Høvik skole

Gå tilSkolens ledelse

Rektor: Lisbet Grøvdal
e-post: lisbet.grovdal@lier.kommune.no

Avdelingsleder 1.-3.trinn: Iren Bern (konstituert fra 1.8.2019)
e-post: iren.bern@lier.kommune.no

Avdelingsleder 4.-6.trinn: Jorunn Smith
e-post: jorunn.smith@lier.kommune.no

AVdelingsleder 7. trinn og Velkomstklassene: Per Erik Johnsen
e-post: Per.Erik.Johnsen@lier.kommune.no

Avdelingsleder 8.-10.trinn: Christine Kind Dischler
e-post: christine.kind.dischler@lier.kommune.no

Avdelingsleder spesialundervisning: Tone Ørnfjord
e-post: tone.ornfjord@lier.kommune.no

SFO-leder: Lisbet Grøvdal
e-post: lisbet.grovdal@lier.kommune.no

 

 

 

Om skolen

Skolens visjon er "Vi kan – vi vil – vi tør - på jakt etter stadige forbedringer".

  • Høvik skole er en 1-10 skole i vekst. Vi har i overkant av 900 elever og ca 130 ansatte.
  • Elevene på 1.-7.trinn kommer fra Høvik skolekrets, elevene på 8.-10.trinn kommer fra Gullaug og Høvik krets.
  • Vi er nå på 9. året i den nye, flotte skolen vår. Vi har flinke og hyggelige elever, dyktige og engasjerte ansatte og et godt læringsmiljø.
  • Vi er en mobilfri skole, og vi ser at dette er positivt for det sosiale miljøet på skolen.

Velkomstklasser

  • Ca. 20 av årets elever går i velkomstklassene. Dette er klasser for elever i hele Lier som er nyankomne til Norge. Elevene går hos oss til de kan tilstrekkelig norsk til å ha utbytte av ordinær undervisning.  Etter det fortsetter de skolegangen på nærskolen sin. 


Følg oss på Facebook

Fokusområder

Høvik skole vil legge til rette for at elevene utvikler en dypere forståelse av det de lærer innenfor fag og på tvers av fag. Dybdelæring vil bidra til at elevene behersker sentrale deler av fagene bedre, de lærer å lære og kan anvende og overføre læring fra ett emne til et annet.

  • Dybdelæring og digital kompetanse
  • Grunnleggende ferdighet regning/matematisk forståelse
  • Elevstyrte utviklingssamtaler
  • Emosjonell og sosial kompetanse

SFO

Høvik SFO holder åpent 07.00-17.00 hver dag. På skolefrie dager er åpningstiden 7.30-16.30. Det er  ca240 elever i 1.-4. klasse som benytter tilbudet.

SFO er stengt fra og med 24.desember til og med 1.januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

SFO er delt i tre team:

1.trinnsteamet, 2.trinnsteamet og 3.og 4.trinnsteamet. Teamene holder til i ulike deler av barnetrinnsdelen av skolen, og benytter hele skolen for øvrige aktiviteter. Høvik skole bruker Hypernet Direkte. Her kan foreldre få informasjon og legge inn beskjeder, og få oversikt over egne barn.

  

Råd og utvalg

Medlemmer i råd og utvalg ved Høvik skole, skoleåret 2018 - 2019

FAU

Leder: Kristin Hovland Marfi  
E-post: kristin.hovlandmarfi@tmf-group.com 

Samarbeidsutvalget:

Leder: Merete Flaten Lie

E-post: merete.flaten.lie@lifi.no

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Sist oppdatert: 04. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Høvik skole

Besøksadresse:

Jensvollveien 42
3413 Lier

Telefon: 32 85 97 00