Skolestart 1. trinn

Alle barn som er født i 2014 og som bor i Lier kommune, eller flytter til Lier innen skolestart, skal begynne på skolen i august 2020.  

Hvordan få plass ved en skole?

Foresatte skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet sitt. Lier kommune tildeler plass ved den skolen som barnet hører til ut fra folkeregistrert adresse.

Skolene sender ut digitalt brev til hovedforesatt med informasjon om innmelding til 1.trinn. Det er viktig at foresatte sjekker at Folkeregisteret har korrekt data om familien.

Her kan du sjekke om Folkeregisteret har riktig data om familien

Ny i Lier kommune?

Har du flyttet til kommunen og har barn som skal begynne på skolen så må du: