Feiing

Kobbervikdalen 65, Drammen - Telefon: 32 04 44 40 - Epost: feierseksjonen@drbv.no

Gå til

Feiing og tilsyn

Utføres av Drammensregionens brannvesen

Besøk av feieren varsles med lapp i postkassen to til fire dager før besøket. Dette gjelder både feiing og tilsyn.

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På varsel-lappene er det derfor påstemplet et direktenummer til den aktuelle feier.

Ved feiing er det svært ønskelig at huseier/beboer er til stede. I enkelte tilfeller avtaler vi at alt gjøres klart og at feiing kan utføres. Da må beboer selv ta ut sot fra sotluken. I slike tilfeller ber vi om at huseier/beboer kvitterer på varsel-lappen at alt er klargjort, det vil si at trekken er stengt og eventuelle peisdører lukket. Ved tilsyn huseier/beboer være til stede.

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst en gang hvert fjerde år. Det skal også gjennomføres tilsyn hvert fjerde år med at fyringsanlegget er intakt og fungerer som forutsatt.

Du kan lese mer om feietjenesten og dine rettigheter/plikter i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Feieavgiften er ikke inkludert i de kommunale avgiftene.

 

For mer informasjon se Direktoratet for byggkvalitet, Fagmann.no, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For øvrig er feiervesenet tilgjengelig for spørsmål og veiledning på tlf 32 04 44 40 eller epost: feierseksjonen@drbv.no

Sist oppdatert: 19. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?