usikre tider med behov for borgervern og overvåking. I dag sees kun rester etter borgen.

Sørumåsen molybdengruve

Et industrianlegg fra krigens dager. I dag sees kun rester etter anlegget. Molybden ble brukt
for å herde stål, og forekomsten var drivverdig og ettertraktet i krissituasjonen.
Opptil 100 mann under tysk ledelse var knyttet til anlegget. Både gruvesjakter, steinfyllinger og
mange murrester etter ulike anlegg er fortsatt godt synlige.

Rester etter taubane

Fundament for frakt av kalkstein fra Gjellebekk/Tranby til Cementfabrikken Norge ved Engersand.
Kalksteinen i Gjellebekkområdet fikk en ny funksjon ved etablering av Cementfabrikken Norge i 1917/18.
En 9 km lang taubane ble bygd for transport i digre "kurver" gjennom skogen og ned til fabrikken ved fjorden.

Oberst Hans Chr. Heg-statuen 

Statuen står ved Haugestad forsamlingslokale i Lierbyen. Hans Chr. Heg (1829-1863) utvandret med sin
familie fra Lier til Amerika, slik mange gjorde på den tiden. Han utnevnt til oberst og sjef for
The 15. Wisconsin Volunteers, et norsk-amerikansk regiment under den store amerikanske borgerkrigen,
og ble dødlig såret i slaget ved Chickamauga 19. september 1863.

Han døde dagen etter, 20.september. Det er laget tre like statuer av ham. To er reist i Wisconsin, i USA, den tredje i Lier.

Sognekirkene

Frogner, Sylling, Tranby og Sjåstad – med deres vakre interiører. Alle kirkene er steinkirker med vakker beliggenhet i Liers kulturlandskap.

Justadveggen

En fjellvegg med mange synlige fossiler: Som del av det geologisk interessante Oslofeltet finner man i Justadveggen ved Vestsideveien mellom Sjåstad og Oddevall særlig mange fossiler.

Asdøljuvet – vestlandsnatur i Lier

Juvet ble vernet i 2001 på grunn av sine naturkvaliteter. En tur i juvet gir flotte naturopplevelser, med mulighet til å kikke nærmere på spesielle planter og steiner, og med tildels utfordrende gange langs Asdølelva og et fossefall innerst i juvet.

Hørtekollen i Sylling, Storsteinsfjell, Eggekollane, Gjevlekollen, Glassåsen og Kraftkollen på Tranby og Fosskollen over E18, er alle utsiktspunkter som kan oppleves - sommerstid som vinterstid. På Hørtekollen, Storsteinsfjell og Kraftkollen ble det reist og tent varder 31.12.1999, som ledd i den landsomfattende tusenårsmarkeringen.

De gamle jernbanetraséene

Gullaugkleiva-Lier-Drammen og Lierbyen-Sylling – flotte å sykle. Jernbanen Lierbyen - Sylling ble nedlagt i 1930-årene, og siste tog på den gamle traseen for Drammensbanen gikk i 1973, og seinere har traseene fått nye funksjoner.

Sist oppdatert: 27. desember 2022

Fant du det du lette etter?