Hopp til innhold

Omsorg

Gå til

Priser for 2024

Noen av satsene er regulert i forhold til inntekt. Det brukes da Folketrygdens grunnbeløp (G) som utgangspunkt. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år.

Her finner du til enhver tid oppdatert grunnbeløp

Orientering for egenbetaling

Hjemmehjelp (praktisk bistand) 

Timesats for de med inntekt under 1G: 0 kroner
Timesats for de med inntekt 1G-2G: 230 kroner
Timesats for de med inntekt fra 3G og oppover: 409 kroner

Type Makspris per måned
Under 1G 0 kroner
1G – 2G 230 kroner
2G - 3G 1 210 kroner
3G - 4G 1 820 kroner
4G - 5G 2 830 kroner
5G - 6G 3 635 kroner
6G - 7G 4 455 kroner
7G - 8G 4 860 kroner
8G - 5 607 kroner


Satsene er regulert etter "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester".

Trygghetsalarmer - månedsleie

Type Pris leie per måned
Under 1 G 0 kroner
1-2 G 143 kroner
2-3 G 430 kroner
Over 3 G 455 kroner

Institusjon - korttidsopphold 

Type Pris

Kortidsopphold i institusjon per døgn

Dagplass i istitusjon/dagsenter

193 kroner

 

110 kroner

Ved kortidsopphold mer enn 60 døgn i løpet av et kalenderår gjelder satsene for langtidsopphold. Lier kommune følger Statens maksimale satser, og endrer satsene i henhold til det gjeldende regelverket.

Institusjon – langtidsopphold

Betaling for langtidsopphold regnes etter inntekt.

Dette er definert i Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1, §3

Mat i institusjon/bolig med heldøgns bemanning

Type Pris

Middag per porsjon

78 kroner
Dessert per porsjon 20 kroner
Full kost (frokost, middags og kvelds) per måned 4 375 kroner
Fellesutgifter per måned 590 kroner

 

Sist oppdatert: 09. januar 2024

Fant du det du lette etter?