Omsorg

Gå til

Priser for 2019

Noen av satsene er regulert i forhold til inntekt. Det brukes da folketrygdens grunnbeløp (G) som utgangspunkt. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år.

Her finner du til enhver tid oppdatert grunnbeløp.

Orientering for egenbetaling

Hjemmehjelp for eldre og uføre

Type Makspris pr. mnd.
Under 1G kr 0,-
1G – 2G kr 210,-
2G - 3G kr 1 035,-
3G - 4G kr 1 550,-
4G - 5G kr 2 415,-
5G - 6G kr 3 100,-
6G - 7G kr 3 795,-
7G - 8G kr 4 140,-
8G - kr 4 825,-

 Timespris 349,-

Satsene er regulert etter "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Trygghetsalarmer, månedsleie

Type Pris leie pr. mnd.
Under 1 G kr 0,-
1-2 G kr 122,-
2-3 G kr 365,-
Over 3 G kr 390,-

Korttidsopph. unntatt avlastning

Type Pris

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v., per døgn. Prisene endrer seg iht. endringer i forskriften

kr. 165,-

 Pr. dag/nattopphold

Kr 85,-

Ved kortidsopphold mer enn 60 døgn i løpet av et kalenderår gjelder satsene for langtidsopphold. Lier kommune følger statens maksimale satser, og endrer satsene i henhold til gjeldende regelverket.

Institusjon – langtidsopphold

Type Pris
Følger nå rammen i Sosialdepartementets forskrifter jfr. rundskriv I-47/98  
Fribeløp kr 8400,-
For inntekt G - 6.800 75 %
For overskytende inntekt 85 %

Lier kommune tar statens maksimale satser, og følger endringer i regelverket.

Kjøring til/fra Lier arbeidssenter

Type Pris
 Egenandel taxi kjøring etter kontrakt  kr 58,-

Fellesutgifter i boliger på Liertun og Nøstehagen

Type Pris
Fellesutgifter pr. mnd kr 500,-

Kjøkkendrift

Type Pris
Pr. porsjon middag kr 66,-
Pr. porsjon dessert kr 17,-
Full kost for boliger med service fra kommunen kr 3 720,-
Kantinene Egne lister øker med 2,8%
Sist oppdatert: 03. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?