Psykisk helse og rus

Gå til

Kontaktinformasjon over 18 år - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret
Bruveien 2 (Fosskvartalet), 3400 Lier.
Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad.

Kontaktinformasjon barn og unge

Psykisk helse og rus - over 18 år

Telefon: 32 22 01 00

Lier kommune tilbyr samtaleveiledning individuelt og i grupper, kurs, aktiviteter og tjenester i boliger.

Familiemedlemmer og pårørende tilbys  hjelp fra N.K.S Veiledningssenter i Øst-Norge.
De er her første onsdag i mnd.
Se informasjon her

Tjenestetilbudet til voksne omfatter:

  • Individuell oppfølging.
  • Samtaler
  • Dagsenter med ulike aktivitetstilbud
  • Mestringskurs (KID og KIB, angstmestring, IMR)
  • Hjelp til samordning av tjenester og utarbeidelse av individuell plan
  • Ansvarsgruppemøter
  • Tilrettelagt bolig med oppfølging
  • Spesialkompetanse rus/psykiatri

Brukerstyrt hjemmeside for Haskoll kafè og aktivitetssenter finner du her: www.haskoll.org

Bekymringsmelding

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er bekymret for egen eller andres psykiske helse eller rusmiddelavhengighet.
Telefon: 32 22 01 00

Ved fare for selvmord og ved alvorlige selvmordstanker, ring fastlegen på dagtid eller benytt legevakta på kveld/natt.

Telefon Drammen legevakt: 32 26 90 00
Rosenkrantzgata 17 ,
3018 Drammen

Informasjonsmateriell:

DROP-IN samtaletilbud

Vi tilbyr samtaler individuelt eller i gruppe hver mandag og onsdag fra klokken 12:30 til 14:30.
Tilbudet er gratis og det trengs ingen henvisning eller avtale. Ring gjerne hvis du trenger vite litt mer før du kommer.

DROP-INN Plakat

Besøksadresse:
Bruveien 2, 3. etasje (Ungdomshjelpas lokaler - over biblioteket)

Kontaktperson:
Trine Opsahl Sigvartsen
Telefon 99 28 08 73

Psykisk helsetjenester til barn og unge

Helsetjenester barn og unge 

Gravide i risiko

Her finner du mer informasjon om tematikken Gravide i risiko - der finner du også en brosjyre med mer informasjon.

Sist oppdatert: 30. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?