Legetjenester

Gå til

Fastlege og legesenter

Alle fastlegene i Lier kommune er selvstendig næringsdrivende. Kommunen har 23 fastlegehjemler i drift fordelt på 7 legekontor. I gjennomsnitt har fastlegene omtrent 1100 pasienter på sin liste. Våre fastleger har høy kompetanse og yter en god og viktig tjeneste til befolkningen med høy kvalitet. Fastlegen er en svært viktig del av primærhelsetjenesten, både kurativt, samfunnsforebyggende og individforebyggende.

Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig, i legesenterets åpningstid. Utenfor åpningstid må du henvende deg til legevakten. Dersom du ikke har fastlege kan du benytte legevakten på dagtid.

Generell informasjon om fastlegeordningen, pasientreiser, kjernejournal samt bytte av fastlege finnes på https://helsenorge.no/

 • Heiaklinikken

  Fastleger: Andreas Heimli, Erlend Olaussen (vikar: Charlotte Sogn), Leidulv Solnør (vikar Grethe Thorsheim), Anita Fransplass
  Lege i spesialisering 1: Handi Al Olabi
  Telefon: 32 84 48 34
  Adresse: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen
 • Lierbyen legesenter

  Fastleger: Irfan Iqbal, Jan Tjugum, Ramin Khazaie, Svein Helgeland og Erik Øhren
  Telefon: 32 85 85 85
  Adresse: Fosskvartalet, Bruveien 2, 3403 Lier
 • Nøste legekontor

  Fastleger: Elena Kamycheva , Charlotte Skogvold, Dorota Thune Iversen og Ewa Spasowska
  Telefon: 32 24 22 40
  Adresse: Baches vei 97, 3413 Lier
 • Regnbuen Helsesenter

  Fastleger: Stig Bruset og Gard Bruset
  Telefon: 32 24 04 40
  Adresse: Regnbuen Helsesenter, Vestre Kjennervei 2b, 3420 Lierskogen
 • Svangstrand legekontor

  Fastlege Anne Schjerven og Gaurav Sharma
  Telefon: 32 24 05 00
  Adresse: Modumveien 31, 3410 Sylling.
 • Sylling legesenter

  Fastlege Øystein Skaar
  Telefon: 32 85 60 77
  Addresse: Meieribakken 1, 3410 Sylling
 • Tranby legesenter

  Fastleger: Anne Moian Nydal, Arve Saxrud, Jan Robert Grøndahl, Marte Øien Fretlandm og Rune Vågenes
  Flytende vikar Sarah Kaldestad
  Telefon: 32 85 87 10
  Adresse: Dølasletta 7, 3408 Tranby

 

Legevakt

Legevakta i Drammensregionen er døgnåpen og ligger i Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen (vis à vis Fylkeshuset). Legevakta oppfordrer innbyggere til å ringe 116 117 før de møter opp, slik at riktig oppfølging kan avklares. Ved behov for øyeblikkelig hjelp: ring 113.

Legevakten skal benyttes til avklaring av akutte problemstillinger som krever tilsyn samme dag. Legevakten har begrenset tilgang på for eksempel laboratorietjenester, og har ikke samme oppfølgingsmulighet som fastlegene fordi du ikke treffer den samme legen neste gang du kommer. Dette er grunnen til at du skal benytte fastlegen og ikke legevakten til generell utredning. Du kan få beskjed fra legevakten om at du må ta kontakt med din fastlege neste dag.

På dagtid tar legevakten imot pasienter som ikke har fastlege i regionen. Dvs. pasienter med D-nummer og turister. Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig, i legesenterets åpningstid.

 

Lier beredskapsklinikk for Covid-19-viruset

Lier kommune har opprettet et beredskapskontor i et telt i Lierbyen, som skal vurdere liunger med luftveissymptomer og personer som er i karantene og som trenger legetilsyn.

Ordningen er opprettet for å avlaste fastlegekontorene i kommunen, og hindre at covid-smitte inntar legekontorene og dermed karantenelukking av hele fastlegekontor. I tillegg utfører vi covid-testing på kommunens ansatte i henhold de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI.

Tilbudet gjelder alle pasienter som har fastlege i Lier, og alle innbyggere i Lier som har fastlege i nabokommunene. Beredskapskontoret ligger i Vestsideveien 22 i Lierbyen, og har åpent kl 08.00 - 15.00 på hverdager. Det bemannes av 2 leger, 2-4 sykepleiere og merkantil.

Dette er IKKE et drop-in-tilbud. Pasientene skal som før kontakte sin fastlege, som skal vurdere om tilstanden kan avklares per telefon/e-konsultasjon, eller om pasienten må tilsees av lege. Vurderingen gjøres av lege. Dersom pasienten må tilsees av lege, kan fastlegen kontakte beredskapskontoret per telefon og melde pasienten. Pasienten oppringes deretter av merkantil på beredskapskontoret og tildeles et tidspunkt for legekonsultasjon.

Pasienter har ikke anledning til å møte opp på beredskapskontoret uten timeavtale. Pasienten møter opp til avtalt tid, og blir sittende i bilen til han får annen beskjed.

Dersom timeboken for beredskapskontoret blir full, må pasienten kontakte legevakt. Telefonnummeret til beredskapsklinikken gis til fastlegen via mail korona@lier.kommune.no.

 

Sist oppdatert: 25. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?