Legater til ungdom

Gå til

Om legatene

Er du under 25 år og fra Lier, kan du søke om støtte til utdanning fra to legater i Lier kommune.

Kommunen disponerer følgende legater:

Andreas Nilsen Fjeld og hustrus legat

I henhold til statuttene: Dele ut midler til ungdom innen praktisk yrkesbetonte fag.

Kristen O. Jensens legat

I henhold til statuttene: Midlene deles ut til ungdom som tar høyere utdanning innen hagebruk og jordbruk.

For begge legatene er forutsetningen at søkeren må være hjemmehørende i Lier kommune og være under 25 år.

Det er utbetalt lite penger fra Kristen O. Jensens legat. Dette legatet er en god mulighet for studenter innen hagebruk, jordbruk, naturvitenskaplige studier eller annen relevant utdanning innenfor dette feltet til å søke om ekstra studiemidler. Eksempelvis gartnerskole, jordbruksskole, Høgskolen på Ås, NTNU eller annen relevant høyskole i Norge eller utlandet.

Når det gjelder de to andre legatene er det dessverre begrensende midler som deles ut.
Støtten har de siste årene ligget på omlag kr 3 000,- pr. søker som oppfyller kravene.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 10. januar hvert år.

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 18. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?