Hopp til innhold

Feiing

Kobbervikdalen 65, Drammen - Telefon: 32 04 44 40 - Epost: feierseksjonen@drbv.no

Gå til

Feiing og tilsyn

Utføres av Drammensregionens brannvesen

Varsel om feiing eller tilsyn sendes ut som tekstmelding på mobilen. I tekstmeldingen vil det stå når du skal få tilsyn eller feiing, samt kontaktinfo i tilfelle du trenger å avtale ny tid. For å motta meldinger fra feiervesenet er det viktig at du går inn på Kontakt- og reservasjonsregisteret og sjekker om du er oppført med riktig telefonnummer.

Her kan du oppdatere kontaktinformasjonen din

Ved feiing er det svært ønskelig at huseier/beboer er til stede. I enkelte tilfeller avtaler vi at alt gjøres klart slik at feiing kan utføres. Klargjøring vil si at trekken er stengt og eventuelle peisdører lukket. Dersom beboer ikke er hjemme under feiingen må man selv ta ut sot fra sotluken.  

Ved tilsyn må huseier/beboer være til stede.  

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet, og det skal også gjennomføres tilsyn med at fyringsanlegget er intakt og fungerer som forutsatt. Både feiing og tilsyn er behovsprøvd, som vil si at hyppigheten vil variere ut ifra behovet.  

Du kan lese mer om feietjenesten og dine rettigheter/plikter i forskrift om brannforebygging

Feieavgiften er ikke inkludert i de kommunale avgiftene.  

For mer informasjon se Direktoratet for byggkvalitet, Drammensregionens brannvesen, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For øvrig er feiervesenet tilgjengelig for spørsmål og veiledning på telefon 32 04 44 40 eller e-post: feierseksjonen@drbv.no

Sist oppdatert: 17. mars 2023

Fant du det du lette etter?