Hopp til innhold

 • Fortsetter kommunestyremøtet onsdag

  I tirsdagens kommunestyremøte var det en lang saksliste, og som varslet ville ikke politikerne rekke å behandle alle sakene. Det er derfor nytt møte onsdag 12. juni klokken 18.00, der politikerne behandler de resterende sakene. Du kan følge møtet som publikum på Haugestad eller direkte via nettsiden.

  Les mer

 • Krevende å holde budsjettrammene

  Flere virksomheter i Lier kommune sliter med å holde budsjettrammene sine så langt i 2024. En prognose i 1. tertialrapport viser at virksomhetene vil bruke 24,8 millioner kroner mer enn de har i budsjett for 2024. Dette betyr at virksomhetene må gjennomføre innsparinger. I tillegg har kommunestyret vedtatt at det skal kuttes 30 millioner i 2024 og 50 millioner i året fra 2025.

  Les mer

 • Ta Matveien til Lier i august

  Matsikkerhet, grønne forsyningslinjer, innovasjon og konferanselunsj i særklasse står på menyen når vi tar Matveien for tredje gang. Velkommen til Store Gilhus gård 28.august 2024.

  Les mer

 • Skjerper rådene om egenberedskap

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler nå at vi er forberedt på å klare oss selv i én uke ved kriser. Det er fordi kommuner, nødetater og frivillige organisasjoner må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp.

  Les mer

 • Spørsmål og svar om omstillingsprosjektet

  Lier kommune skal gjennomføre betydelige omstillingstiltak i 2024 og årene som kommer. For å sikre åpenhet rundt prosessen før politikerne skal vedta konkrete omstillingstiltak i juni, er det åpnet en portal der politikerne kan stille spørsmål og få fra svar fra administrasjonen om de foreslåtte sparetiltakene.

  Les mer

 • Åpen time med Kjetil

  Ordfører Kjetil Kivle ønsker å møte liungene på ulike steder i kommunen og få innspill til hvordan vi sammen kan gjøre Lier enda bedre. Derfor har han startet opp "Åpen time med Kjetil". Fredag 14. juni fra klokken 14.30 - 16.30 treffer du ordføreren ved Kiwi Lierskogen.

  Les mer

 • Valg av kandidater til domstolene 2025-2028

  Forslag på kandidater til domstolene fra Lier kommune er nå ute til alminnelig ettersyn. Innspill til listene kan sendes kommunen innen 23. mai 2024.

  Les mer

 • 17. mai i Lier

  Her finner du oversikt over 17. mai-arrangementene ved skolene i Lier og øvrige arrangementer i Lier på nasjonaldagen.

  Les mer

 • Frisklivsmarsjen 2024

  Verdens aktivitetsdag 2024 markeres med frisklivsmarsj for bedre helse. Lier Frisklivssentral inviterer til frisklivsmarsj utenfor Lier rådhus onsdag 15. mai klokken 10.00.

  Les mer

 • Følg tirsdagens kommunestyremøte

  Tirsdag 7. mai 2024 klokken 18.00 er det kommunestyremøte. Du kan som vanlig følge møtet som publikum på Haugestad, eller via direktesending på nettsiden.

  Les mer

 • Foredrag om barn og følelser

  Har du ansvar og omsorg for barn i barnehagealder i Lier kommune, og ønsker å utvide forståelsen av barnets følelser? Den 7. mai vil helsetjenesten barn og unge 0-26 holde foredrag på Lier kulturscene om blant annet hvilke behov barnet kommuniserer med følelsene sine og hvordan du som voksen kan medvirke til trivsel og positiv utvikling i samspill med barnet.

  Les mer

 • Velkommen til markering av frigjørings- og veterandagen

  8. mai feirer vi friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens inter­nasjonale operasjoner. Vi inviterer til kransenedleggelse ved Frogner kirke, og påfølgende lunsj for veteraner som bor i Lier. 

  Les mer

 • Bli med på Fosterhjemsuka 2024

  Alle barn har rett til en trygg barndom og god omsorg. Bli inspirert og få kunnskap om verdens viktigste samfunnsoppdrag! Bli med på Fosterhjemsuka 22.–28. april.

  Les mer

 • Følg denne ukens politiske møter

  Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Du kan følge de politiske møtene som publikum. Her ser du hvilke saker som skal opp i de ulike utvalgene.

  Les mer

 • Nye regler - sjekk skiltene når du skal parkere

  Det er innført nye regler for parkering på kommunale parkeringsplasser i hele Lier. Parkeringen er gratis, men tidsavgrenset. Følg med på skiltene som viser hva som er maks p-tid og om du må dokumentere når du startet parkeringen.

  Les mer

 • Søvnkurs med tre samlinger i mai

  Strever du med søvnen, opplever du at du får for lite søvn eller er du uopplagt i løpet av dagen? Lier Frisklivssentral tilbyr søvnkurs med tre samlinger i mai. Kurset har en egenandel på 200 kroner og første kurs er tirsdag 14. mai

  Les mer

 • KORO-tilskudd for kunst i Fjordbyen

  Kunst i det offentlige rom (KORO) heier på Fjordbyen med 500.000 i tilskudd til kunstsatsingen.

  Les mer

 • Elsparkesyklene er klare til utleie

  Nå kan du leie elektriske sparkesykler for å bevege deg rundt i Lier. God tur - og husk å sette fra deg sparkesyklene slik at de ikke er til hinder for andre.

  Les mer

 • Stans i bygging av nye boliger og næringsbygg i store deler av Lier

  En innsigelse fra Statsforvalteren gjør at det er stans for nybygg som ville gitt økt utslipp av avløpsvann til Linnes renseanlegg. I praksis er det kun Sylling, Sjåstad og Tronstad som ikke er berørt av dette.

  Les mer

 • Åpnet flerbruksbygg for helsetjenesten i Lier

  Denne uken ble det storartet feiring med kaker, blomster og taler da det splitter nye bygget for helsetjenesten i Lier åpnet. Her finner man helsestasjon for ungdom, tjenesten 0-26 og skolehelsetjenesten, som endelig er samlet i et felles bygg. Det nye bygget skal også brukes til samlinger og fagdager, og et stort oppholdsrom til bruk for alle ansatte i kommunen ved behov.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Tirsdag 2. april 2024 var det kommunestyremøte. Her kan du se opptak av møtet.

  Les mer

 • Trenger du noen å snakke med i påsken?

  For en del barn, unge og voksne er påsketiden en vanskelig tid. Vi har samlet noen viktige hjelpe- og alarmnumre for deg som trenger noen å prate med.

  Les mer

 • Millionstøtte til å fjerne nitrogen fra avløpsrenseanlegg

  Lier, Drammen og Asker skal bygge et nytt regionalt renseanlegg. Nå har det nye regionale renseanlegget fått 3,7 millioner kroner til å opprette et pilotanlegg for nitrogenrensning ved ett av de eksisterende renseanleggene.

  Les mer

 • Endring i ordningen for innsamling av hageavfall

  Frem til i år har hageavfallsinnsamlingen vært inkludert i renovasjonsgebyret, men fra i år er det besluttet at det blir en bestillingsordning hvor de som har behov for det kan bestille henting mot betaling.

  Les mer

 • Rådhusets åpningstider i påsken

  Rådhuset og servicetorget har begrenset åpningstid mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken. Her finner du oversikt over åpningstidene i påsken.

  Les mer

 • Si din mening om nye forskrifter for lierskolen

  I forbindelse med ny opplæringlov har Lier kommune sendt ut fem høringer. Disse handler om skoleregler for offentlige grunnskoler, permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring, skole- og feriedager, hovedmål ved offentlige grunnskoler og skolefritidsordningene i Lier kommune. Frist for å komme med innspill er 19. april 2024.

  Les mer

 • Tilskuddsordninger i Lier kommune

  Nå kan frivillige lag og foreninger i Lier søke om midler for videre drift og virke. Søknadsfristen er 15. april. Vi minner også om den nasjonale tilskuddsportalen med over 2700 søkbare tilskudd.

  Les mer

 • Temakveld for foreldre i lierbarnehagen

  Hva sier forskning om småbarn og mediebruk? Hvordan kan vi være positive forbilder og lære barna å ta smarte skjermvalg? Onsdag 3. april klokken 18.00 arrangerer Lier kommune og Barnevakten temakveld for alle foreldre i lierbarnehagen.

  Les mer

 • Kurs i hverdagsglede

  Hva kan vi gjøre for å trives i hverdagen? Lier frisklivssentral har denne våren satt opp inspirasjonskurs i hverdagsglede for deg som bor i Lier. Første kursdag er 11. april.

  Les mer

 • Følg denne ukens politiske møter

  Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Du kan følge de politiske møtene som publikum. Her ser du hvilke saker som skal opp i de ulike utvalgene.

  Les mer

 • Spreke og sosiale seniorer

  For Astrid Paulsen Rosenvinge (71) er hver uke fylt opp med ulike aktiviteter, frivillig arbeid og gjøremål. En ny innbyggerundersøkelse viser at sju av ti seniorer i Lier er like aktive som Astrid, men bare halvparten planlegger for egen alderdom.

  Les mer

 • Opphever ekstraordinær båndtvang

  Fra og med fredag 8. mars 2024 er det ikke lenger ekstraordinær båndtvang i Lier. Men husk at du som hundeeier alltid skal ha kontroll på hunden din

  Les mer

 • Gamle brev sendt ut igjen ved en feil

  Onsdag 6. mars 2024 ble det ved en feil sendt ut kopier av tidligere digitale brev fra Nav, helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide og barnevernet til innbyggere i Lier. Mottakerne kan se bort fra disse brevene.

  Les mer

 • Mer skjønnlitteratur ga økt leseglede

  I tre uker har Norah Haybe Tøftum, Mia Marie Kjærstad, Theo Mathias Olsen Raanes og resten av 5.- og 6.klassingene ved Oddevall skole dykket ned i skjønnlitteraturens verden. Skolebiblioteket deres har fått tilført mange nye bøker, og dermed økte også elevenes leseglede.

  Les mer

 • Problemer med avløpsvann i Sylling

  Oppdatering 8. mars 2024: Lier vei, vann og avløp KF har mottatt analyseresultater fra prøver som ble tatt 4. og 5. mars av overvann nær Sylling renseanlegg. Disse viser at vann som var synlig på overflaten var renset avløpsvann blandet med overvann og smeltevann. Dette viser ikke unormale verdier i forhold til store nedbørsmengder.

  Les mer

 • Arbeid med vannledning kan gi misfarget vann

  Fra 4. mars 2024 og i en uke fremover skal det utføres arbeid på hovedvannledningen mellom Brakerøya og Gullaug. Dette kan gi misfarget vann og trykkforskjeller i deler av Lier.

  Les mer

 • Trygg i Lier - vern av risikoutsatte voksne

  Kjenner du eller vet du om noen som blir utsatt for vold eller overgrep, eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Fra 1. mars 2024 kan du kontakte kommunens TryggEst-team.

  Les mer

 • Debatt om skjermbruk i skolen

  Hva er egentlig status for skjermbruk i lierskolen i dag? Og hvor vil vi? Er digitalisering egentlig et problem, og hvem har ansvaret for utviklingen? Vi tar debatten på Lier bibliotek tirsdag 20. februar 2024 klokken 18.00.

  Les mer

 • Husk søknadsfrist for læreplass

  Søknadsfristen til hovedopptak for læreplasser i Lier er 1. mars. Vi har flere læreplasser innenfor spennende fagområder fra skoleåret 2024-2025.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Tirsdag 13. februar 2024 var det kommunestyremøte. Her kan du se opptak av møtet.

  Les mer

 • Si din mening om handlingsplanen for forebygging av selvmord

  Handlingsplan for forebygging av selvmord 2024-2028 er ute på høring. Nå ønsker vi dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 13. februar 2024.

  Les mer

 • Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

  Lier kommune skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2025-2028. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Er du interessert i ett eller flere av disse vervene? Meld din interesse innen 1. mars 2024.

  Les mer

 • Kurs for pårørende til personer med demens

  Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens. Kurset starter i mars 2024 og har fire samlinger. Påmeldingsfristen er 1. mars 2024.

  Les mer

 • Markerer skikongens bragder

  I år er det 100 år siden skikongen og liung Thorleif Haug tok tre gull under OL i Chamonix. I uke 5 er det flere arrangementer for alle som vil være med å markere Haug-jubileet.  

  Les mer

 • Denne ukens politiske møter

  Denne uken er det møter i flere politiske råd og utvalg. Her ser du sakslistene og hvor møtene holdes. Du er hjertelig velkommen som publikum.

  Les mer

 • Velkommen til folkemøte om Tranby sentrum

  Er du opptatt av hvordan Tranby sentrum kan utvikles i årene fremover? Da er du velkommen til folkemøte på Tranby klubbhus 25. januar klokken 18.00. Her presenteres hovedtrekkene i forslag til områdeplan, og det blir mulighet for å stille spørsmål. Det er ikke behov for påmelding i forkant.

  Les mer

 • Aktiviteter for barn og unge i vinterferien

  I vinterferien arrangeres det en rekke gratis aktiviteter for barn og unge i Lier kommune. Husk at påmeldingsfristen er søndag 4. februar 2024.

  Les mer

 • Snakker om pårørenderollen på åpen dag om demens

  Det begynte med at Åshilds ektemann var mye trøtt og sliten. Så kolliderte han nesten på jobb som bussjåfør. Etter et besøk hos nevrolog fikk de svar på hvorfor. På åpen dag om demens 18. januar kan du høre Åshilds historie om det å være pårørende til en person med demenssykdom. Hit kommer også fagpersoner som snakker om sykdommen som hvert år rammer 10.000 nordmenn.

  Les mer

 • Si din mening om Temaplan for demensomsorg

  Hvordan kan vi få til en best mulig demensomsorg i Lier? Nå kan du komme med innspill til «Temaplan for demensomsorg 2024-2028». Send oss dine innspill innen 1. februar 2024.  

  Les mer

 • Nasjonal test av nødvarsel og varslingsanlegg

  Onsdag 12. juni klokken 12.00 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

  Les mer

 • Innfører ekstraordinær båndtvang i Lier

  Nå skal alle hunder i Lier holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade vilt. Den ekstraordinære båndtvangen gjelder i utgangspunktet frem til 1. april 2024.

  Les mer

 • Ekstraordinært formannskapsmøte

  Fredag 5. januar er det ekstraordinært formannskapsmøte klokken 17.00. På sakslisten står forslag til ekstraordinær båndtvang i Lier kommune. Formannskapsmøte er digitalt grunnet de seneste utfordringene med været, og du kan følge møtet direkte via nettsiden.

  Les mer

 • Innbyggerundersøkelse i Lier kommune

  Lier kommune tar et stort skritt mot å forstå behovene til sine innbyggere over 60 år ved å gjennomføre en omfattende innbyggerundersøkelse. Målgruppen er de som bor hjemme og formålet er å skape en helhetlig forståelse av deres boligpreferanser, livsstil og behov.

  Les mer

 • Slik beskytter du barna mot vinterkulden

  Når vinterkulden nå setter inn, er det viktig å være bevisst på hvordan vi tar vare på barnas helse og sikkerhet både innendørs, utendørs og ved en eventuell forfrysning.

  Les mer

 • Slik sorterer du julegaveinnpakningen

  Papp og papir kan gjenvinnes flere ganger til nytt papir, men når det er blitt til glanset julegavepapir må det kastes i restavfallet.

  Les mer

 • Rapport: Utslipp fra nytt renseanlegg vil gi bedre leveforhold i Drammensfjorden

  Lier, Drammen og Asker har gått sammen om å bygge et nytt felles renseanlegg i Nordbykollen i Drammen. Renseanlegget vil erstatte fem eksisterende anlegg i de tre kommunene. En rapport viser at det rensede avløpsvannet vil bidra til en lysere fremtid for Drammensfjorden.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Tirsdag 19. desember var det årets siste kommunestyremøte i 2023. Her kan du se opptak av møtet

  Les mer

 • Kan søke om midler til tiltak innen helse, omsorg og velferd

  Utvalg for helse, omsorg og velferd har en «ekstrapott» med midler til fordeling til lag, foreninger og kommunale virksomheter i 2024. Halvparten av midlene skal fordeles i første møterunde på nyåret. Søknadsfristen er 31. desember 2023.

  Les mer

 • Rådhusets åpningstider i julen

  I julen er det endrede åpningstider på rådhuset i Lier kommune.

  Les mer

 • Årets inspirasjonspris går til Jan Ribe

  Kollegene omtaler han som hjelpsom, blid og imøtekommende. Vi gratulerer IKT-rådgiver Jan Ribe med Inspirasjonsprisen 2023!

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 12. desember 2023.

  Les mer

 • Nye parkeringsregler i hele Lier

  Nå er det nye regler for parkering på kommunale parkeringsplasser i hele Lier. Følg med på skiltingen som viser hva som er maks p-tid. Parkeringen er gratis, men på korttidsparkering må du bruke p-skive eller håndskrevet lapp som viser når du startet parkeringen. Fra februar 2024 kommer det også en app.

  Les mer

 • Tilskudd til sommerferieaktiviteter

  Vi ønsker at sommerferien 2024 skal fylles av morsomme aktiviteter for barn og unge. Derfor inviterer vi lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet til å søke om tilskudd for å arrangere slike aktiviteter. Søknadsfristen er 8. januar.      

  Les mer

 • Si din mening om partienes forslag til handlingsprogram

  Nå kan du si din mening om hvordan de politiske partiene vil prioritere investeringer og drift av Lier kommune i årene 2024-2027. Fristen er 14. desember.

  Les mer

 • Søker medlemmer til råd for mangfold og inkludering

  Foreninger og organisasjoner som representerer mangfold og inkludering i Lier kommune inviteres til å fremme kandidater til et nyopprettet råd. Send oss forslag på kandidater innen 3. desember 2023.

  Les mer

 • Støtte til organisasjoner som jobber med psykiatri og rus

  Frivillige organisasjoner, foreninger og lag er med deres kompetanse og arbeid viktige bidragsytere innen dette feltet. Lier kommune har derfor satt av midler for å støtte deres arbeid neste år. Søknadsfristen er 18. desember 2023.

  Les mer

 • «Drop-in-barnevern» ved skoler og barnehager

  Fra høsten 2023 vil en representant fra barnevernet være til stede ved alle Liers skoler og noen barnehager. Der skal de veilede og støtte foreldre, barn og ansatte.

  Les mer

 • Stor beredskapsøvelse ved kommunegrensen

  Torsdag 23. november 2023 vil politi, helsevesen og militært personell ha øvelse på og rundt gamle Fjellheim skole på Brakerøya. Øvelsen er planlagt som en masseskadeøvelse. Det vil derfor kunne høres skyting og noe støy fra området.

  Les mer

 • Eli er lærling i Spania

  Eli Bjelkarøy (19) fra Oddevall gjennomfører tre måneder av læretiden i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Spania. Hun vil anbefale andre lærlinger å ta deler av læretiden i utlandet.

  Les mer

 • Tips for virussesongen

  Sesongen for luftveisinfeksjoner og andre infeksjoner er over oss. Derfor har kommuneoverlege Charlotte Sogn noen gode råd til deg. Og du - 7. desember 2023 tilbyr vi en ny dag med drop in for både influensa- og koronavaksine.

  Les mer

 • Bli med på julegrantenning i Lierbyen!

  Lørdag 2. desember 2023 tennes julegranen foran rådhuset. Denne dagen er det flere førjulsaktiviteter i Lierbyen - som fakkeltog, juleverksted og korpskonsert på biblioteket og sirkusforestilling på kulturscenen. Og kanskje kommer nissen?

  Les mer

 • Førjulstreff for kommunens pensjonister

  Vi har gleden av å invitere deg som har gått av med pensjon fra Lier kommune til førjulstreff på Haugestad 13. desember. Husk å melde deg på innen 1. desember klokken 12.00.

  Les mer

 • Se opptak av tirsdagens kommunestyremøte

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet som var den 14. november 2023.

  Les mer

 • Nå er det mulig å søke på legater for 2024

  Lier kommune har to legater for unge under utdanning i definerte fagretninger. Frist for å søke er 1. februar 2024.

  Les mer

 • Tilbyr tematreff om sunn og balansert babymat

  En gang i måneden inviterer Lier kommune til gratis treff for nybakte foreldre som ønsker veiledning om babymat. Neste mulighet er torsdag 30. november.

  Les mer

 • Si din mening om forslag til handlingsprogram

  Nå kan innbyggere, næringslivet, frivilligheten og andre komme med innspill til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2024-2027. Send oss dine innspill innen 15. november 2023.  

  Les mer

 • Arne Christoffer får årets kulturpris

  Vi gratulerer Arne Christoffer Karlsen med Lier kommunes kulturpris for 2023! Han er tildelt prisen for sitt for mangeårig engasjement for å bevare og formidle Liers transporthistorie - som inkluderer både buss, bane og båt.

  Les mer

 • Si din mening om oppvekstplanen for Lier

  Oppvekstplanen «Sammen om god oppvekst 2024 - 2023» er nå lagt ut til høring. Vi ønsker dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 2. februar 2024.

  Les mer

 • Egenberedskapsuka 2023: Er du forberedt hvis noe skulle skje?

  Denne uka er det egenberedskapsuke. Hensikten er å minne norske innbyggere på viktigheten av egenberedskap.

  Les mer

 • Denne ukens politiske møter

  Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Blant sakene som skal behandles er tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen. Møtene er åpne for publikum. Oversikt over møtene og sakslistene finner du i saken.

  Les mer

 • Lyst til å bidra med vinterferieaktiviteter?

  Vi søker lag, foreninger og andre aktører som vil fylle neste års vinterferieuke med vennskap, latter, læring og aktivitet for elevene i Lier. Har dere lyst til å bidra? Søk om tilskudd innen 13. november 2023.

  Les mer

 • Feiret 20 år på Heggtoppen

  Botiltak Heggtoppen inviterte til høstutstilling, kaffe og kaker i anledning sitt 20 års jubileum denne uken.

  Les mer

 • På søndag er det tid for TV-aksjonen igjen

  Årets TV-aksjon 22. oktober 2023 samler inn penger til Redd Barna som skal hjelpe barn rammet av konflikt og krig. Blir du med som bøssebærer?

  Les mer

 • Barna med oppfordring på refleksens dag: – Hør nå voksne, bruk refleksen!

  Torsdag 19. oktober 2023 markeres refleksens dag over hele landet, og Lier kommune er naturligvis med på markeringen.

  Les mer

 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  Fredag 13. oktober 2023 klokken 18.00 er det ekstraordinært kommunestyremøte. Her skal det velges medlemmer til fire politiske utvalg. Du kan følge møtet direkte her på nettsiden.

  Les mer

 • Se forslaget til handlingsprogram 2024-2027

  Onsdag 12. oktober presenterte kommunedirektøren forslag til handlingsprogram for 2024-2027. Her kan du se opptak av presentasjonen og lese hele forslaget. 

  Les mer

 • Åpen dag for psykisk helse

  Tirsdag 10. oktober 2023 er Verdensdagen for psykisk helse. I Lier kommune ble den markert med åpen dag hos Frisklivssentralen.

  Les mer

 • Her kan du se opptak av konstituerende kommunestyremøte 10. oktober

  Kommunestyremøtet 10. oktober 2023 var et litt annerledes møte. Ny ordfører, varaordfører og medlemmer til de politiske utvalgene for perioden 2023-2027 ble valgt.

  Les mer

 • En uke med disko, dyr, "gullgraving" og friluft

  Lier kommune tilbyr flere gratis høstferieaktivteter for barn og unge denne uken. På Skogli aktivitetsgård står variert og tilpasset moro på programmet.

  Les mer

 • Nye kurs i sinnemestring

  Sinne er en normal følelse, men når den kommer ut av kontroll kan den være ødeleggende for deg selv og familien din. Nå starter Lier kommune opp nye kurs i sinnemestring, med løpende påmelding.

  Les mer

 • Mange arrangementer for psykisk helse i oktober

  Årets kampanje for Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. Her er en oversikt over markeringene i Lier kommune.

  Les mer

 • Drop in for influensavaksine og koronavaksine

  Torsdag 7. desember 2023 er det drop in for både influensavaksine og koronavaksine på Haugestad.

  Les mer

 • Feirer hjertesoner på seks skoler

  Seks Lier-skoler er nå godt i gang med hjertesone-prosjektet for en tryggere skolevei. Det skal feires på ulikt vis.

  Les mer

 • En annerledes uke på kulturskolen

  Lier kulturskole er 35 år, og for å markere jubileet ble vanlig undervisning oppløst i en uke. Gutta i metalbandet Desease fikk blant annet prøve seg på gitarverksted.

  Les mer

 • Vil du engasjere deg i Lier?

  Nå ønskes det forslag til kandidater til de tre rådene i Lier kommune: Eldrerådet, råd for mennesker med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet.

  Les mer

 • Velkommen til familiedag på Store Gilhus gård

  Søndag 24. september 2023 klokken 11.00-16.00 inviterer Lier kommune til familiesøndag på Store Gilhus gård.

  Les mer

 • Disse skal sitte i det nye kommunestyret

  Her er navnene på de 41 politikerne som skal sitte i kommunestyret i Lier i perioden 2023-2027.  

  Les mer

 • Inviterer til en annerledes utstilling på Store Gilhus gård

  Høstens hovedutstilling på Store Gilhus gård åpner dørene lørdag 16. september. Sju kunstnere har latt seg inspirere av nærområdet, gården og hvilke historier som lever i veggene der.

  Les mer

 • Koronavaksinering høsten 2023

  Folkehelseinstituttet anbefaler at personer over 65 år, sykehjemsbeboere, personer i risikogrupper, personer med alvorlig grunnsykdom samt gravide i 2. og 3. trimester tar en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen i høst.

  Les mer

 • Påmelding til høstferieaktivteter for barn i Lier

  Lier kommune tilbyr gratis og varierte aktiviteter for barn og unge på 1.-10. trinn i høstferien. Fristen for å melde seg på aktiviteter er søndag 17. september 2023, klokken 23.59. 

  Les mer