Hopp til innhold

Omsorg

Gå til

Priser for 2023

Noen av satsene er regulert i forhold til inntekt. Det brukes da folketrygdens grunnbeløp (G) som utgangspunkt. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år.

Her finner du til enhver tid oppdatert grunnbeløp

Orientering for egenbetaling

Hjemmehjelp for eldre og uføre

Type Makspris pr. mnd.
Under 1G 0 kroner
1G – 2G 220 kroner
2G - 3G 1 160 kroner
3G - 4G 1 745 kroner
4G - 5G 2 715 kroner
5G - 6G 3 485 kroner
6G - 7G 4 270 kroner
7G - 8G 4 660 kroner
8G - 5 435 kroner

Timesats 392 kroner

Satsene er regulert etter "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Trygghetsalarmer, månedsleie

Type Pris leie pr. mnd.
Under 1 G 0 kroner
1-2 G 137 kroner
2-3 G 410 kroner
Over 3 G 435 kroner

Korttidsopphold unntatt avlastning

Type Pris

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v., per døgn.
Prisene endrer seg iht. endringer i forskriften

Pr. dag/nattopphold

185 kroner

 

105 kroner

Ved kortidsopphold mer enn 60 døgn i løpet av et kalenderår gjelder satsene for langtidsopphold. Lier kommune følger statens maksimale satser, og endrer satsene i henhold til det gjeldende regelverket.

Institusjon – langtidsopphold

Type Pris
Fribeløp 9 400 kroner
For inntekt 1G 75%
For overskytende inntekt 85%

Lier kommune tar statens maksimale satser, og følger endringer i regelverket.

Fellesutgifter i boliger på Liertun og Nøstehagen

Type Pris
Fellesutgifter pr. mnd 565 kroner

Kjøkkendrift

Type Pris
Pr. porsjon middag 74 kroner
Pr. porsjon dessert 19 kroner
Full kost for boliger med service fra kommunen 4 195 kroner
Kantinene Egne lister øker med 3,7 %

 

Sist oppdatert: 18. januar 2023

Fant du det du lette etter?