Hopp til innhold

Individuell plan

Gå til

Kontaktinformasjon

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Vedtakskontoret for kontaktinfo og søknad.

Hva er individuell plan?

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det.

Individuell plan er "tjenestemottakerens plan". Det innebærer at det er tjenestemottakerens mål som skal være utgangspunktet for prosessen. Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet.

Formål

Formålet med individuell plan er tredelt:
  • Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.
  • Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og lages tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov.
  • Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Søknadsprosess

Bruk dette skjemaet og send til: Vedtakskontoret i Lier kommune, Postboks 205, 3401

Henvisningsskjema - Individuell plan 

Du vil få skriftlig tilbakemelding på om du får innvilget individuell plan. Hvem som blir koordinator for din individuelle plan blir avklart i samråd med deg eller dine foresatte/verge.

For mer informasjon:

Se Helsedirektoratet sin hjemmeside

Sist oppdatert: 29. desember 2022

Fant du det du lette etter?