Hopp til innhold

Høvik skole

Gå tilSkolens ledelse

Rektor: Thomas Hansen

E-post: thomas.hansen@lier.kommune.no 

Avdelingsleder SFO og 1.trinn: Kathrine Westegaard
E-post: kathrine.westegaard@lier.kommune.no 

Avdelingsleder 2.-4.trinn: Iren Bern
E-post: iren.bern@lier.kommune.no

Avdelingsleder 5.-7.trinn: Anne Flatekval
E-post: anne.flatekval@lier.kommune.no

Avdelingsleder 8. trinn og Velkomstklassene: Susanne Marie Holthe Andreassen
E-post: susanne.andreassen@lier.kommune.no

Avdelingsleder 9.-10.trinn: Christine Kind Dischler
E-post: christine.kind.dischler@lier.kommune.no

 

Om skolen

Skolens visjon er "Vi kan – vi vil – vi tør - på jakt etter stadige forbedringer".

 • Høvik skole er en 1-10 skole i vekst. Vi har 970elever og ca. 160 ansatte.
 • Elevene på 1.-7.trinn kommer fra Høvik skolekrets, elevene på 8.-10.trinn kommer fra Gullaug og Høvik krets.
 • Vi er nå på 12. året i den nye, flotte skolen vår. Vi har flinke og hyggelige elever, dyktige og engasjerte ansatte og et godt læringsmiljø.
 • Vi er en mobilfri skole, og vi ser at dette er positivt for det sosiale miljøet på skolen.

Velkomstklasser

 • 23 av årets elever går i velkomstklassene. Dette er klasser for elever i hele Lier som er nyankomne til Norge. Elevene går hos oss til de kan tilstrekkelig norsk til å ha utbytte av ordinær undervisning. Etter det fortsetter de skolegangen på nærskolen sin. 

Følg oss på Facebook

 

Vi har laget en film til alle barna som starter på Høvik skole til høsten, som er fin å se på i forkant siden årets besøksdag blir litt annerledes (klikk for å spille av):

høvik play.png

 

Fokusområder

Høvik skole vil legge til rette for at elevene utvikler en dypere forståelse av det de lærer innenfor fag og på tvers av fag. Dybdelæring vil bidra til at elevene behersker sentrale deler av fagene bedre, de lærer å lære og kan anvende og overføre læring fra ett emne til et annet.

 • Dybdelæring og digital kompetanse
 • Grunnleggende ferdighet regning/matematisk forståelse
 • Elevstyrte utviklingssamtaler
 • Emosjonell og sosial kompetanse

SFO

Høvik SFO holder åpent hver dag fra klokken 07.15 - 16.45. På skolefrie dager er åpningstiden 07.30-16.30. Det er ca. 180 elever i 1.-4. klasse som benytter tilbudet.

SFO er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

SFO er delt i to team: 1.trinnsteamet og 2. - 4.trinnsteamet.

Teamene holder til i ulike deler av barnetrinnsdelen av skolen, og benytter hele skolen for øvrige aktiviteter. SFO på Høvik skole bruker Visma. Her kan foreldre få informasjon og legge inn beskjeder, og få oversikt over egne barn.

Telefonnummer SFO:
1.trinn:  408 03 355 
2.-4.trinn: 408 03 347

Skolehelsetjenesten på Høvik skole

Skolehelsetjenesten på Høvik skole består av tre helsesykepleiere, hvor en arbeider på ungdomsskolen og to på barneskolen. Vi er ansatt i Helsetjenesten barn og unge, foreldre og gravide i Lier kommune. Vi jobber under helsepersonelloven og har dermed taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, samt opplysningsplikt i de tilfellene hvor barnevernet skal kobles inn.

Vi jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid. Våre arbeidsoppgaver er basert på nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Her er en liste over de faste oppgavene våre i løpet av et årshjul:

1.trinn: Helsesamtale med elev og foresatt. Det tas vekt og høyde, og vi går gjennom temaene kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, tanker/følelser, kropp og grenser.

2.trinn: Tetravac vaksine. (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe).

3.trinn: Vekt og høyde. Grupper med tema «Hvordan ta vare på meg selv og andre».

4.trinn: Individuell oppfølging. Ingenting fast.

5.trinn: Pubertetsgrupper.

6.trinn: MMR-vaksine. (Kusma, meslinger, og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine. To doser med seks måneder mellomrom.

8.trinn: Helsesamtale. Det tas vekt og høyde, og går gjennom temaer: kosthold, aktivitet, trivsel, familieforhold, rus, tanker/følelser, kropp og grenser.

9.trinn: Seksualundervisning.

10.trinn: Boostrix polio vaksine (Difteri, kikhoste, polio og stivkrampe). Besøk på Helsestasjon for ungdom.

Utover det faste programmet deltar vi på skolens ressursteam og har tilbud om individuelle samtaler, grupper og oppfølging. Vi er knyttet opp til kommunens helsetjeneste forøvrig, og kan være behjelpelig med å knytte elever/familie opp mot riktig tjenestetilbud, grupper etc.

 

Kontaktinformasjon

NB! Av hensyn til personvern ber vi foresatte ta kontakt via helsenorge.no.

For andre henvendelser:

Heidi Oegema. Telefon: 906 26 381.
E-post: heidi.raaen.oegema@lier.kommune.no
(1.-7.trinn)

Isabelle Robinsen (70%) vikar for Oda Martinsen Federley. Telefon: 457 32 225.
E-post: isabelle.robinsen@lier.kommune.no 
(1.-7.trinn)

Hanne Valø (70 %). Telefon: 97 73 59 02.
E-post: hanne.valø@lier.kommune.no
(8.-10.trinn).

Tia (Thivaragha) Vethalingam (30 %). Telefon 90 22 45 92.
E-post: thivaragha.vethalingam@lier.kommune.no
(Velkomstklassen)

Ta kontakt, så svarer vi så fort vi har anledning.

 

Råd og utvalg

FAU:

Leder: Eirik Øyasæter
E-post: eirikoya@gmail.com

Nestleder: Helga Sphie Espedal Bocchetti
E-post: hsebocchetti@gmail.com

Referat fra møter i kommunalt foreldreutvalg i Lier og foreldrerådets arbeidsutvalg ved skolene

Samarbeidsutvalget:

Leder:  
Nestleder:

 

Her finner du skolenes ferier og fridager

Hjertesone

 

Hva er hjertesone?  

 • Hjertesone er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme elevers trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.  

 • Det etableres et område rundt skolen der man tilrettelegger bedre for gående og syklende, samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.  

 • Hjertesonetiltak består av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei.  

 

Hvorfor hjertesone?

Målet med «Hjertesone – tryggere skolevei» er å få flere elever til å gå og sykle til skolen. Dette har positive effekter på trafikk-sikkerhet, elevers helse, klima og miljø.    

 

Holdningstiltak Høvik skole

 • Informasjon om hjertesonearbeidet til elever, ansatte og foresatte gjennom tiltak som infohefter, nettsider, presentasjoner og film.

 • Hjertesoneaksjon ved skolestart v/skole og FAU.

 • Aktivitetskampanjer for elever og ansatte. Liertråkk og/eller andre kampanjer.

 • Gågrupper for skolestartere.

 • Reflekskampanjer 1.- og 3. trinn og SFO i høstferien.

 • Sykkelopplæring 4. trinn.

 • Sykkelverksted med vårsjekk av sykkel.

 • Trafikk-klubb SFO med ungdommer i sommerjobb.

 • Andre lokale tiltak tilpasses årlig. Elevråd og fellestiltak Høvik.  

 

Fysiske tiltak Høvik skole

 • Hjertesoneskilt i begge retninger i Jensvollveien og parkeringen ved skolen. I prosess ved gangvei Lier stadion.

 • Droppsone ved Lier stadion. I prosess ved Lianveien og fra Lierstranda.

 • Fartsreduserende tiltak: Redusert hastighet, fartsdumper og fartstavle i Jensvollveien samt fartsdumper ved innkjøring til skoles parkering.

 • Trygghetstiltak: Er i prosess med belysning og merking. 

 • Begrense parkering innenfor hjertesonen.

 • Andre lokale tiltak: Sykkelparkering m.m.  

 

Vi er i prosess med lokal tilpasning av hjertesonetiltak ved skolene i Lier. Du finner mer informasjon om hjertesonearbeidet på nettsiden om SAL Hjertesone  

Sist oppdatert: 08. april 2024

Fant du det du lette etter?

Høvik skole

Besøksadresse:

Jensvollveien 42
3413 Lier

Telefon: 32 85 97 00