Pipe - skorstein

Gå til

Søknadsplikt

Både oppføring og reparasjon av pipe og skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav f, "bygningstekniske installasjoner".

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jf byggesaksforskriftens kap. 5). Søknaden må gjøres av et ansvarlig firma skal godkjennes av kommunen.

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Dersom skorsteinen/pipen inngår som en del av arbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll), må selve arbeidet med skorsteinen likevel utføres av et ansvarlig firma som skal godkjennes av kommunen.

Sist oppdatert: 19. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?