PP-tjenesten

Gå til

Elever med særskilte behov - PPT

PPT = Pedagogisk psykologisk tjeneste

Brosjyre med Lier kommunes tilbud til elever med spesielle behov

Hvem kan få hjelp

PP-tjenesten er kommunens hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Tjenesten dekker aldersgruppen 0 – 15 år og voksne med behov for spesialundervisning etter Opplæringslova.

Hva slags hjelp gir PP-tjenesten?

PP-tjenestens sakkyndighetsteam gjør utredninger og gir sakkyndige vurderinger av retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. I den forbindelse gir tjenesten også rådgiving til foreldre, skoler og barnehager.

PP-tjenesten har utrednings- og rådgivingskompetanse blant annet innenfor områdene lese- og skrivevansker, lærevansker, språk og talevansker, sosio-emosjonelle vansker, atferdsvansker, ADHD.

PP-tjenestens pedagogiske veiledningsteam gir veiledning til skolene innenfor områdene klasseledelse og klassemiljø. PP-tjenestens «lavterskelpsykolog» gir korttids klinisk hjelp til barn/unge og deres foresatte.

Hvem gir hjelpen?

I PP-tjenesten jobber det psykologer, pedagoger og spesialpedagoger.

Hvordan få hjelp fra PP-tjenesten?

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesykepleier eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Henvisningskjema

Dokumentene kan du ellers få på skoler, barnehager og helsestasjoner, og de kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Tlf: 32 22 01 00

Sist oppdatert: 07. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?