Hopp til innhold

 • Trygg i Lier - vern av risikoutsatte voksne

  Kjenner du eller vet du om noen som blir utsatt for vold eller overgrep, eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Fra 1. mars 2024 kan du kontakte kommunens TryggEst-team.

  Les mer

 • Debatt om skjermbruk i skolen

  Hva er egentlig status for skjermbruk i lierskolen i dag? Og hvor vil vi? Er digitalisering egentlig et problem, og hvem har ansvaret for utviklingen? Vi tar debatten på Lier bibliotek tirsdag 20. februar 2024 klokken 18.00.

  Les mer

 • Husk søknadsfrist for læreplass

  Søknadsfristen til hovedopptak for læreplasser i Lier er 1. mars. Vi har flere læreplasser innenfor spennende fagområder fra skoleåret 2024-2025.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Tirsdag 13. februar 2024 var det kommunestyremøte. Her kan du se opptak av møtet.

  Les mer

 • Si din mening om handlingsplanen for forebygging av selvmord

  Handlingsplan for forebygging av selvmord 2024-2028 er ute på høring. Nå ønsker vi dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 13. februar 2024.

  Les mer

 • Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

  Lier kommune skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2025-2028. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Er du interessert i ett eller flere av disse vervene? Meld din interesse innen 1. mars 2024.

  Les mer

 • Kurs for pårørende til personer med demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens. Kurset starter i mars 2024 og har fire samlinger.

  Les mer

 • Markerer skikongens bragder

  I år er det 100 år siden skikongen og liung Thorleif Haug tok tre gull under OL i Chamonix. I uke 5 er det flere arrangementer for alle som vil være med å markere Haug-jubileet.  

  Les mer

 • Denne ukens politiske møter

  Det er klart for den første politiske møterunden i 2024. Denne uken er det møte i utvalg for oppvekst, idrett og kultur, utvalg for landbruk og næring, utvalg for helse, omsorg og velferd, utvalg for miljø og plan og formannskapet. Møtene er åpne for publikum. Velkommen!

  Les mer

 • Velkommen til folkemøte om Tranby sentrum

  Er du opptatt av hvordan Tranby sentrum kan utvikles i årene fremover? Da er du velkommen til folkemøte på Tranby klubbhus 25. januar klokken 18.00. Her presenteres hovedtrekkene i forslag til områdeplan, og det blir mulighet for å stille spørsmål. Det er ikke behov for påmelding i forkant.

  Les mer

 • Aktiviteter for barn og unge i vinterferien

  I vinterferien arrangeres det en rekke gratis aktiviteter for barn og unge i Lier kommune. Husk at påmeldingsfristen er søndag 4. februar 2024.

  Les mer

 • Snakker om pårørenderollen på åpen dag om demens

  Det begynte med at Åshilds ektemann var mye trøtt og sliten. Så kolliderte han nesten på jobb som bussjåfør. Etter et besøk hos nevrolog fikk de svar på hvorfor. På åpen dag om demens 18. januar kan du høre Åshilds historie om det å være pårørende til en person med demenssykdom. Hit kommer også fagpersoner som snakker om sykdommen som hvert år rammer 10.000 nordmenn.

  Les mer

 • Si din mening om Temaplan for demensomsorg

  Hvordan kan vi få til en best mulig demensomsorg i Lier? Nå kan du komme med innspill til «Temaplan for demensomsorg 2024-2028». Send oss dine innspill innen 1. februar 2024.  

  Les mer

 • Nasjonal test av nødvarsel og varslingsanlegg

  Onsdag 10. januar 2024 klokken 12.00 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

  Les mer

 • Innfører ekstraordinær båndtvang i Lier

  Nå skal alle hunder i Lier holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade vilt. Den ekstraordinære båndtvangen gjelder i utgangspunktet frem til 1. april 2024.

  Les mer

 • Ekstraordinært formannskapsmøte

  Fredag 5. januar er det ekstraordinært formannskapsmøte klokken 17.00. På sakslisten står forslag til ekstraordinær båndtvang i Lier kommune. Formannskapsmøte er digitalt grunnet de seneste utfordringene med været, og du kan følge møtet direkte via nettsiden.

  Les mer

 • Innbyggerundersøkelse i Lier kommune

  Lier kommune tar et stort skritt mot å forstå behovene til sine innbyggere over 60 år ved å gjennomføre en omfattende innbyggerundersøkelse. Målgruppen er de som bor hjemme og formålet er å skape en helhetlig forståelse av deres boligpreferanser, livsstil og behov.

  Les mer

 • Slik beskytter du barna mot vinterkulden

  Når vinterkulden nå setter inn, er det viktig å være bevisst på hvordan vi tar vare på barnas helse og sikkerhet både innendørs, utendørs og ved en eventuell forfrysning.

  Les mer

 • Slik sorterer du julegaveinnpakningen

  Papp og papir kan gjenvinnes flere ganger til nytt papir, men når det er blitt til glanset julegavepapir må det kastes i restavfallet.

  Les mer

 • Rapport: Utslipp fra nytt renseanlegg vil gi bedre leveforhold i Drammensfjorden

  Lier, Drammen og Asker har gått sammen om å bygge et nytt felles renseanlegg i Nordbykollen i Drammen. Renseanlegget vil erstatte fem eksisterende anlegg i de tre kommunene. En rapport viser at det rensede avløpsvannet vil bidra til en lysere fremtid for Drammensfjorden.

  Les mer

 • Trenger du noen å snakke med i julen?

  For en del barn, unge og voksne er juletiden en vanskelig tid. Vi har samlet noen viktige hjelpe- og alarmnumre for deg som trenger noen å prate med.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Tirsdag 19. desember var det årets siste kommunestyremøte i 2023. Her kan du se opptak av møtet

  Les mer

 • Kan søke om midler til tiltak innen helse, omsorg og velferd

  Utvalg for helse, omsorg og velferd har en «ekstrapott» med midler til fordeling til lag, foreninger og kommunale virksomheter i 2024. Halvparten av midlene skal fordeles i første møterunde på nyåret. Søknadsfristen er 31. desember 2023.

  Les mer

 • Rådhusets åpningstider i julen

  I julen er det endrede åpningstider på rådhuset i Lier kommune.

  Les mer

 • Årets inspirasjonspris går til Jan Ribe

  Kollegene omtaler han som hjelpsom, blid og imøtekommende. Vi gratulerer IKT-rådgiver Jan Ribe med Inspirasjonsprisen 2023!

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 12. desember 2023.

  Les mer

 • Nye parkeringsregler i hele Lier

  Nå er det nye regler for parkering på kommunale parkeringsplasser i hele Lier. Følg med på skiltingen som viser hva som er maks p-tid. Parkeringen er gratis, men på korttidsparkering må du bruke p-skive eller håndskrevet lapp som viser når du startet parkeringen. Fra februar 2024 kommer det også en app.

  Les mer

 • Tilskudd til sommerferieaktiviteter

  Vi ønsker at sommerferien 2024 skal fylles av morsomme aktiviteter for barn og unge. Derfor inviterer vi lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet til å søke om tilskudd for å arrangere slike aktiviteter. Søknadsfristen er 8. januar.      

  Les mer

 • Si din mening om partienes forslag til handlingsprogram

  Nå kan du si din mening om hvordan de politiske partiene vil prioritere investeringer og drift av Lier kommune i årene 2024-2027. Fristen er 14. desember.

  Les mer

 • Søker medlemmer til råd for mangfold og inkludering

  Foreninger og organisasjoner som representerer mangfold og inkludering i Lier kommune inviteres til å fremme kandidater til et nyopprettet råd. Send oss forslag på kandidater innen 3. desember 2023.

  Les mer

 • Støtte til organisasjoner som jobber med psykiatri og rus

  Frivillige organisasjoner, foreninger og lag er med deres kompetanse og arbeid viktige bidragsytere innen dette feltet. Lier kommune har derfor satt av midler for å støtte deres arbeid neste år. Søknadsfristen er 18. desember 2023.

  Les mer

 • «Drop-in-barnevern» ved skoler og barnehager

  Fra høsten 2023 vil en representant fra barnevernet være til stede ved alle Liers skoler og noen barnehager. Der skal de veilede og støtte foreldre, barn og ansatte.

  Les mer

 • Stor beredskapsøvelse ved kommunegrensen

  Torsdag 23. november 2023 vil politi, helsevesen og militært personell ha øvelse på og rundt gamle Fjellheim skole på Brakerøya. Øvelsen er planlagt som en masseskadeøvelse. Det vil derfor kunne høres skyting og noe støy fra området.

  Les mer

 • Eli er lærling i Spania

  Eli Bjelkarøy (19) fra Oddevall gjennomfører tre måneder av læretiden i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Spania. Hun vil anbefale andre lærlinger å ta deler av læretiden i utlandet.

  Les mer

 • Tips for virussesongen

  Sesongen for luftveisinfeksjoner og andre infeksjoner er over oss. Derfor har kommuneoverlege Charlotte Sogn noen gode råd til deg. Og du - 7. desember 2023 tilbyr vi en ny dag med drop in for både influensa- og koronavaksine.

  Les mer

 • Bli med på julegrantenning i Lierbyen!

  Lørdag 2. desember 2023 tennes julegranen foran rådhuset. Denne dagen er det flere førjulsaktiviteter i Lierbyen - som fakkeltog, juleverksted og korpskonsert på biblioteket og sirkusforestilling på kulturscenen. Og kanskje kommer nissen?

  Les mer

 • Førjulstreff for kommunens pensjonister

  Vi har gleden av å invitere deg som har gått av med pensjon fra Lier kommune til førjulstreff på Haugestad 13. desember. Husk å melde deg på innen 1. desember klokken 12.00.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet som var den 14. november 2023.

  Les mer

 • Nå er det mulig å søke på legater for 2024

  Lier kommune har to legater for unge under utdanning i definerte fagretninger. Frist for å søke er 1. februar 2024.

  Les mer

 • Tilbyr tematreff om sunn og balansert babymat

  En gang i måneden inviterer Lier kommune til gratis treff for nybakte foreldre som ønsker veiledning om babymat. Neste mulighet er torsdag 30. november.

  Les mer

 • Si din mening om forslag til handlingsprogram

  Nå kan innbyggere, næringslivet, frivilligheten og andre komme med innspill til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2024-2027. Send oss dine innspill innen 15. november 2023.  

  Les mer

 • Arne Christoffer får årets kulturpris

  Vi gratulerer Arne Christoffer Karlsen med Lier kommunes kulturpris for 2023! Han er tildelt prisen for sitt for mangeårig engasjement for å bevare og formidle Liers transporthistorie - som inkluderer både buss, bane og båt.

  Les mer

 • Si din mening om oppvekstplanen for Lier

  Oppvekstplanen «Sammen om god oppvekst 2024 - 2023» er nå lagt ut til høring. Vi ønsker dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 2. februar 2024.

  Les mer

 • Egenberedskapsuka 2023: Er du forberedt hvis noe skulle skje?

  Denne uka er det egenberedskapsuke. Hensikten er å minne norske innbyggere på viktigheten av egenberedskap.

  Les mer

 • Denne ukens politiske møter

  Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Blant sakene som skal behandles er tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen. Møtene er åpne for publikum. Oversikt over møtene og sakslistene finner du i saken.

  Les mer

 • Lyst til å bidra med vinterferieaktiviteter?

  Vi søker lag, foreninger og andre aktører som vil fylle neste års vinterferieuke med vennskap, latter, læring og aktivitet for elevene i Lier. Har dere lyst til å bidra? Søk om tilskudd innen 13. november 2023.

  Les mer

 • Feiret 20 år på Heggtoppen

  Botiltak Heggtoppen inviterte til høstutstilling, kaffe og kaker i anledning sitt 20 års jubileum denne uken.

  Les mer

 • På søndag er det tid for TV-aksjonen igjen

  Årets TV-aksjon 22. oktober 2023 samler inn penger til Redd Barna som skal hjelpe barn rammet av konflikt og krig. Blir du med som bøssebærer?

  Les mer

 • Barna med oppfordring på refleksens dag: – Hør nå voksne, bruk refleksen!

  Torsdag 19. oktober 2023 markeres refleksens dag over hele landet, og Lier kommune er naturligvis med på markeringen.

  Les mer

 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  Fredag 13. oktober 2023 klokken 18.00 er det ekstraordinært kommunestyremøte. Her skal det velges medlemmer til fire politiske utvalg. Du kan følge møtet direkte her på nettsiden.

  Les mer

 • Se forslaget til handlingsprogram 2024-2027

  Onsdag 12. oktober presenterte kommunedirektøren forslag til handlingsprogram for 2024-2027. Her kan du se opptak av presentasjonen og lese hele forslaget. 

  Les mer

 • Åpen dag for psykisk helse

  Tirsdag 10. oktober 2023 er Verdensdagen for psykisk helse. I Lier kommune ble den markert med åpen dag hos Frisklivssentralen.

  Les mer

 • Her kan du se opptak av konstituerende kommunestyremøte 10. oktober

  Kommunestyremøtet 10. oktober 2023 var et litt annerledes møte. Ny ordfører, varaordfører og medlemmer til de politiske utvalgene for perioden 2023-2027 ble valgt.

  Les mer

 • En uke med disko, dyr, "gullgraving" og friluft

  Lier kommune tilbyr flere gratis høstferieaktivteter for barn og unge denne uken. På Skogli aktivitetsgård står variert og tilpasset moro på programmet.

  Les mer

 • Nye kurs i sinnemestring

  Sinne er en normal følelse, men når den kommer ut av kontroll kan den være ødeleggende for deg selv og familien din. Nå starter Lier kommune opp nye kurs i sinnemestring, med løpende påmelding.

  Les mer

 • Mange arrangementer for psykisk helse i oktober

  Årets kampanje for Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Her er en oversikt over markeringene i Lier kommune.

  Les mer

 • Drop in for influensavaksine og koronavaksine

  Torsdag 7. desember 2023 er det drop in for både influensavaksine og koronavaksine på Haugestad.

  Les mer

 • Feirer hjertesoner på seks skoler

  Seks Lier-skoler er nå godt i gang med hjertesone-prosjektet for en tryggere skolevei. Det skal feires på ulikt vis.

  Les mer

 • En annerledes uke på kulturskolen

  Lier kulturskole er 35 år, og for å markere jubileet ble vanlig undervisning oppløst i en uke. Gutta i metalbandet Desease fikk blant annet prøve seg på gitarverksted.

  Les mer

 • Vil du engasjere deg i Lier?

  Nå ønskes det forslag til kandidater til de tre rådene i Lier kommune: Eldrerådet, råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet.

  Les mer

 • Velkommen til familiedag på Store Gilhus gård

  Søndag 24. september 2023 klokken 11.00-16.00 inviterer Lier kommune til familiesøndag på Store Gilhus gård.

  Les mer

 • Disse skal sitte i det nye kommunestyret

  Her er navnene på de 41 politikerne som skal sitte i kommunestyret i Lier i perioden 2023-2027.  

  Les mer

 • Inviterer til en annerledes utstilling på Store Gilhus gård

  Høstens hovedutstilling på Store Gilhus gård åpner dørene lørdag 16. september. Sju kunstnere har latt seg inspirere av nærområdet, gården og hvilke historier som lever i veggene der.

  Les mer

 • Koronavaksinering høsten 2023

  Folkehelseinstituttet anbefaler at personer over 65 år, sykehjemsbeboere, personer i risikogrupper, personer med alvorlig grunnsykdom samt gravide i 2. og 3. trimester tar en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen i høst.

  Les mer

 • Påmelding til høstferieaktivteter for barn i Lier

  Lier kommune tilbyr gratis og varierte aktiviteter for barn og unge på 1.-10. trinn i høstferien. Fristen for å melde seg på aktiviteter er søndag 17. september 2023, klokken 23.59. 

  Les mer

 • Valgresultatet for Lier

  Her kan du se resultatet for kommunevalget i Lier 2023. Du kan se resultatet for kommunen samlet, for hver valgkrets og mandatfordelingen i kommunestyret.

  Les mer

 • Følg direktesending av valgkvelden i Lier

  11. september 2023: Fra klokken 20.30 kan du følge direktesending fra felles valgvake for de politiske partiene i Lier. Politikerne samles på Svensefjøset for å kommentere prognoser og valgresultatet utover kvelden.

  Les mer

 • Siste innspurt før valgdagen

  Det er mange som står på for at valget skal gå riktig for seg i Lier kommune.

  Les mer

 • Siste sjanse for forhåndsstemming

  Torsdag 7. september og fredag 8. september er siste mulighet for forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

  Les mer

 • Her stemmer du på valgdagen

  Mandag 11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Ti valglokaler holder åpent i Lier kommune. Nytt i år er at valglokalet på Egge er flyttet til Folkvang.

  Les mer

 • Her kan du følge kommunestyremøtet direkte

  Tirsdag 5. september 2023 klokken 18.00 er det siste kommunestyremøte i denne valgperioden. Du kan som vanlig følge møtet enten som publikum på Haugestad, eller via direktesending her på nettsiden.

  Les mer

 • Ser nærmere på togstasjonene i Buskerudbyen

  Lier stasjon og de ni andre jernbanestasjonene i Buskerudbyen er oppe til en slags eksamen i sommer. Hensikten er å få en oversikt over små og store tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt.

  Les mer

 • Mulig forurensning av drikkevann som følge av flom og nedbør

  Flom og mye nedbør gir økt fare for forurensning av drikkevannet. Her er tips og råd til innbyggere som har private vannkilder.

  Les mer

 • Velkommen til svømmehallen!

  Svømmehallen i Lierhallen har nå åpnet igjen etter sommerferien. Barn, ungdom og voksne er hjertelig velkommen. I saken ser du åpningstidene. Og du - lørdager fra klokken 10.00 - 11.00 er forbeholdt seniorer og Lier helsesportlag.

  Les mer

 • Erstatningsordninger etter ekstremværet

  Det er to statlige erstatningsordninger som er aktuelle etter tørken og flommen i sommer: Naturskadeordningen og tilskudd ved produksjonssvikt.

  Les mer

 • Rødt flomvarsel for Holsfjorden

  Som følge av mye regn de siste dagene er flomvarselet for Holsfjorden oppjustert til rødt nivå fra mandag 28.august. Det er likevel ikke ventet at vannstanden blir høyere enn toppnivået under uværet «Hans».

  Les mer

 • Begge veiene åpne igjen

  Oppdatering 28. august 2023: Både Ovenstadveien og broen over Lierelva i Åmotveien er åpne igjen.

  Les mer

 • test

  Les mer

 • Feil på stemmesedlene til forhåndsstemming

  Det er oppdaget en feil ved alle stemmesedlene som brukes til å forhåndsstemme i Lier og flere andre kommuner. Feilen påvirker ikke valgresultatet, og gir ikke grunnlag for å underkjenne valget.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning for 2. termin 2023

  Nå er det tid for å lese av vannmåleren for perioden mai - august 2023. Lier vei, vann og avløp har sendt SMS-varsel til innbyggere som har avlesning via tekstmelding.

  Les mer

 • Vil dere bidra til gode høstferieopplevelser?

  Vil dere være med og lage gratis høstferieaktiviteter for barn og unge i Lier? Nå kan lag, foreninger og andre søke om tilskudd til gjennomføring!

  Les mer

 • 2700 søkbare tilskudd

  Har du hørt om Tilskuddsportalen? Det er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Her kan både foreninger, organisasjoner og kommuneansatte i Lier kommune søke om ulike tilskudd til sin virksomhet.

  Les mer

 • Se hvordan du stemmer - forklart på ulike språk

  Her forklarer 12 personer på sitt språk hvordan du stemmer ved årets kommunevalg. Videoene er laget av Drammen kommune.

  Les mer

 • Følg denne ukens politiske møter

  I uke 34 er det klart for siste møterunde før kommunevalget. Du kan følge de politiske møtene som publikum. Her ser du hvilke saker som skal opp i de ulike utvalgene.

  Les mer

 • Opphever kokeanbefaling for drikkevann

  5. september 2023: Kokeanbefalingen av drikkevann i Sylling-området er nå opphevet. Det betyr at innbyggerne som var omfattet av kokeanbefalingen igjen kan benytte vannet til matlaging og drikke vannet rett fra kranen.

  Les mer

 • Du kan stemme hjemme

  Har du av ulike årsaker problemer med å komme deg ut for å avgi stemme til årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? Ta kontakt med oss, så avtaler vi at våre valgfunksjonærer kommer hjem til deg.  

  Les mer

 • Mer klor i drikkevannet

  16.08.2023: Glitrevannverket har nå startet opp igjen vannbehandlingsanlegget ved Svangstrand. I den forbindelse blir klordosen økt noe. Dette kan gi en svak lukt og smak av klor.

  Les mer

 • Fortsatt ledige plasser på kulturskolen

  Lærerne ved Lier kulturskole ønsker velkommen til nytt undervisningsår mandag 28. august 2023. Det er fortsatt ledige plasser på «animasjon og digital tegning», «barnekor», «dans, sang og dramalek», «sirkuslek», «cello», «fløyte», «keramikk», «streetdans/hiphop og «ungdomsgruppa i visuell kunst».

  Les mer

 • - Nå er det svært viktig å redusere vannforbruket

  Vannbehandlingsanlegget i Sylling er stengt. Derfor er det svært viktig at innbyggere i Sylling, Poverudbyen, Fagerliåsen, Tronstad, Kanada og Asdøl reduserer vannforbruket for å forhindre at vannreserven går tom.

  Les mer

 • Anbefaler vannkoking og rasjonering

  Som følge av økt vannstand i Holsfjorden bør beboere i Sylling, Poverudbyen, Fagerliåsen, Tronstad, Kanada og Asdøl koke drikkevannet. Vi oppfordrer også til redusert vannforbruk.

  Les mer

 • Fraråder å bade etter uværet

  Det er meldt sol og fine temperaturer de neste dagene, men kommuneoverlegen anbefaler likevel at man venter med å bade til flomtoppen er nådd. Det vil i praksis bety starten av neste uke. Badevannskvaliteten er nå spesielt dårlig ved Engersand.

  Les mer

 • Venter stigende vannstand i Holsfjorden

  Frem mot helgen 11.- 13. august 2023 er det ventet at vannstanden i Holsfjorden stiger med to meter fra normalnivå. Kommunen og beredskapsmyndighetene følger situasjonen nøye.  

  Les mer

 • Fylkesvei 285 over Lierelva har åpnet

  17. august 2023: Broen over Lierelva på fylkesvei 285 er nå åpen for biltrafikk igjen.

  Les mer

 • Fortsatt fare for flom og jordskred

  Selv om det ser ut til at Lier får mindre nedbør enn varslet, er det fortsatt fare for flom og jord- og flomskred de neste dagene.

  Les mer

 • Her kan du forhåndsstemme

  I perioden 10. august - 8. september 2023 kan du forhåndsstemme ved Lier rådhus, noen matbutikker og Liertoppen kjøpesenter. I saken ser du hvilke datoer og klokkeslett som gjelder.

  Les mer

 • Står du i manntallet?

  For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg, må du stå i manntallet. Her kan du lese om hvordan du sjekker om du er oppført i manntallet.

  Les mer

 • Innspill til regler om folkevalgtes godtgjøring

  Kommunestyret i Lier kommune behandlet 20. juni 2023 "Forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Lier kommune", og vedtok å sende forslaget på høring. Høringsfristen er 15. august 2023.

  Les mer

 • Trenger du noen å snakke med i sommer?

  For en del barn, unge og voksne er sommerferien en vanskelig tid. Vi har samlet noen viktige hjelpe- og alarmnumre for deg som trenger noen å prate med.

  Les mer

 • Opphever ekstraordinært bål- og grilleforbud

  Fra fredag 30. juni 2023 klokken 15.00 opphever Drammensregionens brannvesen den lokale forskriften om forbud om bruk av åpen ild på innmark. Men husk at det fortsatt er generelt bål- og grillforbud i og i nærheten av skog og mark. 

  Les mer

 • Momskompensasjon for lag og foreninger

  Frivillige lag og foreninger kan nå søke om momskompensasjon for utgifter de har hatt ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 1. september 2023.

  Les mer