Hopp til innhold

Klimaomstilling i matnæringen

Prosjektet Klimaomstilling i matnæringen er et Klimasats-prosjekt med mål om at Lier blir en foregangskommune for klimasmart matnæring.

Videre ønsker kommunen å ta en aktiv rolle i å stimulere innbyggere og næringsliv til klimatiltak.

Hovedaktiviteter:

  • Etablere nettverk og klimaforum for aktører i hele Liers matnæringskretsløp.
  • Bidra til økt klimakunnskap, klimakompetanse og klimaengasjement gjennom å arrangere møteplasser, kurs, seminarer, workshops og studieturer.
  • Iverksette kampanjen LierLøftet.
  • Være pådriver for klimatiltak, nye samarbeid og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI).

landskap Lier-1600px.jpg


Ingeborg sylling-1200px.jpg

LierLøftet

LierLøftet er en lokal kampanje i regi av Lier kommune, der vi ønsker at "hele Lier løfter sammen” for å reduserer klimagassutslippene i Lier.

3R0A1772-1200px.jpg

Matveien 2023

Merk deg datoen 31. august 2023. Da inviterer vi til matkonferanse på Store Gilhus gård. 

Håndtrykk landbruk.jpg

Mer informasjon og kontakt

Her finner du mer informasjon om prosjektet Klimaomstilling i matnæringen, i tillegg til kontaktpersoner og lenker til aktuelle og relevante dokumenter.