Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret: for kontaktinfo og søknad.

Søknad om omsorgstjenester

Kontakt til hjemmetjenesten:

Drammensveien 185, 3420 Lierskogen.

Telefon: 32 22 55 70.

Fra 3. februar 2020 vil sentralbordet være åpent virkedager mellom klokken 08.00 - 11.30 og 13.00 - 15.30. Sentralbordet er stengt mellom klokken 11.30 – 13 .00 alle virkedager. 

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten Lier betjener befolkningen i hele Lier kommune.

Vi yter tjenester med tverrfaglig og god kompetanse av forskjellig omfang og karakter, og praktisk bistand i hjemmet. Disse tjenestene blir tildelt av Vedtakskontoret etter søknad og på bakgrunn av faglige vurderinger, og er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi jobber aktivt med å møte den enkelte brukers behov for pleie- og omsorg, og mestring av dagliglivets utfordringer.

Vi er en virksomhet som består av 1 virksomhetsleder, 1 administrasjonsleder, 4 fagkoordinatorer, forebyggende sykepleier, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere og 2 konsulenter.

Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)

Tilbyr nødvendig helsehjelp som medisinske prosedyrer, pleie og omsorg til personer med helsesvikt som bor i egen bolig.

Hjemmesykepleie er en tjeneste som krever kommunalt vedtak. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden sendes til Vedtakskontoret som vurderer saken.

Søk om hjemmesykepleie

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Praktisk bistand er for eksempler hjelp til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, tilrettelegging av måltider og hjelp til personlig hygiene og påkledning.

Hjemmehjelp krevet et kommunalt vedtak. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden sendes til Vedtakskontoret som vurderer saken.

Søk om hjemmehjelp

Velferdsteknologi

I endel tilfeller kan teknologiske hjelpemidler bidra til at man mestrer egen hverdag bedre og dermed blir tryggere.
Derfor ønsker Lier kommune å tilby mer velferdsteknologi. Her kan du lese mer om det.

Orientering om egenbetaling for hjemmetjenestert

Orientering om egenbetaling for hjemmetjenester

Sist oppdatert: 31. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?