Hopp til innhold

SAL Hjertesone

Gå til

til hjemmeside.jpg

Hva er Hjertesone

Hjertesone er et samarbeidsprosjekt om trygg og aktiv skolevei. Det etableres et område rundt skolen, der man tilrettelegger bedre for gående og syklende (myke trafikanter), samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Barn som kjøres, slippes av på bestemte stopp- og hentesteder utenfor hjertesonen, kalt droppsoner

Hvorfor hjertesone

Hjertesone har positiv effekt på barnas helse, trafikksikkerhet samt klima og miljø.

 • Når færre kjører, blir det tryggere rundt skolen.
 • Trygge og sikre skoleveier motiverer flere til å gå og sykle.
 • Barn som går og sykler får mosjon, frisk luft, treffer venner
  og blir vant til å ferdes i trafikken.

For barna i Lier er trygghet viktig. Vær med på å skape trygge og sikre skoleveier

Hjertesone i Lier 

Det er vedtatt en trinnvis etablering av Hjertesone ved alle skolene i Lier.

Skolene i Lier er forskjellige både i forhold til antall elever, nærmiljø og skolevei. Derfor tilpasses hjertesonen den enkelte skole. Gjennom befaringer, undersøkelser og samarbeidsmøter jobbes det kontinuerlig for å gjøre skoleveien så trygg som mulig.

Her er det viktig med et godt samarbeid med elevråd, FAU, skolens ledelse, LVVA, Eiendom og andre aktører i skolenes nærmiljø

Hjertesone-tiltak

Hjertesone-tiltak består av holdningsarbeid og fysiske tiltak, og flere ulike tiltak vurderes. Etter befaringer og undersøkelser kan det f.eks. være aktuelt med noen fysiske tiltak som fartsdumper, nedsatt fartsgrense eller andre tiltak. De viktigste tiltakene handler likevel mest om det holdningsskapende arbeidet som pågår hele året. Tiltakene samles i et årshjul som evalueres årlig. 

Som voksne er man forbilder og rollemodeller, samtidig som man har mulighet for å komme med forslag, engasjere seg og være med på å se løsninger sammen med barna. 

Video om hjertesone

Målsetning Hjertesoneprosess

Trygg og aktiv skolevei

Status

God framdrift

Hjertesone for tryggere skolevei er et samarbeidsprosjekt der målet er å fremme barnas trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien.       

 • Det etableres et område rundt skolen, der man tilrettelegger bedre for gående og syklende, samtidig som man forsøker å redusere biltrafikken.
 • Hjertesoneprosessen består av holdningsarbeid og fysiske tiltak for en tryggere skolevei lokalt tilpasset skolen
  • Fysiske tiltak kan være; skilting, fartsreduksjon og trygghetstiltak som merking og lyssetting
  • Holdningstiltak kan være; infoskriv, aktivitetskampanjer - Liertråkk, Refleksbruk, sykkelverksted, Trafikklubb m.m
 • 6 skoler (Gullaug, Heia, Hegg, Hennummarka, Høvik og Oddevall) startet hjertesoneprosess høsten 2022
  • Markering av Hjertesone ved 4 skoler (Gullaug, Heia, Hennumarka og Oddevall) ble utført før høstferien 2023, Høvik og Hegg planlegger markering våren 2024
 • 3 skoler (Sylling, Hallingstad og Tranby) startet hjertesoneprosess høsten 2023
 • 3 skoler (Lierbyen, Egge og Nordal) starter hjertesoneprosess høsten 2024
 • Hjertesone er støttet med tilskudd fra Buskerudbyen og Viken fylkeskommune
 • Lier kommunen er resertifisert som Trafikksikker kommune.
 • Lier kommune er nominert til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris 2024

Kontaktinformasjon

Henvendelser og spørsmål kan sendes til 

ikon til hjertesonesiden-08.png

 

Sist oppdatert: 10. mars 2024

Fant du det du lette etter?