Skolestart 2020 i Lier

Velkommen til nytt skoleår mandag 17. august 2020. Her kan du se når trinnene ved de ulike skolene starter denne dagen.

Skolestart ved lierskolene 17. august 2020:

Egge skole:
1. trinn kl. 09.00 - 13.05.
2.-7. trinn kl. 08.30 - 13.20

Gullaug skole:
1. trinn kl. 09.00 - 13.20.
2.- 4. trinn kl. 08.30 - 13.20
5.- 7. trinn kl. 08.30 - 14.15

Hallingstad skole:
1. trinn kl. 09.00 - 12.00.
2.- 7.trinn kl. 08.30 - 13.15.

Heia skole:
1. trinn kl. 09.00 - 13.15.
2.- 7. trinn kl. 08.30 - 13.15.

Hennummarka skole:
1. trinn kl. 09.00 - 13.00.
2.- 7. trinn kl. 08.30 - 13.00.

Nordal skole:
1. trinn kl. 09.00 - 13.15.
2. trinn kl. 08.30  - 13.15.
3.- 7. trinn kl. 08.30 - 14.10.

Hegg skole:
1. trinn kl. 09.00. Oppmøtested blir sendt på sms til foresatte uken før skolestart.
2.- 7. trinn kl. 08.30 - 13.20. Opmøtested blir sendt på sms til foresatte uken før skolestart.

Oddevall skole:
1. trinn kl. 09.00 - 12.00.
2.- 7. trinn kl. 08.30 - 13.30.

Høvik skole:
1. trinn kl. 10.00 - 13.10. Oppmøtestad kommer i brev til elever/foresatte. 
2.- 4. trinn kl. 08.30 - 13.20. Oppmøtestad kommer på sms og Facebook.
5.- 7. trinn kl. 09.00 - 13.40. Oppmøte utenfor modulbygget.
8.- 10. trinn kl. 08.30 - 14.10. Oppmøtestad kommer på sms og Facebook.
Velkomstklassen møter kl. 08.30 og slutter som trinnet sitt.

Sylling skole:
1. trinn kl. 09.30 - 13.15. 
2.- 4. trinn kl. 08.30 - 13.15.
5.- 7. trinn kl. 08.30 - 14.15.
8.- 10. trinn kl. 08.30 - 14.15.

Lierbyen skole:
8.- 10. trinn kl. 08.30 - 14.20. Alle møter i skolegården. 

Tranby skole:
8. trinn kl. 09.30 - 14.15.
9.- 10. trinn kl. 08.30 - 14.15.

Skolestart på 1. klassinger

Alle barn som er født i 2014 og som bor i Lier kommune, eller flytter til Lier innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2020.  

Foresatte skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet sitt. Lier kommune tildeler plass ved den skolen som barnet hører til ut fra folkeregistrert adresse.

Skolene sender ut digitalt brev til hovedforesatt med informasjon om innmelding til 1.trinn. Det er viktig at foresatte sjekker at Folkeregisteret har korrekt data om familien.

Her kan du sjekke om Folkeregisteret har riktig data om familien

Ny i Lier kommune?

Har du flyttet til kommunen og har barn som skal begynne på skolen så må du: