Hopp til innhold

Fastlege og legesenter

Gå til

Lier kommune har 26 fastlegehjemler i drift fordelt på 7 legekontor. Alle våre fastleger er selvstendig næringsdrivende, og har hjemmelsavtale med kommunen.

Våre fastleger har høy kompetanse, og yter en god og viktig tjeneste til befolkningen med høy kvalitet. 18 av våre fastleger er spesialister innen allmennmedisin. Fastlegen er en svært viktig del av primærhelsetjenesten, både kurativt, samfunnsforebyggende og individforebyggende.

Fastlegene betjener et ulikt antall av innbyggere, kalt «listepasienter». Listelengdene varierer fra 500-1800 personer. Du må ha fastlege ved et legekontor for å kunne få time der. Ved bytte av fastlege skjer oppdateringen den 1. i hver måned. Innad på fastlegekontorene har legene ordninger for å ivareta pasienter ved eget fravær, og for å sikre at man får rask time ved behov for øyeblikkelig hjelp. Det betyr at du i noen tilfeller kan få time hos en av de andre legene på senteret, eller bli henvist til et annet legekontor som din lege har gjort avtale med.

Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid i ukedagene. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig i legesenterets åpningstid. Utenfor åpningstid må du henvende deg til legevakten. Dersom du ikke er tilknyttet fastlegeordningen, eller du har fastlege på en annen kant av landet, kan du benytte legevakten på dagtid.

Legekontor i Lier 

 • Heiaklinikken

  Fastleger: Andreas Heimli, Erlend Olaussen, Leidulv Solnør, Anita Fransplass og Hamdi Al Olabi.
  Lege i spesialisering: Heiaklinikken har to leger i spesialisering del 1. Nye leger starter 1. mars og 1. september hvert år.
  Vikar: Cecilie Wexels
  Telefon: 32 84 48 34
  Adresse: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen.
 • Lierbyen legesenter

  Fastleger: Irfan Iqbal, Jan Tjugum, Ramin Khazaie, Svein Helgeland og Erik Øhren. Svein Helgeland har deleliste med Hanne Helgeland.
  Telefon: 32 85 85 85
  Adresse: Fosskvartalet, Bruveien 2, 3403 Lier.
 • Lierskogen legesenter

  Fastlege Anne Schjerven
  Telefon: 32 24 05 00
  Adresse: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen.
 • Nøste legekontor

  Fastleger: Elena Kamycheva, Charlotte Skogvold, Zahra Islam og Ewa Spasowska.
  Telefon: 32 24 22 40
  Adresse: Baches vei 97, 3413 Lier.

 • Regnbuen helsesenter

  Fastleger: Gard Bruset og Haakon H. Midha. Stig Bruset (pensjonert)
  Vikar: Andrea Berg er permanent vikar for Stig Bruset.
  Telefon: 32 24 04 40
  Adresse: Regnbuen Helsesenter, Vestre Kjennervei 2b, 3420 Lierskogen.
 • Sylling helsesenter

  Fastlege Magnar Eek og Mathias Skogli.
  Telefon: 32 85 60 77
  Adresse: Meieribakken 1, 3410 Sylling.
 • Tranby legesenter

  Fastleger: Anne Moian Nydal, Arve Saxrud, Jan Robert Grøndahl, Marte Øien Fretland, Alf André Finnseth og Rune Vågenes.
  Vikar: Bjørn Erland Finnseth
  Telefon: 32 85 87 10
  Adresse: Dølasletta 7, 3408 Tranby

Bytte av fastlege

Fastlegeordningen administreres av helseøkonomiforvaltningen. Fastlegekontorene kan ikke «sikre» deg plass på lister eller bytte fastlege for deg. Kommuneoverlegen kan ikke tildele fastlege til pasienter. Du finner mer informasjon om fastlegebytte på helsenorge.no

Pasientreiser

Har du vært til behandling, kan du søke om å få pengestøtte til reisen. Trenger du tilrettelagt transport for å komme til behandling, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. Forhåndsrekvirering av reiser skjer hos behandler. Du finner mer informasjon om pasientreiser helsenorge.no

Klage

Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Klagen sender du til den virksomheten du mener skal yte hjelpen, som legevakta, legekontoret, sykehuset eller omsorgstjenesten. Hvis virksomheten ikke gir medhold i klagen din, sender virksomheten klagen videre til Statsforvalteren.

Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsynsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten. Du kan lese mer om retten til å klage på helsenorge.no  

Legevakt

Legevakta i Drammensregionen er døgnåpen og ligger i Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen (vis à vis Fylkeshuset).

Legevakta oppfordrer innbyggere til å ringe 116 117 før de møter opp, slik at riktig oppfølging kan avklares. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Legevakten skal benyttes til avklaring av akutte problemstillinger som krever tilsyn samme dag. Legevakten har begrenset tilgang på for eksempel laboratorietjenester, og har ikke samme oppfølgingsmulighet som fastlegene fordi du ikke treffer den samme legen neste gang du kommer. Dette er grunnen til at du skal benytte fastlegen og ikke legevakten til generell utredning. Du kan få beskjed fra legevakten om at du må ta kontakt med din fastlege neste arbeidsdag. På dagtid tar legevakten imot pasienter som ikke har fastlege i regionen - det vil si pasienter med D-nummer og turister.

Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig i legesenterets åpningstid.

På legevakten er det kun drop-in og ikke mulig å bestille time. Legevakten sorterer pasienter avhengig av hast. Du må påregne lang ventetid på legevakten dersom henvendelsen din ikke gjelder medisinske hastetilstander. Graden av hast vurderes av sykepleier på legevakten.

 

Sist oppdatert: 19. juni 2023

Fant du det du lette etter?