Klimaomstilling i matnæringen

Prosjektet Klimaomstilling i matnæringen er et Klimasats-prosjekt med mål om at Lier blir en foregangskommune for klimasmart matnæring.

Videre ønsker kommunen å ta en aktiv rolle i å stimulere innbyggere og næringsliv til klimatiltak.

Hovedaktiviteter:

  • Etablere nettverk og klimaforum for aktører i hele Liers matnæringskretsløp.
  • Bidra til økt klimakunnskap, klimakompetanse og klimaengasjement gjennom å arrangere møteplasser, kurs, seminarer, workshops og studieturer.
  • Iverksette kampanjen LierLøftet.
  • Være pådriver for klimatiltak, nye samarbeid og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI).

landskap Lier-1600px.jpg


Ingeborg sylling-1200px.jpg

LierLøftet

LierLøftet er en lokal kampanje i regi av Lier kommune, der vi ønsker at "hele Lier løfter sammen” for å reduserer klimagassutslippene i Lier.

3R0A1772-1200px.jpg

Klimaforum

Klimaforumet er et matnæringsnettverk der fokus ligger på å arrangere seminarer, webinarer, studieturer og kurs om klimagassreduserende tiltak.

Håndtrykk landbruk.jpg

Mer informasjon og kontakt

Her finner du mer informasjon om prosjektet Klimaomstilling i matnæringen, i tillegg til kontaktpersoner og lenker til aktuelle og relevante dokumenter.