Nav Lier

Gå til

NAV Lier

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

NAV Lier består av sosialtjenesten, tidligere Aetat og trygdekontoret. Denne sammenslåingen er et resultat av NAV-reformen og hensikten er å gi et samlet og best mulig tjenestetilbud.

Kontaktinformasjon

Nettside: www.nav.no

Telefon: 55 55 33 33

Besøksadresse:

Dølasletta 3 3408 Tranby

Pb 28, 3407 Tranby

Tjenestetilbud

NAV Lier har ansvaret for:

 • Tiltak og arbeidsmarkedskontakt for å skaffe arbeidsmuligheter for arbeidsledige
 • Hjelp til bolig og oppfølging av vanskeligstilte innenfor boligområdet og midlertidig botilbud
 • Dagpenger til arbeidsledige
 • Kvalifiseringstønad og individuell oppfølging (til mennesker med stort behov for hjelp til å overkomme langvarig     arbeidsledighet og behov for sosialhjelp).
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Hjelp til mennesker som p.g.a.sykdom, skade eller lyte      står i fare for å falle ut av arbeidslivet.
 • Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uførepensjon
 • Økonomisk rådgivning
 • Rådgivning gis også ved å ringe økonomirådgivningstjenesten i NAV på 800GJELD (tlf. 80 04 53 53).

Bruk selvbetjeningsløsningene på www.nav.no for raskest saksbehandling

Alderspensjon:

For spørsmål om alderspensjon og alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser, kontakt «NAV kontaktsenter Pensjon» på telefon: 55 55 33 34.

Mer om om pensjonstjenester på www.nav.no

Økonomisk sosialhjelp

Trenger du å søke om økonomisk sosialhjelp? Gå inn på veiviser for økonomisk sosialhjelp og finn gode svar og informasjon. Klikk inn her for å finne ut mer om dette.

Sist oppdatert: 06. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?