Hopp til innhold

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, forvaltning helse og bolig

Brugata 2, 3400 Lier

Gå til siden for forvaltning helse og bolig for kontaktinformasjon og søknad

Søknad om omsorgstjenester

Kontakt til hjemmetjenesten:

Adresse: Drammensveien 185, 3420 Lierskogen.

Telefon: 32 22 55 70

Sentralbordet er åpent virkedager mellom klokken 08.00 - 11.30 og 13.00 - 15.30, utover dette blir telefonen viderekoblet til vår vakttelefon.  

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten i Lier yter tjenester av forskjellig omfang og karakter til liunger i alle aldersgrupper. Vi har tverrfaglig og god kompetanse, og vi jobber aktivt med å møte den enkelte brukers behov for pleie og omsorg, og mestring av dagliglivets utfordringer.

Tjenestene søkes på og gis etter vedtak fra Forvaltning bolig og helse, og er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Virksomheten består av en virksomhetsleder, fire avdelingsledere, sykepleiere, vernepleiere, AKS- sykepleier, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, assistenter, demenskoordinatorer, forebyggende sykepleiere, to konsulenter og hjemmehjelpere.

Vi arbeider mye tverrfaglig med andre yrkesgrupper, som ergo- og fysioterapeuter, samt rus og psykisk helse.

Hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet)

Tilbyr nødvendig helsehjelp som medisinske prosedyrer, pleie og omsorg til personer med helsesvikt som bor i egen bolig.

Hjemmesykepleie er en tjeneste som krever kommunalt vedtak. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden sendes til Vedtakskontoret som vurderer saken.

Søk om hjemmesykepleie

Hjemmehjelp (praktisk bistand)

Praktisk bistand er for eksempler hjelp til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, tilrettelegging av måltider og hjelp til personlig hygiene og påkledning.

Hjemmehjelp krevet et kommunalt vedtak. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden sendes til Vedtakskontoret som vurderer saken.

Søk om hjemmehjelp

Velferdsteknologi

I endel tilfeller kan teknologiske hjelpemidler bidra til at man mestrer egen hverdag bedre og dermed blir tryggere.
Derfor ønsker Lier kommune å tilby mer velferdsteknologi.

Her kan du lese mer om velferdsteknologi i Lier kommune

Orientering om egenbetaling for hjemmetjenestert

Orientering om egenbetaling for hjemmetjenester

Sist oppdatert: 12. desember 2023

Fant du det du lette etter?