Hopp til innhold

Voksenopplæring

Gå til

Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole.

Parkering ved Lier stadion.

Norskopplæring

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

IMDI har informasjon om hvem som har rett og/eller plikt til norskopplæring

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Denne retten faller bort dersom du ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. (18 måneder hvis du har utdanning tilsvarende norsk videregående skole). Etter det må du betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere.

Her finner du påmeldingsskjema til norskkurs

Kurs

Vår 2024:

Oppstart kurs på dagtid: onsdag 3. januar kl. 9:00 (kl. 09.15 for nye deltakere)

Oppstart kurs på kveldstid: torsdag 4. januar kl. 17.00

Vi har kurs på flere nivåer fra A1 til B1.
Vi setter opp B2-kurs hvis nok deltakere melder seg på.

Priser vår 2024

 
Kurs    Periode  Dager  Antall timer   Pris
Dag

03.01-22.03.24

31 dager   186 12 090
Kveld 04.01-21.03.24 21 dager   63 5 040

Dag

03.04-19.06.24 29 dager 174 11 310

Kveld

04.04-18.06.24 19 dager 57 4 560

Vinterferie: 26.02-01.03.24, påskeferie: 25.03-02.04.24, fridager: 01.05, 09.05, 17.05, 20.05.
Siste skoledag før sommeren onsdag 19.juni. 

Undervisning

Dagkurs: mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00, 18 skoletimer/uke. 

Kveldskurs: tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.30, 6 skoletimer/uke. 

Bøker: kr 400 per bok

 

Kurs i samfunnskunnskap (for personer med plikt til opplæring): 3 uker á 25 timer. Pris pr. uke fra kr 1.750 (pris avhenger av antall påmeldte). Kurset gjennomføres i ukene 25, 26 og 32.

Prøver

Norskprøve 

Informasjon og påmelding til norskprøven

Avsluttende prøve i norsk måler norskkunnskaper skriftlig og muntlig ut fra beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket for språk

Avsluttende prøve i norsk er obligatorisk for personer med rett og plikt iht. integreringsloven/introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og med 01.09.2013.

Norskprøven er gratis ÉN gang for alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Det stilles krav til resultat på norskprøve for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Prøve i samfunnskunnskap

Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven/introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra 01.09.2013, må dokumentere  kunnskaper om samfunnet for å søke om permanent oppholdstillatelse. De kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk, inkludert på norsk.

Samfunnskunnskapsprøven er gratis ÉN gang for alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Ta kontakt med Lier voksenopplæring for informasjon og påmelding til samfunnskunnskapskurs eller prøve i samfunnskunnskap.

Statsborgerskapsprøven

Informasjon og påmelding til statsborgerprøven

Hvis du er mellom 18 og 67 år, må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan bli norsk statsborger. Informasjon om hvilke regler som gjelder for statsborgerskap, finner du på UDIs sider.

Du kan gjennomføre statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk. Samfunnskunnskapsprøven på norsk har noe vanskeligere språk enn statsborgerprøven.

Priser for prøver

  • Norskprøve skriftlig kr 1.190
  • Norskprøve delprøve kr 397 pr delprøve 
  • Norskprøve muntlig kr 1.190
  • Statsborgerprøve kr 900
  • Samfunnskunnskapsprøve kr 900

Grunnskole for voksne

Har du behov for realkompetansevurdering eller grunnskoleopplæring? Lier voksenopplæring tilbyr opplæring for voksne på grunnskolens område.

Grunnskoleopplæring

For å ha rett til grunnskoleopplæring, for voksne, må du oppfylle fire vilkår:

  • være over opplæringspliktig alder (over 16 år)
  • ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
  • ha lovlig opphold i Norge
  • trenge grunnskoleopplæring

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne er gratis og skal tilpasses den enkeltes behov. De fleste bruker 1-3 år på grunnskole. Man kan avslutte med muntlig og skriftlig grunnskoleeksamen etter 10. trinn, og få vitnemål som kvalifiserer til videregående opplæring. Man kan også avslutte før eksamen er gjennomført, og få et kompetansebevis.

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade, og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

Ta kontakt for å undersøke om du har rett til grunnskoleopplæring. 

I veiledningssamtale med skolen kartlegger vi ditt nivå, og skolen bestemmer hvilken grunnskolegruppe du skal starte i.

Grunnskole for voksne ved Lier voksenopplæring er organisert i to forskjellige nivåer: forberedende grunnskole (1.-7. trinn) og eksamensrettet grunnskole (8.-10. trinn). Undervisningen er mandag, onsdag, torsdag og fredag kl.09.00-15.00, tirsdag kl. 09.00-14.00.

Forberedende grunnskole kombinerer norskkurs og grunnskolefag, hvor norskundervisningen er på ditt nivå (A1, A2, B1). Grunnskolefagene det undervises i er: engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. 

Eksamensrettet grunnskole har undervisning i grunnskolefag alle dager. Det undervises i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

For søkere over 23 år, bør man ha bestått norskprøve på nivå A2 for å starte i eksamensrettet gruppe. For spørsmål rundt dette, ta kontakt med skolen.

Vi tilpasser undervisningen til den enkelte, og det er mulig å gå i begge klassene i flere år. Alle tilpasninger vurderes individuelt.

Her finner du søknadsskjema for grunnskoleopplæring for voksne. Kommunen behandler søknaden så fort som mulig, og tar kontakt for å avtale veiledning og eventuell oppstart innen rimelig tid.

Realkompetansevurdering  

Realkompetanse er kunnskaper og ferdigheter som en person har skaffet seg gjennom utdanning, arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller lignende.

Enkelte voksne har ikke fullført ti år i grunnskole. Andre har gjennomført grunnskole, men mangler dokumentasjon. En voksen som mangler dokumentert grunnskoleopplæring, kan få vurdert sin realkompetanse ved Lier voksenopplæring.  

Realkompetansevurdering tilbys i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Man vurderes etter målene for 10. trinn i gjeldende læreplan (LK-20).

Les mer om realkompetansevurdering for voksne på Utdanningsdirektoratets nettsider

Vurderingen gjennomføres i samtale med faglærer. I fagene norsk og engelsk skriver kandidaten også en tekst, og faglærer kan be kandidaten gjennomføre skriftlig oppgaver i matematikk.

Kandidater som oppnår godkjent realkompetanse i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, vil få vitnemål fra grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring. Er kun enkelte fag bestått, får kandidaten et kompetansebevis som ikke gir rett til videregående opplæring.  

Her finner du søknadsskjema om realkompetansevurdering . Skolen vil innkalle deg til en veiledningssamtale.

Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan også ha rett til å få spesialundervisning.

Den ene typen spesialundervisning kan voksne få dersom de ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem.

Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

For begge typene av spesialundervisning må kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva den voksne trenger, og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

Informasjonsarket "Spesialundervisning for voksne på fem minutter" er oversatt til ulike språk. 

Her finner du søknadsskjema

Søknadskjemaer

Søknadsskjema grunnskole

Påmelding til norskkurs

Søknadsskjema spesialundervisning

Søknad om fritak norsk før 2016

Søknad om fritak norsk

Du kan få tilsendt søknadsskjema hvis du ringer telefon 32220290 eller sender e-post til lier.voksenopplæring@lier.kommune.no

Skolens ledelse

Virksomhetsleder:

Ellen Svendsvoll
e-post: ellen.svendsvoll@lier.kommune.no

Undervisningsinspektør:

Cheryl McKee Birkeland
e-post: cheryl.birkeland@lier.kommune.no

Nyttige snarveier

IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Informasjon om norskprøven

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven

Informasjon om statsborgerprøven

 

Lær norsk:

Her finner du en oversikt over gratis ressurser for å lære norsk.

Bildetema lexin

Vi snakker

Ord

Hei!

Norsk på 123

På vei

Ny i Norge 

Stein på stein

Her på berget 

Skolekassa.no

Migranorsk - logg inn

Norsklab -logg inn 

Sist oppdatert: 09. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Lier voksenopplæring

Besøksadresse:

Jensvollveien 38
3413 Lier

Telefon: 32 22 02 90