Aktuelt

Gå til
 • Lier på 3.plass på Kommunebarometeret

  Lier gjør et byks på Kommunebarometeret for 2020, og er nummer tre blant alle landets kommuner.

  Les mer

 • Ikke slurv med avstand og håndvask i sommer!

  Det er fem uker siden siste nye smittetilfelle i Lier, og per 3. juli er én liung smittet med korona. Men husk at vi alle må fortsette å holde avstand, ha god håndhygiene og holde oss hjemme hvis vi er syke.

  Les mer

 • Husk fartsgrensen på Holsfjorden!

  Vi ønsker alle en god sommer til lands og til vanns, og minner om fartsgrensen for motorbåt og vannscooter på Holsfjorden.

  Les mer

 • Sommerhilsen fra ordføreren

  I sommer håper jeg vi alle får en nydelig norgesferie i bygd og by, på fjellet eller ved sjøen. Kanskje er dette sommeren for turene der vi stopper for piknik på en rasteplass langs veien eller med nistepakka i sekken på en god fottur?

  Les mer

 • Smittevernregler for skoler og barnehager fra høsten

  Selv om smittespredningen nå er lav, har myndighetene bestemt at barnehagene og skolene skal planlegge høsten ut fra gult nivå. Les mer om hva det innebærer.

  Les mer

 • Husk dette hvis du skal besøke noen i en helse- og omsorgsinstitusjon

  Pårørende kan besøke sine kjære på helse- og omsorgsinstitusjoner i Lier, men av hensyn til smittevernreglene ber vi pårørende sette seg inn i hvilke restriksjoner som gjelder.

  Les mer

 • Ønsker mangfold for å skape gode tjenester

  Mangfold, likeverd og toleranse står sentralt når pride markeres over hele verden. Dette er verdier Lier kommune deler, og som vi mener bidrar til gode tjenester og godt arbeidsmiljø.

  Les mer

 • Nå kan du chatte med oss

  Takket være den splitter nye chatfunksjonen på hjemmesidene våre, har det aldri vært enklere å komme i kontakt med oss.

  Les mer

 • Bry deg litt ekstra om barna i sommer

  For barn som har en mamma eller pappa som drikker for mye, kan mange uker borte fra skole og barnehage være ekstra vanskelig. Vi oppfordrer alle til å være trygge voksne og hjelpe når de ser barn som sliter.

  Les mer

 • Si din mening om fremtidens bibliotek

  Hvis biblioteket i Lierbyen skal flyttes, hvor vil du at det skal ligge? Svar på undersøkelsen vår og si din mening om fremtidens bibliotek.

  Les mer

 • Håper foreldre tar ekstra ansvar i sommer

  Det blir en annerledes sommer med færre organiserte aktiviteter for barn og unge. I år bør foreldre tar et ekstra ansvar slik at unge får gode ferieopplevelser og unngår ensomhet.

  Les mer

 • Ønsker innspill til ny planstrategi

  Hvert fjerde år utarbeider kommunen en planstrategi. Dette er kommunestyrets verktøy for å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i inneværende valgperiode. Nå er forslag til planstrategi ute på høring, og vi ønsker dine innspill.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyremøtet

  16. juni var det kommunestyremøte på Høvik skole. Her kan du se opptak av møtet.

  Les mer

 • Fjordbyen-området vokser

  Planområdet for Fjordbyen vokser. Utvidelsen henger sammen med flere forhold. Det handler både om tilgjengelihet og miljø.

  Les mer

 • Har startet målinger av badevannskvaliteten

  Sommeren er her og vi har begynt å måle badevannskvaliteten i Lier. De første prøvene viste gode resultater, men det er viktig å presisere at badevannkvaliteten kan endre seg raskt.

  Les mer

 • Rengjøring av hovedvannledningsnett

  I perioden 8. juni til og med 19. juni (uke 24 og 25) skal Glitrevannverket spyle sine hovedvannledninger. Abonnenter i deler av Lier vil bli berørt i perioden.

  Les mer

 • Vil høre om dine erfaringer under koronapandemien

  Helsetjenesten for barn og unge ønsker tilbakemeldinger på hvordan brukerne har opplevd tjenesten under koronapandemien.

  Les mer

 • Sivilforsvaret tester varslingsanlegg

  Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

  Les mer

 • Her ser du kveldens kommunestyremøte live

  Tirsdag 9. juni er det digitalt kommunestyremøte. Du kan følge møtet her fra klokken 18.00.

  Les mer

 • Vær obs på korona-symptomer

  Deltok du på demonstasjonen i Oslo 5. juni, eller har du oppholdt deg i andre store folkemengder? Vi ber deg være ekstra oppmerksom dersom du får symptomer som vond hals, feber, hoste, pustevansker eller akutte magesmerter.

  Les mer

 • Skal legge til rette for grønne transportmidler

  Hvordan kan vi redusere klimautslippene i Lier? Kommunestyret har nå vedtatt strategien «Grønn mobilitet 2030». Målet er å legge til rette for at liungene kan forflytte seg ved å gå, sykle og ta kollektivt i stedet for å bruke bilen.

  Les mer

 • Hvilke konsekvenser har koronaepidemien gitt for foreningslivet?

  Fra midten av april har samfunnet gradvis åpnet igjen, men vi er fortsatt ikke tilbake til normalen. Nå ber vi foreningslivet i Lier om å svare på en spørreundersøkelse for å få oversikt over konsekvensene av koronaepidemien.

  Les mer

 • Råd for å unngå håndeksem

  Hyppig håndvask har ført til en oppblomstring av håndeksem hos barn. Her følger kommuneoverlegens råd om skånsom og tilstrekkelig håndhygiene.  

  Les mer

 • Se opptak av det digitale folkemøtet om Lierbyen

  Hvordan skal vi utvikle Lierbyen i årene fremover? 25. mai ble det gjennomført et digitalt folkemøte det det blant annet ble presentert skisser fra flere arkitektkontorer. Du kan se opptak av møtet her.

  Les mer

 • Full fart i utskiftningen av vannmålere

  Arbeidet med å skifte ut alle gamle vannmålere i kommunen med nye og fjernstyrte målere vil pågå for full styrke gjennom 2020. Når utskiftningen av din vannmåler nærmer seg, får du en sms fra rørleggerfirmaet med timeavtale.

  Les mer

 • Nå åpner flere kultur- og fritidstilbud

  Hovedbiblioteket i Lierbyen og Frivilligsentralen åpner igjen med noe redusert tilbud fra 18. mai. Noen idrettshaller åpner også. Se listen over når andre tilbud innen kultur og fritid åpner.

  Les mer

 • Her er ordførerens 17. mai-tale

  Gratulerer så mye med dagen, kjære liunger! Her er ordførerens hilsen til dere alle.

  Les mer

 • Feirer St. Hallvard-dagen digitalt

  I år er det 1000-års jubileum for St. Hallvards fødsel. 15. mai feirer vi St.Hallvard-dagen med en digital markering, og du kan følge sendingen live.

  Les mer

 • Informasjon om koronavirus i Lier

  Her får du informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter.

  Les mer

 • Kulturskolen starter igjen

  Denne uken starter kulturskolen med uteundervisning for enkelte korpselever, korpsensembler og visuell kunst. En-til-en-undervisning i musikk og noe gruppeundervisning starter i lokalene på Stoppen fra 18. mai og på de fleste skolene fra 25. mai.  

  Les mer

 • Åpner skolene i Lier fra 11. mai

  Fra mandag 11. mai og utover uken ønsker vi elevene på 5.- 7. trinn, ungdomsskolen og voksenopplæringen velkommen tilbake. Foresatte får informasjon om når den enkelte skole åpner for disse trinnene. 

  Les mer

 • Hjelp oss å registrere plastpellets

  Mengder av plastpellets har de siste ukene skylt i land langs kysten av Oslofjorden og muligens Drammensfjorden. Kystverket skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i Oslofjord-området og nedover Sørlandet gjennom en statlig aksjon. Men vi trenger din hjelp for å få oversikt over omfanget.

  Les mer

 • Historisk sykkelrute i St. Hallvards fotspor

  2020 markerer året for tusenårsjubileet til St. Hallvards fødsel. Blant mange arrangementer og markeringer er etableringen av den såkalte St. Hallvard-runden.

  Les mer

 • Fylkeskommunen med støtteordninger for ladeanlegg til elbiler

  Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag, med løpende søknadsfrist.

  Les mer

 • Skolehelsetjenesten tilbake til normal drift

  Skolehelsetjenesten ved skolene i Lier går nå tilbake til normal drift. Tilbudet er tilpasset smittevernreglene.

  Les mer

 • Forbyr salg av heliumballonger fra kommunal grunn

  Det er nå ulovlig å selge heliumballonger fra kommunal eiendom, veigrunn, friluftsområder og torg i Lier. Private grunneiere oppfordres til å innføre et slikt forbud.

  Les mer

 • Organisert søppelrydding må utsettes

  Vi ser oss dessverre nødt til å meddele at alle vårens organiserte søppelryddingsaksjoner må utsettes på grunn av den pågående koronasituasjonen.

  Les mer

 • Bålforbudet gjelder også engangsgrill

  Det er svært tørt i skogen. Vi minner om at det generelle bålforbundet også gjelder bruk av engangsgrill, kullgrill og bålpanne i nærheten av skog og utmark. Og husk at stranden som regel regnes som utmark.

  Les mer

 • Velkommen til skolestart mandag 27. april

  Mandag 27. april ønsker barneskolene i Lier elevene på 1.- 4. trinn velkommen tilbake. Skolene har satt i gang flere tiltak for å forhindre smitte.  

  Les mer

 • Helsestasjonene tilbake til normal drift

  Etter anbefaling fra Helsedirektoratet går helsestasjonene i Lier tilbake til normal drift. Det blir noen tilpasninger for å overholde smitteverntiltak.

  Les mer

 • Over 3000 forslag om Fjordbyen

  Den digitale portalen for medvirkning har gitt over 3000 forslag om utvikling av Fjordbyen. – Vi er urolig glad for alle forslagene, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling AS.

  Les mer

 • Nå hentes hageavfallet ditt

  I uke 17 og 18 tar RfD med seg hageavfallet ditt i forbindelse med avhenting av mat- og restavfallet ditt.

  Les mer

 • Åpner barnehagene mandag og tirsdag neste uke

  Barnehagene i Lier åpner mandag 20. og tirsdag 21. april. 20. april åpner også idrettsanlegg, lekeplasser og aktivitetsanlegg ved skoler og barnehager for begrenset aktivitet.  

  Les mer

 • Avlyser 17. mai-arrangementene på skolene

  I år blir det dessverre ingen 17. mai-arrangementer på skolene i Lier. Vi oppfordrer liungene til å finne alternative feiringer som gjør at dagen blir hyggelig for små og store.  

  Les mer

 • Barnehagene åpner neste uke

  Barnehagene i Lier kommune åpner igjen for alle barn i løpet av neste uke. Vi kommer med endelig åpningsdato når kommunen har gått gjennom den nasjonale veilederen for hvordan barnehager skal driftes under koronavirusutbruddet.

  Les mer

 • Faktura for vann og avløp

  Årets første faktura for vann og avløp er nå sendt ut til alle abonnenter i Lier kommune. Nytt av året er at denne fakturaen blir sendt fra Lier vei, vann og avløp KF, som fra januar overtok oppgavene som tidligere tilhørte VIVA IKS.

  Les mer

 • Utvidet bålforbud fra 2. april

  Lier og nabokommunene våre opplever en usedvanlig tørr vår, som gjør at det er stor fare for skog-, gress og lyngbrann. Derfor er det innført bålforbud.

  Les mer

 • Biblioteket åpner for fjernutlåning av bøker

  Lier bibliotek er glade for å ha funnet frem til en løsning som gjør at de nå kan tilby en smittefri og trygg utlånsordning av fysiske bøker selv om selve filialene må holde stengt.

  Les mer

 • Bli med på Hjemmegym!

  Å røre på seg er godt både for hode og kropp. Nå har du mulighet til vinne premier i tillegg. Ta en sykkeltur, støtt en lokal sykkelbutikk, gå en tur eller registrer en annen aktivitet og bli med i trekningen.

  Les mer

 • Her er Vikens støtteordninger for næringslivet

  Det er en krevende tid for nærings- og samfunnslivet som følge av koronasituasjonen. Viken har nå lagt frem en tiltakspakke for å holde hjulene i gang.

  Les mer

 • Hjelpe- og alarmtelefoner for barn, unge og voksne

  Flere barn og unge har det ekstra vanskelig nå som skoler og barnehager er stengt. I tillegg er mange av de ordinære aktivitetene stengt eller redusert. Mange voksne sliter også. Her er en oversikt over hjelpe- og alarmtelefoner.

  Les mer

 • Legekontorene er åpne - bruk dem!

  Det er trygt å kontakte fastlegen i disse koronatider. Fastlegene har ledig kapasitet til deg og dine helseplager, også det som ikke dreier seg om luftveier og korona.

  Les mer

 • Oppretter støttetelefon med samtaletilbud

  Den nye hverdagen kan virke både utrygg og ensom, spesielt for eldre hjemmeboende eller andre som av helsemessige årsaker blir isolerte. Derfor oppretter kommunen en støttetelefon, der vi ringer daglig for å følge opp og gi de som trenger det en god samtale og støtte.

  Les mer

 • Matcher bønder med ledig arbeidskraft

  I disse dager har landbruket i Lier utfordringer med å få tak i nok sesongarbeidere. Nå matcher NAV bønder med arbeidsledige, permitterte og studenter.

  Les mer

 • - Finn minst én god ting du kan glede deg over, og del dine gleder med andre!

  Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har skrevet et nytt brev til liungene. Hun takker alle som står på i disse dager, og oppfordrer oss alle til å finne noe å glede oss over og dele disse gledene med andre.

  Les mer

 • Tips til aktiviteter

  Det meste av ordinære kultur- og aktivitetstilbud er stengt, men det er likevel mye du og dine kan finne på. Dere kan for eksempel låne en e-bok, ta en skitur i nykjørte løyper eller lage et kunstverk i naturen.

  Les mer

 • Trenger du hjelp? Eller ønsker du å hjelpe?

  Lier Frivilligsentral har en egen nettside der frivillige kan registrere seg. Her kan også innbyggere som sitter isolert hjemme be om hjelp.

  Les mer

 • Koronakrisen gir avløpstrøbbel

  Avløpsanleggene i Lier kommune opplever nå store utfordringer med økt mengde våtservietter, Q-tips og annet søppel i avløpsvannet.

  Les mer

 • Betaling for barnehage, SFO og kulturskole

  Ingen skal betale for tjenester som ikke leveres. Men – fakturaer må betales fortløpende. Betaling for tjenester du ikke har mottatt blir trukket fra på neste faktura.

  Les mer

 • Kommunen etablerer feltklinikk sammen med fastlegene

  Tirsdag morgen åpner Lier kommune en luftveisklinikk som skal undersøke personer der det er mistanke om koronasmitte. Det er fastlegene som henviser til feltklinikken.

  Les mer

 • Omdisponerer en fløy på Nøstehagen

  Lier kommune omdisponerer en fløy på Nøstehagen bo- og omsorgssenter til fremtidig bruk for koronasmittede innbyggere som har behov for pleie.

  Les mer

 • – Nå gjør vi alt vi kan for å ta vare på liungene

  Les ordførerens brev til liungene i en utfordrende tid.

  Les mer

 • Coronavirus - information in 23 languages about home quarantine and isolation

  Les mer

 • – Ta vare på hverandre

  - Vi har full forståelse for at innbyggerne er bekymret. Dette er en ekstraordinær situasjon, men kommunen jobber for å ivareta alle samfunnskritiske funksjoner. Vi har satt krisestab og jobber ut fra kommunens beredskapsplan og nasjonale retningslinjer, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

  Les mer

 • De første økonomiske tiltakene er på plass

  De omfattende tiltakene som er iverksatt i Lier kommune og omverdenen gir store konsekvenser for privatpersoner, bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Derfor presenterte regjeringen fredag en økonomisk krisepakke for å holde hjulene i gang i norsk økonomi.

  Les mer

 • Frivilligbørs er avlyst

  Frivilligbørs i Lier 11. mars er avlyst. Les mer om kommunens råd angående arrangementer i tiden fremover.

  Les mer

 • Ber om innspill til kartlegging av friluftslivsområder

  Som en del av et landsomfattende prosjekt i regi av Miljødirektoratet, har Lier kommune gjennomført en kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Nå ønsker vi dine innspill.

  Les mer

 • Sender sms til alle om Fjordby-medvirkning

  Fjordbyen blir testcase for Liers nye system for befolkningsvarsling. – Vi håper alle vil være med på å skape fremtidens by, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.    

  Les mer

 • Inviterer til folkemøte om Vestsideveien 100

  9. mars arrangerer kommunen folkemøte om bruksendring av Vestsideveien 100.

  Les mer

 • Høring om E134 Dagslett - E18

  Statens vegvesen skal bygge ny firefelts vei mellom Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier. Forslag til planprogram er nå ute på høring. Frist for å komme med innspill er 8. mars 2020.

  Les mer

 • Møteplass for å inngå samarbeid

  I fjor ba Lierbyen skole om hjelp med elevkantinen. Lier Sanitetsforening tok oppdraget. 11. mars er det klart for en ny Frivilligbørs. Her kan bedrifter, frivilligheten og offentlige virksomheter inngå samarbeid.

  Les mer

 • Aktiviteter i vinterferien

  Her får du oversikten over ulike aktiviteter for barn og unge i vinterferieuken.

  Les mer

 • Godt økonomisk resultat for 2019

  Høyere skatteinntekter og virksomheter som samlet sett gikk i balanse gir et overskudd på 59,5 millioner for Lier kommune.

  Les mer

 • Er du vår neste lærling?

  Vi søker motiverte lærlinger innen fagretningene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kontor- og administrasjon og aktivitør. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

  Les mer

 • Frist for å søke barnehageplass er 1. mars

  Husk at fristen for å søke barnehageplass for høstens hovedopptak er 1. mars. Søknaden sender du inn elektronisk via nettsiden.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyret 11. februar

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 11. februar 2020. På grunn av tekniske utfordringer er de første minuttene av debatten rundt sak 8/20 Detaljregulering Øvre Lian vei 21 dessverre ikke med.

  Les mer

 • Høring ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

  Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser i Lier er nå ute på høring. Du kan komme med innspill innen 16. mars 2020.

  Les mer

 • Bli med på seminar om utvikling av idrettsanlegg!

  Lier kommune og Lier idrettsråd inviterer til seminar om anleggsutvikling tirsdag 18. februar klokken 18.00 på Haugestad i Lierbyen. Seminaret er åpent for alle.

  Les mer

 • Dette ble presentert på informasjonsmøtet om kommunedelplan for Gullaug

  28. januar 2020 var det infomøtet om utviklingen på Gullaug. Her kan du se presentasjonene som ble holdt og film om området.

  Les mer

 • Kollegaene setter pris på Hans

  Han hilser på alle, hjelper kollegaene med glede og deler raust med kunnskap og kjennskap om kommunen. Vi gratulerer Hans Furuvold med Inspirasjonsprisen 2019!

  Les mer

 • Åpnet nytt dagsentertilbud på Fosshagen

  Nå har dagsenteret for personer med demenssykdom ved Fosshagen fått en ny avdeling. Den er åpen kveldstid og annenhver helg. Det er også mulighet for drop in.

  Les mer

 • Slik vil de unge at Fjordbyen blir

  Hvordan ønsker de unge at den fremtidige Fjordbyen skal bli? Ta deg en tur til biblioteket i Lierbyen, så får du se.

  Les mer

 • Avvikler asfaltlager

  Egge asfaltlager avvikles fra 1. februar 2020.

  Les mer

 • Ny behandling for hepatitt C tilgjengelig

  Det anslås at rundt 10 000 mennesker i Norge har kronisk hepatitt C. Ny behandling består av tabletter en tar hjemme.

  Les mer

 • 20 millioner til billigere bussbilletter

  Fra 1. februar reduseres billettprisene i Buskerudbyen

  Les mer

 • Økonomisk støtte til utdanning

  Kommunen gir støtte til utdanning innen hage- og jordbruk i tillegg til praktiske yrkesfag. Søknadsfristen er 10. januar.

  Les mer

 • Budsjettforslaget politisk behandlet

  Tirsdag 17.12 behandlet kommunestyremøtet budsjettet for 2020 og handlingsplan for perioden ut 2023.

  Les mer

 • Tilbyr mange kurs for unge, voksne og familier

  Kurs i foreldreveiledning, søvnkurs, angstmestringskurs. Dette er noen av tilbudene som Lier kommune tilbyr innbyggerne sine. Se oversikten!

  Les mer

 • Følg med på kommunestyremøtet

  Tirsdag 10.12 var det kommunestyremøte på Haugestad, og som vanlig ble møtet sendt direkte.

  Les mer

 • Husk å bruke fastlegen i jula

  Kommuneoverlege Ingrid Bjerring minner om at legevakten er for akutte situasjoner.

  Les mer

 • -Et stort kunstnertalent

  15 år gamle Jelda Bankaew blir kalt et av kommunens store kunstnertalenter etter at hun vant årets julekortkonkurranse.

  Les mer

 • Kommunens budsjettplan blant landets beste

  Lier kommune var med helt mot slutten i konkurransen om å ha landets beste kommunale økonomiplan.

  Les mer

 • Musikk som medisin

  I høst begynte et nytt prøveprosjekt i Lier kommune, hvor beboere ved kommunens sykehjem får ukentlige besøk av musikkterapeut Siri Elzinga.

  Les mer

 • Klare for oppstart

  Fra første januar er det ikke lenger Viva som håndterer vei, vann og avløp i Lier kommune.

  Les mer

 • Adventskalender

  Her får du tips til en adventskalender som gir koselig tid med familien, er bra for lommeboken - og for miljøet.

  Les mer

 • Julekortkonkurranse

  Kjenner du noen mellom 9 og 19 år som liker å tegne?

  Les mer

 • Julegrantenning

  Juletiden nærmer seg, og på lørdag 30. november blir det både julegrantenning og fakkeltog i Lierbyen.

  Les mer

 • Nå kan du søke om nasjonale tilskudd for inkludering av barn og unge

  I dag ble det åpnet for å søke på midler til aktiviteter og tiltak som skal motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

  Les mer

 • Engasjerte unge fikk prøvd seg som kommunepolitikere

  Samtlige barne- og ungdomsskoler i Lier kommunen var representert når kommunale midler til nettopp de unge skulle fordeles.

  Les mer

 • Stor rift om årets influensavaksine

  Flere av kommunens legekontorer har sett seg nødt til å bestille flere vaksiner, og seniorsentrene opplever en større etterspørsel etter vaksinene.

  Les mer

Sist oppdatert: 21. april 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?