Hopp til innhold

Seksjonering

Gå til

Seksjonering/reseksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen. (Alle dokumenter skal leveres i 3 eksemplarer).

Vedlegg:

  • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • PlantegningerVedtekter

Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering.

Gebyr

For behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering skal det betales:

5 ganger rettsgebyrer når behandlingen krever befaring på stedet,

3 rettsgebyrer når søknaden kan behandles uten befaring.

Rettsgebyret er for tiden fastsatt til kr.860.

I tillegg kommer tinglysningsgebyr på kr.525

Gebyret for behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering, inklusiv  tinglysningsgebyr blir:

kr. 4.825 når befaringen foretas,

kr. 3.105 når befaringen er unødvendig.

Gebyr for seksjonering av uteareal: se gebyrregulativ for oppmålingsarbeider

Sist oppdatert: 30. september 2014

Fant du det du lette etter?