Hopp til innhold

Voksenopplæring

Gå til

Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole.

Det er vanskelig å parkere i området. Vi oppfordrer til å reise kollektivt, sykle eller gå.

Norskopplæring

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

IMDI har informasjon om hvem som har rett og/eller plikt til norskopplæring

Hva betyr rett og plikt til opplæring?

Rett betyr at man har rett på gratis opplæring etter læreplanen fastsatt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Denne retten faller bort dersom du ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. (18 måneder hvis du har utdanning tilsvarende norsk videregående skole). Etter det må du betale selv.

Plikt betyr at man må ha gjennomført opplæringen for å kunne søke permanent opphold eller statsborgerskap senere.

Her finner du påmeldingsskjema til norskopplæring

Kurs

Høst 2024:

Oppstart kurs på dagtid: mandag 19. august kl. 9:00 (kl. 09.30 for nye deltakere)

Oppstart nettkurs: Fysisk oppmøte tirsdag 20. augustkl. 17.00

Vi har kurs på flere nivåer fra A1 til B1.
Vi setter opp B2-kurs hvis nok deltakere melder seg på.

Priser vår 2024

 
Kurs    Periode  Dager  Antall timer   Pris
Dag

19.08-18.10.24

23 dager   138 8 970
Nettkurs 20.08-17.10.24    48 3 840

Dag

21.10-20.12.24 26 dager 156 10 140

Nettkurs

22.10-19.12.24   54 4 320

Høstferie: 30.09-04.10.24.
Siste skoledag før jul fredag 20. desember. 

Bøker: kr 400 per bok. Vanligvis brukes 2 bøker.

Undervisning

Dagkurs:
mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00, 18 skoletimer/uke. 

Nettkurs:
Digitalt oppmøte på Teams hver uke.
A1: Onsdag kl.17.00-18.30.
A2: Onsdag kl.18.45-20.15.
B1: Torsdag kl.17.30-19.00.

Fysisk oppmøte tirsdagene 20.august, 8.september, 8.oktober, 22.oktober, 5.november, 3.desember og 17.desember kl. 17.00.

Du kan jobbe så mye du vil, men det registreres inntil seks timer per uke for deg som trenger bekreftelse på antall timer.

Kurs i samfunnskunnskap (for personer med plikt til opplæring): 3 uker á 25 timer. Pris pr. uke fra kr 1.750 (pris avhenger av antall påmeldte). Kurset gjennomføres vanligvis i ukene 25, 26 og 32.

Prøver

Norskprøve 

Informasjon og påmelding til norskprøven

Avsluttende prøve i norsk måler norskkunnskaper skriftlig og muntlig ut fra beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket for språk

Avsluttende prøve i norsk er obligatorisk for personer med rett og plikt iht. integreringsloven/introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og med 01.09.2013.

Norskprøven er gratis én gang for alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du kan ta prøven flere ganger, men da må du betale.

Det stilles krav til resultat på norskprøve for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Prøve i samfunnskunnskap

Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven/introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra 01.09.2013, må dokumentere  kunnskaper om samfunnet for å søke om permanent oppholdstillatelse. De kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk, inkludert på norsk.

Samfunnskunnskapsprøven er gratis én gang for alle som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du kan ta prøven flere ganger, men da må du betale.

Ta kontakt med Lier voksenopplæring for informasjon og påmelding til samfunnskunnskapskurs eller prøve i samfunnskunnskap.

Statsborgerskapsprøven

Informasjon og påmelding til statsborgerprøven

Hvis du er mellom 18 og 67 år, må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan bli norsk statsborger. Informasjon om hvilke regler som gjelder for statsborgerskap, finner du på UDIs sider.

Du kan gjennomføre statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk. Samfunnskunnskapsprøven på norsk har noe vanskeligere språk enn statsborgerprøven.

Priser for prøver

  • Norskprøve skriftlig kr 1.190
  • Norskprøve delprøve kr 397 pr delprøve 
  • Norskprøve muntlig kr 1.190
  • Statsborgerprøve kr 900
  • Samfunnskunnskapsprøve kr 900

Forberedende opplæring for voksne (FOV)

Forberedende opplæring for voksne (FOV) er opplæring på nivået under videregående skole. Dette erstatter grunnskole for voksne fra 1. august 2024.

For å ha rett til FOV må du oppfylle fire vilkår:
• være over opplæringspliktig alder (over 16 år)
• ikke ha rett til videregående opplæring
• ha lovlig opphold i Norge
• trenge forberedende opplæring for voksne

Opplæringen organiseres i moduler og bygger på den kompetansen hver enkelt har fra før. Deltakerne kartlegges og plasseres på den modulen som samsvarer best med den kompetansen de allerede har. Det gis opplæring i norsk og fag parallelt.

Det undervises i 5 fag:
• Norsk eller norsk for språklige minoriteter
• Matematikk
• Engelsk
• Naturfag
• Samfunnsfag

Deltakeren kan avslutte opplæringen og få utstedt et kompetansebevis etter gjennomførte moduler. Kompetansebeviset vil gi et grunnlag for videre opplæring, og ha betydning når den voksne søker arbeid. Fullført modul 4 tilsvarer norsk grunnskoleeksamen og gir mulighet for inntak i videregående opplæring.

Ta kontakt for mer informasjon.

Her finner du søknadsskjema for Forberedende opplæring for voksne FOV. Kommunen behandler søknaden så fort som mulig, og tar kontakt for å avtale veiledning og eventuell oppstart innen rimelig tid.

Realkompetansevurdering  

Realkompetanse er kunnskaper og ferdigheter som en person har skaffet seg gjennom utdanning, arbeid, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter eller lignende.

Enkelte voksne har ikke fullført ti år i grunnskole. Andre har gjennomført grunnskole, men mangler dokumentasjon. En voksen som mangler dokumentert grunnskoleopplæring, kan få vurdert sin realkompetanse ved Lier voksenopplæring.

Realkompetansevurdering tilbys i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Man vurderes etter målene for Modul 4 i Forberedende opplæring for voksne.

Vurderingen gjennomføres i samtale med faglærer. Faglærer kan også be kandidaten gjennomføre skriftlige oppgaver.

Kandidater som oppnår godkjent realkompetanse i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag, vil få vitnemål fra Forberedende opplæring for voksne og rett til videregående opplæring. Er kun enkelte fag bestått, får kandidaten et kompetansebevis som ikke gir rett til videregående opplæring.  

Her finner du søknadsskjema for realkompetansevurdering etter Forberedende opplæring for voksne FOV. Skolen vil innkalle deg til en veiledningssamtale.

Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan også ha rett til å få spesialundervisning.

Den ene typen spesialundervisning kan voksne få dersom de ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen, og voksenopplæringen ikke kan tilpasse opplæringen godt nok for dem.

Den andre typen spesialundervisning kan voksne få hvis de trenger å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom den voksne etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

For begge typene av spesialundervisning må kommunen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva den voksne trenger, og kommunen må fatte et enkeltvedtak.

Informasjonsarket "Spesialundervisning for voksne på fem minutter" er oversatt til ulike språk. 

Her finner du søknadsskjema

Søknadskjemaer

Påmelding til norskopplæring

Søknadsskjema forberedende opplæring for voksne (FOV)

Søknadsskjema spesialundervisning

Søknad om fritak norsk før 2016

Søknad om fritak norsk

Du kan også få tilsendt søknadsskjema hvis du ringer telefon 32 22 02 90 eller sender e-post til lier.voksenopplæring@lier.kommune.no

Skolens ledelse

Rektor:

Ellen Svendsvoll
e-post: ellen.svendsvoll@lier.kommune.no

Avdelingsleder Forberedende opplæring for voksne FOV:

Cheryl McKee Birkeland
e-post: cheryl.birkeland@lier.kommune.no

Avdelingsleder norskopplæring:

Gentiana Gasaj
e-post: gentiana.gasaj@lier.kommune.no

Nyttige snarveier

IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Informasjon om norskprøven

Informasjon om samfunnskunnskapsprøven

Informasjon om statsborgerprøven

 

Lær norsk:

Her finner du en oversikt over gratis ressurser for å lære norsk.

Bildetema lexin

Vi snakker

Hei!

Ny i Norge 

Skolekassa.no

Sist oppdatert: 19. juni 2024

Fant du det du lette etter?

Lier voksenopplæring

Besøksadresse:

Jensvollveien 38
3413 Lier

Telefon: 32 22 02 90