Badevannskvalitet

Badesteder i Lier

Lier kommune har tilrettelagte bade- og rekreasjonsområder både ved Drammens­fjorden, Holsfjorden og flere tjern.

To av stedene er ved saltvann (Engersand og Gilhusodden), og seks i ferskvann: Holmenvika, Svangstrand, Damtjern, Hvalsdammen, Asdøltjern og Skapertjern. Nyt gjerne fritiden med familie og venner på et av disse stedene.

Om vannprøvene

Vannkvaliteten blir regelmessig undersøkt i sommerhalvåret ved målinger av bakterieinnholdet i badevannet.

Prøve tas om lag annenhver uke for å bestemme innhold av termotolerante koliforme bakterier i badevannet. Måleenheten som benyttes er cfu/100 ml, og når denne er mindre enn 100 anses vannkvaliteten som god, mens den ved overstigelse av 1000 anses som uakseptabel, og bading frarådes. Ved overskridelser av verdien 1000 tas ytterligere vannprøver for å kontrollere om forurensningen er forbigående eller vedvarende.

Som generell forhåndsregel anbefales det ikke å bade rett etter kraftige regnskyll. Når det regner kraftig blir jordmasser vasket ut i vannet og dette kan føre til forbigående høye nivåer av bakterier.

Hvis du har åpne sår bør du dekke til disse med vanntett plaster når du bader i sjøen. Dette på grunn av risiko for sårinfeksjon. Hvis plasteret faller av, eller det blir vått igjennom, bør du skylle med ferskvann umiddelbart etter bading. Dette er en generell anbefaling for bading i sjø – og ikke spesielt for bading i Lier. Se mer på FHIs nettsider. Sår som er infiserte blir røde rundt selve såret og er smertefullt å ta på. Hvis du har mistanke om at et sår er infisert bør du oppsøke lege.

Målinger

Måleverdier i tabellen er fra prøver tatt 23. juni 2020

Sted Måleverdi
Svangstrand 39 cfu/100 ml 
Damtjern 55 cfu/100 ml
Engersand 150 cfu/100 ml
Gilhusodden 310 cfu/100 ml

Dersom du ønsker mer informasjon eller rapportere unormale forhold, ta direkte kontakt med park og idrett i Lier kommune.