Fysioterapeut og ergoterapeut

Gå til

Rehabiliteringsavdelingen

Klikk her for informasjon om rehabiliteringsavdelingen ved Fosshagen: Rehabilitering 

Kontaktinformasjon til rehabiliteringavdelingen

Avdelingsleder: Morten Påsche
E-post: morten.pasche@lier.kommune.no
Tlf. 32 22 59 18

Kommunal fysioterapi

Fysioterapi for personer over 18 år

Fysioterapeuter arbeider med å forbedre eller opprettholde menneskers funksjonsevne gjennom tilrettelagt trening og behandling. Fysioterapeuter jobber også med fysisk tilrettelegging i bolig og fritid.

Lier kommune har ansatt 10 fysioterapeuter fordelt på 8,2 årsverk. I tillegg finnes det 15 fysioterapeuter som arbeider på eget institutt med driftstilskudd fra kommunen.

Kommunal fysioterapi i Lier er organisert under virksomhet rehabilitering. Deres hovedmålsetning er: "Virksomhet rehabilitering skal bidra til å opprettholde og bedre befolkningens funksjon og livskvalitet"

Private fysioterapi-institutt I Lier kommune arbeider det 15 fysioterapeuter med driftstilskudd, fordelt på seks private institutt i kommunen. Hovedarbeidsområde er å forbedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. Timebestilling gjøres direkte til hvert enkelt institutt.

Kontaktinfo til kommunale fysioterapeuter

Fysioterapi for barn og unge

Tjenesten er gratis for barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Hva vi tilbyr

Vi foretar vurderinger og oppfølging av henvendelser fra helsestasjon, barnehage, skole, sykehus og foreldre/ foresatte.

På helsestasjonene arbeider vi med:

  • Undervisning, råd og veiledning om barns motoriske utvikling, bruk av utstyr og trening for mødre.
  • Vurdering og oppfølging av barn ut fra ulike problemer innen motorisk utvikling, feilstillinger i ledd, rygg og nakke, skader og funksjonshemninger.
  • Råd til foreldre, samt henvise om behov til  spesialist-helsetjenesten sammen med lege og helsesykepleier.
  • For barn med spesielle behov har tjenesten tilbud om bassenggruppe i oppvarmet vann

I barnehagene arbeider barnefysioterapeutene med:

  • Råd og veiledning til barnehagens personale for å fremme fysisk aktivitet og god helse
  • Individuell vurdering og oppfølging ut fra barnets behov

Innen skolehelsetjenesten arbeider barnefysioterapeutene med:

  • Råd og veiledning til lærerne, skolens personale forøvrig, elevene og foreldre/ foresatte
  • Fremmer fysisk aktivitet og god helse gjennom informasjon individuelt og i forbindelse med foreldremøter og undervisning i klasser
  • Individuell vurdering ut fra henvendelse fra lærere i samråd med foreldre, ut fra problemer innen fin- og/eller grovmotorikk, feilstillinger i ledd, rygg eller nakke eller muskel/ skjelett plager
  • Har bevegelsesgrupper i samarbeid med skolens personale

Kontaktpersoner:

Hegg/Gullag/Nordal: Anne Cecilie Weel Aass
Tlf 32 22 59 68
E-post: anne-cecilie.weel.aass@lier.kommune.no

Tranby, Hennummarka, Lierskogen m.m.: Ellen Roseth,
Tlf. 32 22 59 66 (mandag – fredag)
E-post:ellen.roseth@lier.kommune.no

Sylling, Høvik m.m.: Siri Brembo
Tlf. 32 22 59 67/ mob. tlf. 415 01 582 (mandag – torsdag)
E-post: Siri.brembo@lier.kommune.no

 

Hjelpemidler

Synshjelpemidler

Ved behov for synshjelpemidler, ta kontakt med synskontakt: 40 80 33 53

Hørselshjelpemidler

Ved behov for hørselshjelpemidler, ta kontakt med hørselskontakt: 40 80 33 30

Hjelpemiddel-lageret

Kommunens hjelpemiddel-lager har ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler. Hjelpemidlene lånes ut for inntil tre måneder og skaffes gjennom å ta kontakt med hjelpemiddel-lageret. Det er ikke nødvendig med rekvisisjon fra lege. Noen små hjelpemidler må bruker selv kjøpe.

Ved langvarige behov (varig behov, over 2 år) må det søkes om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen Buskerud. De ansatte på hjelpemiddellageret, samt ergo- og fysioterapeutene i kommunen kan hjelpe deg med dette.

Det kommunale hjelpemiddellageret betjenes av fysioterapeuter. Ved behov for hjelpemidler eller for mer informasjon: Hjelpemiddellageret Tlf 32 22 59 63.

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier

Åpningstid: Mandag kl. 08.00 - 10.30 Onsdag kl. 12.00 - 15.00 Fredag kl. 08.00 - 10.30

Hjelpemiddeltekniker (Ambulerende vaktmester)

Hjelpemiddeltekniker Thomas Stubberud henter tekniske hjelpemidler på hjelpemiddelsentralen i Buskerud,
og bringer ut ved behov. Hjelpemidlene kan også hentes på hjelpemiddellageret i kommunen.
Han monterer og reparerer hjelpemidler, og henter når de ikke lenger er i bruk.

Private fysioterapeuter

Her finner du ark for utskift: Oversikt avtale-fysioterapeuter

Fysikalsk institutt

Navn, adresse, telefon

Fysioterapeut(er)

Navn, eventuelt spesialitet

Kompetanse

Fysio Lier/

Lierbyen   Fysikalske institutt

Grønlundveien 5, 3403 Lier

Telefon: 32 84 63 01.

Trine Haugrud

e-post: trinelis.haugr@gmail.com

 

Siri Tallaksen

e-post: siri@tallaksen.net

 

Uten kommunal avtale:

Petter Narvesen

e-post: petter@lierbyenfysiskalske.no

 

Generell fysioterapi

Hilde Ask Henriksen

Slettaveien 12, 3400 Lier

Telefon: 977 28 820

Hilde Ask Henriksen

e-post: hilde_ah@hotmail.com

 

Psykomotorisk fysioterapi

Lierskogen Fysioterapi

Gml. Drammensvei 98, 3420 Lierskogen

Telefon:

Odd Johan Mydske

e-post: ojmn32@gmail.com

 

Generell fysioterapi

Lierskogen psykomotoriske

Gml. Drammensvei 98, 3420 Lierskogen

Telefon: 993 21 079

Unni Helno

e-post: unnihelno@gmail.com

 

Psykomotorisk fysioterapi

Vestre Nøste Fysioterapi

Baches vei 97, 3400 Lier

Telefon: 32 84 83 60

Bente Rudlang

e-post: benterudlang@yahoo.no

 

Lene Palmberg Thorsen

e-post: lene.p.thorsen@gmail.com  

 

Idun Høegh Risvik

e-post: idunrisvik@gmail.com

 

Mirjam Ahren

e-post: mirahr@gmail.com

 

Generell fysioterapi

Barnefysioterapi

Tranbysenteret fysioterapi

Hyllveien 15, 3408 Tranby

Telefon: 32 85 48 70

Siri Hellandsjø

e-post: siri@trafys.no

 

Christian Hanssen

e-post: christian@trafys.no

 

Siv Høgvoll (permisjon ifm spesialisering)

e-post: siv.irene@trafys.no

 

Lars Håvard Høgvoll (vikar)

e-post: lars@trafys.no

Generell fysioterapi

Nevrologi

Manuellterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Sist oppdatert: 09. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?