Aktuelt

Gå til
 • God testkapasitet i vinterferien

  Det nærmer seg vinterferie i Lier, men dessverre tar ikke koronaviruset fri. Har du behov for å teste deg, er testklinikken i Lierbyen åpen på hverdager fra 08.00 - 15.00 og lørdager fra 10.00 - 12.00.

  Les mer

 • Godt økonomisk resultat for 2020

  Lier kommune, inkludert de kommunale foretakene, fikk et godt økonomisk resultat for 2020 med netto driftsresultat på 112,6 millioner kroner. Det gode resultatet er knyttet til ekstraordinære inntekter.

  Les mer

 • Endringer i koronareglene i Lier

  Formannskapet har vedtatt endringer i de lokale koronareglene. Sjekk hvilke regler som gjelder i Lier fra og med 25. februar.  

  Les mer

 • Ber om innspill til nye retningslinjer

  Har du innspill til retningslinjer for innhold i tjenester som ytes i bofellesskap for personer med utviklingshemming eller annen varig kognitiv funksjonsnedsettelse? Vi ønsker dine høringsinnspill innen 15. mars 2021.

  Les mer

 • Ekstra møte om endringer i Liers koronaregler

  Onsdag 24. februar klokken 16.00 møtes formannskapet til et ekstraordinært møte. Politikerne skal behandle en sak med forslag til endringer i den lokale koronaforskriften.

  Les mer

 • Husstand evakuert etter tidligere ras

  23. februar ble et hus i Landfallbakken 3 på Egge evakuert som følge av et ras på eiendommen i januar.

  Les mer

 • «Koronapass» for reiser i vinterferien

  Vi kan dessverre ikke tilby koronatest til «koronapass» i forbindelse med planlagte reiser i vinterferien. Ta kontakt med private aktører dersom du trenger et slikt bevis.

  Les mer

 • Endelig kan vi lette på reglene rundt sykehjemsbesøk

  Med gjennomført vaksinering av sykehjemsbeboerne våre, innføres det nå lettelser i besøksrestriksjonene på sykehjemmene i Lier.

  Les mer

 • Skole og barnehage i Sylling på gult nivå

  Det er ikke påvist smitteforbindelse mellom smitteutbruddet i Dambråtan barnehage og Sylling skole.

  Les mer

 • Britisk virusvariant påvist i barnehage

  Kommuneoverlegen stenger Dambråtan barnehage i to dager etter at ett barn har fått påvist den britiske varianten av koronaviruset.

  Les mer

 • Gjør endringer i Liers lokale koronaregler

  Det blir nå tillatt med organisert innendørsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser eller andre særlig sårbare grupper. Det åpnes også for noen private samlinger i leide lokaler og alkoholservering på serverings- og skjenkesteder.

  Les mer

 • Klart for vaksinering av ny aldersgruppe

  I uke 7 får de første liungene fra 75 til 84 år vaksine mot covid-19. Det bor rundt 1700 innbyggere i denne aldersgruppen i Lier.

  Les mer

 • Se kveldens kommunestyremøte her

  På sakslisten finner vi blant annet endring i den lokale koronaforskriften, stedsutvikling på Tranby og ny skolebehovsplan.

  Les mer

 • Nå er det på tide å søke om barnehageplass

  Mandag 1. mars er det søknadsfrist for hovedopptaket til de kommunale og private barnehagene i Lier. Her finner du all informasjon du trenger for å søke.

  Les mer

 • Nytt tilfelle av mutert virus i Lier

  En person i Lier har fått påvist den engelske varianten av koronaviruset. Personen har direkte tilknytning til ni andre personer som tidligere har testet positivt for korona. Det er derfor grunn til å tro at hele denne gruppen er smittet av den muterte varianten.

  Les mer

 • Ferdigstiller gravearbeidene ved Hegg skole

  Problemene med frossent vann til Hegg skole er løst og i dag ferdigstilles gravearbeidene.

  Les mer

 • Treningssentre i Lier kan åpne

  Fra 3. februar 2021 kan treningssentre i Lier åpne. Kjøpesentre og varehus kan også åpne fra denne datoen.

  Les mer

 • Mutert virus påvist i Lier

  En innbygger i Lier har fått påvist den engelske varianten av koronaviruset. Kommunens smitteoppsporingsteam jobber med utvidet sporing for å forhindre spredning.

  Les mer

 • Lier ute av ring 2 - reviderer lokal forskrift

  Fra 3. februar inngår ikke Lier kommune lenger i den såkalte ring 2 med kommuner som er pålagt særskilte koronatiltak. Vår lokale forskrift og ordinære nasjonale tiltak vil fortsatt gjelde.

  Les mer

 • Får flere vaksiner enn forventet

  Lier kommune mottar mer enn 300 doser vaksine i uke 5, altså det dobbelte av det FHI opprinnelig varslet om. - Dette er en gledelig nyhet. Nå får vi raskere gitt tilbud om vaksine til de mest utsatte innbyggerne våre, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

  Les mer

 • Her kan du følge ukens politiske møter

  Vi streamer denne ukens digitale møter i oppvekst,- kultur- og idrettsutvalget, utvalget for miljø og plan, helse,- omsorg- og velferdsutvalget og formannskapet. Du kan følge møtene direkte via nettsiden.

  Les mer

 • Innfører strengere tiltak som gjelder for Lier

  Den engelske og mer smittsomme varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo. Søndag 24. januar innførte regjeringen strengere tiltak for flere kommuner som ikke grenser direkte til Nordre Follo. Lier er omfattet av disse tiltakene.

  Les mer

 • Aktiviteter ved seniorsenterne

  Det blir ingen aktiviteter ved seniorsenterne ut januar måned. Det blir likevel middagsservering i tilknytning til seniorsenterne.

  Les mer

 • Ber liungene begrense sosial omgang

  Vi avventer eventuelle regionale tiltak som påvirker Lier kommune etter at den engelske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo. Regjeringen har varslet en pressekonferanse om dette klokken 21.00 søndag 24. januar. I mellomtiden oppfordrer ordfører Gunn Cecilie Rindal liungene til å begrense sosial omgang.

  Les mer

 • Starter koronavaksinering i Hegghallen

  Onsdag 27. januar starter Lier kommune vaksinering av hjemmeboende innbyggere over 85 år i Hegghallen. Hallen blir derfor stengt for ordinær aktivitet hele denne dagen.

  Les mer

 • Se opptak av møte i fjordbyrådet

  Tirsdag 19. januar var politikere fra Lier og Drammen samlet til et digitalt møte om utviklingen av fjordbyen, nytt sykehus og helseparken. Her ser du opptak av fjordbyrådet.

  Les mer

 • Åpner for fritidsaktiviteter for barn og unge

  Lier kommune åpner for at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter både ute og inne.

  Les mer

 • Derfor er hallene valgt til vaksineringen

  Når flere hundre mennesker skal vaksineres på kortest mulig tid, stilles det en rekke krav til lokalene som skal brukes. Per nå er det kun hallene ved Hegg, Sylling og Heia som oppfyller disse kravene.

  Les mer

 • Du får innkalling når det er din tur

  Viktig beskjed til alle liunger: Lier kommune vil bruke tjenesten helsenorge.no for å kalle inn til vaksinasjon mot korona. Det betyr at du ikke trenger å sette deg på venteliste.

  Les mer

 • Kartlegging av kvikkleire i Lier

  Her finner du informasjon om kartlegging av kvikkleire i Lier. Vi ber innbyggere som observerer småskred, sprekker, skjeve trær på elveskråninger og lignende om å melde fra.

  Les mer

 • Krisesenter for Liers innbyggere

  Fra 1. januar 2021 har Lier kommune inngått et samarbeid med Bærum kommune om krisesenter. Det betyr at innbyggere fra Lier får hjelp ved Asker og Bærum krisesenter dersom de er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Les mer

 • Her får Inger (92) Liers første koronavaksine

  To timer etter at Lier mottok sine første koronavaksiner, ble Inger Johanne Unhjem (92) kommunens første innbygger som fikk den etterlengtede vaksinen.

  Les mer

 • Nye smitteverntiltak i Lier

  Lier kommune følger de nasjonale rådene for smitteverntiltak. Det betyr blant annet stans i alle innendørs fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger frem til 19. januar 2021. Ungdomsskolene går over til rødt nivå.

  Les mer

 • Ungdomsskoler på rødt nivå

  Lier kommune innfører rødt nivå på ungdomstrinnet i lierskolen frem til og med 18. januar. Dette innebærer færre elever per gruppe, mer digital undervisning og mer uteskole.  

  Les mer

 • - Snakk om koronavaksinen

  Når vaksinen mot covid-19 kommer til Lier kommune vil ting skje fort. – Følg godt med og ta stilling til om du vil vaksinere deg, er oppfordringen fra kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

  Les mer

 • Nå er det mulig å søke på legater for 2021

  Lier kommune har som vanlig to legater for ungdom under utdanning. Fristen for søknad er 10. januar.

  Les mer

 • Vis varsomhet ved bruk av fyrverkeri

  I morgen ønsker vi 2021 velkommen. Gjør du det med fyrverkeri, oppfordrer vi alle til å vise varsomhet og hensyn.

  Les mer

 • Husk brannsikkerhet i jula

  Desember er tradisjonelt en av de verste brannmånedene. Vi deler derfor brannvesenets tips til hvordan du kan få en trygg jule- og nyttårsfeiring.

  Les mer

 • Slik sorterer du juleinnpakningen

  Papp og papir kan gjenvinnes flere ganger til nytt papir, men når det er blitt til glanset julegavepapir må det kastes i restavfallet.

  Les mer

 • Åpningstider for servicetorget i julen

  Her er servicetorgets åpningstider for julen 2020.

  Les mer

 • Alt klart for koronavaksinering

  Lier kommune har satt et stort apparat i sving med å klargjøre for gjennomføringen av koronavaksinasjoner, og er nå beredt til å starte vaksineringen så snart vi mottar vaksiner fra Folkehelseinstituttet.

  Les mer

 • Åpningstider for testklinikken i julen

  Her ser du når du kan booke tid for koronatest ved testklinikken i Lierbyen gjennom julen. Det er ikke drop in for koronatesting i julen.

  Les mer

 • Her er reglene for jule- og nyttårsfeiring i Lier

  Fra 23. desember til og med 1. januar kan du arrangere eller delta på til sammen to private sammenkomster med inntil ti gjester. Dette antallet kommer i tillegg til husstandens medlemmer.

  Les mer

 • Drop in for koronatest

  Lier kommune tilbyr drop in for koronatest alle hverdager mellom klokken 13.00 -14.00. Testingen skjer på Godslagret, Vestsideveien 17 i Lierbyen. Les mer om hvem som kan benytte drop in. NB! Det er ikke drop in for testing i julen.

  Les mer

 • Menn søkes!

  Er du mann, mellom 25 og 55 år og kunne tenke deg å utdanne deg til helsefagarbeider? Sa bør du klikke på saken og lese mer!

  Les mer

 • Slik holdt de motet oppe

  Smitteutbruddet ved Liertun tidligere i høst var utfordrende for ansatte, pasienter og pårørende. Takket være smitteverntiltak klarte de ansatte å begrense smitten ved sykehjemmet.

  Les mer

 • Partienes forslag til handlingsprogram

  I kommunestyremøte 8. desember skal politikerne vedta handlingsprogrammet for 2021-2024. Her kan du lese partienes forslag.

  Les mer

 • Her kan du følge kommunestyremøtet

  8. desember klokken 10.00 er det digitalt møte i kommunestyret. Blant sakene som skal behandles er handlingsprogrammet 2021-2024. Du kan følge møtet direkte her på nettsiden.

  Les mer

 • En takk til frivilligheten i Lier

  5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet. I år blir det ingen stor feiring, men det er klart vi skal markere dagen i en bygd med så sterk frivillighet som i Lier.

  Les mer

 • Viderefører lokale koronatiltak i Lier

  Kommunestyret har vedtatt en ny forskrift som viderefører tiltak for å redusere koronasmitten i Lier. Men det er noen endringer - blant annet åpnes det opp for trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge opp til 20 år.

  Les mer

 • Nå tar vi i bruk eDialog

  Lier kommune har tatt i bruk eDialog. Dette er en digital løsning for forsendelse til kommunen på en sikker måte. Ønsker du å sende opplysninger unntatt offentligheten digitalt, kan du bruke eDialog.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyremøtet

  Tirsdag 1. desember strømmet vi det digitale kommunestyremøtet, og opptaket ser du her. Blant sakene som ble behandlet var «Fornyelse av lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte i Lier».

  Les mer

 • Pause i tilbudet om barselgrupper ved helsestasjonene

  Av smittevernhensyn kan vi dessverre ikke invitere til barselgrupper ved helsestasjonene ut november og desember. Ellers er det tilnærmet normal drift ved de tre helsestasjonene.

  Les mer

 • Har du innspill til barnehagebehovsplanen?

  Hvor bør det bygges nye barnehager i Lier? Nå kan alle som ønsker det komme med innspill til barnehagebehovsplanen 2020-2034. Fristen er 10. januar.  

  Les mer

 • Kulturskolen åpner igjen delvis

  Rektor Frøydis Rui-Rahman ønsker elevene delvis velkommen tilbake til kulturskolen fra mandag 23. november. Undervisningen vil i hovedsak foregå i kulturskolens egne lokaler på Stoppen.

  Les mer

 • Har du innspill til handlingsprogrammet?

  Nå kan du komme med innspill til forslaget til handlingsprogram for 2021-2024. Kommunestyret skal vedta handlingsprogrammet 8. desember.

  Les mer

 • Midlertidig tilskuddsordning til foreningslivet

  2020 har vært og er fortsatt et krevende år for foreningslivet vårt. Nå åpner vi for at Liers foreninger kan søke om en håndsrekning.

  Les mer

 • Miljøvennlig adventskalender 2020

  Desember sniker seg på, derfor gir vi deg her tips til hele fem ulike adventskalendere som er bra for lommeboken, miljøet og stressnivået.

  Les mer

 • Tillater mer aktivitet for barn og unge

  Lier kommune åpner opp for organisert trenings-, kultur- og fritidsaktiviteter ute og inne for barn i barneskolealder og yngre, og aktiviteter utendørs for ungdom opp til 20 år.

  Les mer

 • Se opptak av formannskapsmøtet

  Torsdag kveld var det digitalt møte i formannskapet. Blant sakene som ble behandlet var mulighetsstudien for Egge skole.

  Les mer

 • Tilskuddsordning til arrangementer for barn og unge

  Frivillige organisasjoner og private aktører i Lier kan søke om tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer.  

  Les mer

 • Se opptak av møtet i helse-, omsorg- og velferdsutvalget

  Blant sakene som ble behandlet var tiltak for hørselshemmede i Lier kommune.

  Les mer

 • Se opptak av møtet i utvalg for miljø og plan

  Blant sakene som ble behandlet var handlingsplan for plastforurensning.

  Les mer

 • Se opptak av møtet i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget

  Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget hadde møte 17. november. Her kan du se opptak av møtet, der blant annet saken om barnehagebehovsplanen for Lier 2020 - 2034 ble behandlet.

  Les mer

 • To nye koronarelaterte dødsfall ved Liertun

  Mandag 16. november døde to pasienter ved Liertun. Begge var smittet med korona.   - Mine kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

  Les mer

 • - Ingen smittede skal føle skam

  Smitten øker i Lier og områdene rundt oss. Kommuneoverlege Ingrid Bjerring er opptatt av at de som er smittet ikke skal føle skam og skyld.

  Les mer

 • Endringer i lokal forskrift

  Kommunedirektøren har gjort noen endringer i den lokale forskriften med regler for å begrense koronasmitte i Lier.

  Les mer

 • To luftsveisklinikker i en overgangsperiode

  Luftveisklinikken i Vestsideveien 22 skal flyttes til Perrongen ved den gamle stasjonsbygningen i Lierbyen. I en overgangsperiode blir begge lokasjonene brukt, og det er viktig at du som skal ta koronatest sjekker nøye hvor du skal møte opp.

  Les mer

 • To koronarelaterte dødsfall ved Liertun

  I helgen døde to pasienter ved Liertun. Begge var smittet med korona. - Mine kondolanser går til de pårørende, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

  Les mer

 • Slik blir kultur- og fritidstilbudene våre

  Mange av kultur- og fritidstilbudene i Lier kommune må nå ta en pause for å bidra til å redusere smittespredningen.

  Les mer

 • Vedtok ny forskrift for å begrense smitten

  Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift med strengere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte i Lier. Her kan du se hvilke regler som nå gjelder.

  Les mer

 • Her ser du opptaket av kommunestyremøtet

  Av smittevernhensyn ble kommunestyremøtet 3. november gjennomført som et digitalt møte. Opptaket av møtet ser du i sin helhet her.

  Les mer

 • Øker testkapasiteten etter flere nye smittede

  I helgen ble det påvist 12 nye koronasmittede i Lier. Smittekjeden for flere av smittetilfellene er ikke klarlagt. - Det er viktig at vi i tiden fremover er sammen med så få som mulig, og at vi tar vare på hverandre, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

  Les mer

 • Holder Tranby helsestasjon stengt

  Tranby helsestasjon er stengt etter at det er påvist koronasmitte blant ansatte og beboere på Liertun. Mange av konsultasjonene flyttes til helsestasjonen i Lierbyen.

  Les mer

 • Jordmødrene er her for deg

  Visste du at Lier har en egen jordmortjeneste med en rekke gratistilbud til kvinner både før, under og etter graviditet?

  Les mer

 • Her er forslaget til handlingsprogram

  Kommunedirektøren har lagt frem forslag til handlingsprogram for 2021-2024. Her kan du se film om satsinger og prioriteringer og lese hele forslaget.

  Les mer

 • Disse koronatiltakene gjelder i Lier

  Her får du en samlet oversikt over hvilke koronatiltak som gjelder i Lier kommune frem til og med 17. november 2020. Deretter blir det tatt en ny vurdering.

  Les mer

 • Lier kemnerkontor legges ned 1. november

  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

  Les mer

 • Endringer om kommunal bostøtte

  For deg som bor i kommunalt disponert omsorgsbolig, inkludert tilrettelagte innskuddsboliger, er det nå mulig å søke om kommunal bostøtte.

  Les mer

 • Råd om årets Halloween-feiring

  Hvor mange barn kan være samlet på årets Halloween-feiring, hvem kan gå knask eller knep sammen og skal godteriet være pakket inn? Her gir kommuneoverlege Ingrid Bjerring svar, råd og tips om feiringen.   

  Les mer

 • Koronarammet næringsliv kan søke om støtte

  Koronautbruddet har gitt utfordringer for næringslivet. Ordførerne i Lier og Drammen oppfordrer derfor næringslivet til å søke midler fra et felles kommunalt næringsfond. Søknadsfristen er 25. oktober 2020.

  Les mer

 • Hvem bør ta årets influensavaksine?

  Kommuneoverlegen i Lier anbefaler alle i risikogruppen å ta vaksinen. Frem til 1. desember er vaksinen forbeholdt personer som har økt risiko for komplikasjoner av influensa og helsepersonell med pasientkontakt.

  Les mer

 • Besøk lierkunstnere i deres atelierer

  Kunst rett vest er i gang, og snart kan du besøke seks lierkunstnere i deres atelierer. Kunstnerne ønsker deg velkommen i helgene 17.-18 oktober og 24.-25. oktober.

  Les mer

 • Forlenger lokale koronatiltak i Lier

  Lier kommune viderefører lokale koronatiltak med anbefalinger rundt antall personer på arrangementer, bruk av munnbind på kollektivreiser og hjemmekontor. Anbefalingene gjelder frem til 26. oktober.

  Les mer

 • Stenger Mikkel Rev familiebarnehage

  Med hjemmel i barnehageloven § 16 har Lier kommune besluttet å stenge Mikkel Rev familiebarnehage permanent med virkning fra og med tirsdag 20. oktober 2020.

  Les mer

 • Snart klart for redusert SFO-foreldrebetaling

  Fra og med 9. oktober kan foresatte med barn på 1. og 2. trinn søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

  Les mer

 • Få ett piggdekk – betal for ett selv

  Over 1600 sykler er gjort klare for vintersykling etter å ha fått piggdekk, omlegging og service av Buskerudbyen. Nå er den populære kampanjen tilbake!

  Les mer

 • Er du klar for å lære mer om barns følelser?

  «Forstå meg, møt meg og støtt meg». Familieterapeutene i Lier kommune ønsker velkommen til et kurs for alle som har omsorg for eller jobber med barn.

  Les mer

 • Søk støtte fra felles næringsfond

  Koronautbruddet har gitt utfordringer for næringslivet. Lier og Drammen samarbeider nå om et kommunalt næringsfond for å legge til rette for utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser.

  Les mer

 • Gode lieropplevelser i nye tider

  Velkommen til årets dialogmøte mellom foreninger, frivilligheten, folkevalgte og kommunen.

  Les mer

 • Her følger du kommunestyremøtet

  Kveldens kommunestyremøtet på Høvik skole gjennomføres uten publikum. Les mer om hvorfor.

  Les mer

 • Energirådgivning er gratis for boligeiere i Lier

  Visste du at Lier kommune sponser en full energirådgivning hjemme på din egen adresse?

  Les mer

 • Nye koronatiltak i Lier

  Lier kommune anbefaler sterkt å bruke munnbind på kollektivreiser på strekningen mellom Drammen-Oslo, ha hjemmekontor når det er mulig, unngå innendørsarrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er seteplassering og begrense antallet som samles i privat sammenheng til maksimalt 10 personer.

  Les mer

 • Koronatest som ikke er medisinsk begrunnet

  Det er ikke lenger mulig å benytte luftveisklinikken i Lier kommune for koronatester som ikke er medisinsk begrunnet.

  Les mer

 • Stor respons på pilotprosjekt for gravide

  Førstegangsgravide i Lier har i høst blitt invitert til et spesialtilpasset kurs med fokus på helhetlig helse, og responsen har ikke latt vente på seg.

  Les mer

 • En ansatt ved Lier tannklinikk smittet

  En ansatt ved Lier tannklinikk har fått påvist koronasmitte.

  Les mer

 • Når det er utbrudd i ditt nærmiljø

  Kan søsken til et barn som er i karantene gå på skole, i bursdager og på trening? Kommuneoverlege Ingrid Bjerring forklarer karantenereglene.

  Les mer

 • To viktige planer skal sluttbehandles i 2021

  Arbeidet med å sluttføre kommunedelplan og områdeplan for Fjordbyen tar noe lenger tid enn planlagt. Nye fremdriftsplaner anslår at de to planene kan sluttbehandles høsten 2021.

  Les mer

 • Si din mening om helse- og omsorgstjenestene

  I høst gjennomfører Lier kommune en bruker- og pårørendeundersøkelse ved bo- og omsorgssentrene, dagsentrene og hjemmetjenesten.

  Les mer

 • Stenger Noahs Ark barnehage

  Barnehagen blir stengt med umiddelbar virkning etter at flere ansatte og barn er smittet med korona.

  Les mer

Sist oppdatert: 21. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?