Aktuelt

Gå til
 • Åpner barnehager, 1.-4.-trinn på barneskolene og SFO

  Barnehagene i Lier kan åpne fra 20. april. 1.-4. trinn på barneskolene og SFO åpner 27. april.  

  Les mer

 • Informasjon om koronavirus i Lier

  Her får du informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter. Siden oppdateres daglig.

  Les mer

 • Faktura for vann og avløp

  Årets første faktura for vann og avløp er nå sendt ut til alle abonnenter i Lier kommune. Nytt av året er at denne fakturaen blir sendt fra Lier vei, vann og avløp KF, som fra januar overtok oppgavene som tidligere tilhørte VIVA IKS.

  Les mer

 • Utvidet bålforbud fra 2. april

  Lier og nabokommunene våre opplever en usedvanlig tørr vår, som gjør at det er stor fare for skog-, gress og lyngbrann. Derfor er det innført bålforbud.

  Les mer

 • Biblioteket åpner for fjernutlåning av bøker

  Lier bibliotek er glade for å ha funnet frem til en løsning som gjør at de nå kan tilby en smittefri og trygg utlånsordning av fysiske bøker selv om selve filialene må holde stengt.

  Les mer

 • Bli med på Hjemmegym!

  Å røre på seg er godt både for hode og kropp. Nå har du mulighet til vinne premier i tillegg. Ta en sykkeltur, støtt en lokal sykkelbutikk, gå en tur eller registrer en annen aktivitet og bli med i trekningen.

  Les mer

 • Her er Vikens støtteordninger for næringslivet

  Det er en krevende tid for nærings- og samfunnslivet som følge av koronasituasjonen. Viken har nå lagt frem en tiltakspakke for å holde hjulene i gang.

  Les mer

 • Hjelpe- og alarmtelefoner for barn, unge og voksne

  Flere barn og unge har det ekstra vanskelig nå som skoler og barnehager er stengt. I tillegg er mange av de ordinære aktivitetene stengt eller redusert. Mange voksne sliter også. Her er en oversikt over hjelpe- og alarmtelefoner.

  Les mer

 • Legekontorene er åpne - bruk dem!

  Det er trygt å kontakte fastlegen i disse koronatider. Fastlegene har ledig kapasitet til deg og dine helseplager, også det som ikke dreier seg om luftveier og korona.

  Les mer

 • Oppretter støttetelefon med samtaletilbud

  Den nye hverdagen kan virke både utrygg og ensom, spesielt for eldre hjemmeboende eller andre som av helsemessige årsaker blir isolerte. Derfor oppretter kommunen en støttetelefon, der vi ringer daglig for å følge opp og gi de som trenger det en god samtale og støtte.

  Les mer

 • Matcher bønder med ledig arbeidskraft

  I disse dager har landbruket i Lier utfordringer med å få tak i nok sesongarbeidere. Nå matcher NAV bønder med arbeidsledige, permitterte og studenter.

  Les mer

 • - Finn minst én god ting du kan glede deg over, og del dine gleder med andre!

  Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har skrevet et nytt brev til liungene. Hun takker alle som står på i disse dager, og oppfordrer oss alle til å finne noe å glede oss over og dele disse gledene med andre.

  Les mer

 • Tips til aktiviteter

  Det meste av ordinære kultur- og aktivitetstilbud er stengt, men det er likevel mye du og dine kan finne på. Dere kan for eksempel låne en e-bok, ta en skitur i nykjørte løyper eller lage et kunstverk i naturen.

  Les mer

 • Trenger du hjelp? Eller ønsker du å hjelpe?

  Lier Frivilligsentral har en egen nettside der frivillige kan registrere seg. Her kan også innbyggere som sitter isolert hjemme be om hjelp.

  Les mer

 • Koronakrisen gir avløpstrøbbel

  Avløpsanleggene i Lier kommune opplever nå store utfordringer med økt mengde våtservietter, Q-tips og annet søppel i avløpsvannet.

  Les mer

 • Betaling for barnehage, SFO og kulturskole

  Ingen skal betale for tjenester som ikke leveres. Men – fakturaer må betales fortløpende. Betaling for tjenester du ikke har mottatt blir trukket fra på neste faktura.

  Les mer

 • Kommunen etablerer feltklinikk sammen med fastlegene

  Tirsdag morgen åpner Lier kommune en luftveisklinikk som skal undersøke personer der det er mistanke om koronasmitte. Det er fastlegene som henviser til feltklinikken.

  Les mer

 • Omdisponerer en fløy på Nøstehagen

  Lier kommune omdisponerer en fløy på Nøstehagen bo- og omsorgssenter til fremtidig bruk for koronasmittede innbyggere som har behov for pleie.

  Les mer

 • – Nå gjør vi alt vi kan for å ta vare på liungene

  Les ordførerens brev til liungene i en utfordrende tid.

  Les mer

 • Coronavirus - information in 23 languages about home quarantine and isolation

  Les mer

 • – Ta vare på hverandre

  - Vi har full forståelse for at innbyggerne er bekymret. Dette er en ekstraordinær situasjon, men kommunen jobber for å ivareta alle samfunnskritiske funksjoner. Vi har satt krisestab og jobber ut fra kommunens beredskapsplan og nasjonale retningslinjer, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

  Les mer

 • De første økonomiske tiltakene er på plass

  De omfattende tiltakene som er iverksatt i Lier kommune og omverdenen gir store konsekvenser for privatpersoner, bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere. Derfor presenterte regjeringen fredag en økonomisk krisepakke for å holde hjulene i gang i norsk økonomi.

  Les mer

 • Frivilligbørs er avlyst

  Frivilligbørs i Lier 11. mars er avlyst. Les mer om kommunens råd angående arrangementer i tiden fremover.

  Les mer

 • Ber om innspill til kartlegging av friluftslivsområder

  Som en del av et landsomfattende prosjekt i regi av Miljødirektoratet, har Lier kommune gjennomført en kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområder. Nå ønsker vi dine innspill.

  Les mer

 • Sender sms til alle om Fjordby-medvirkning

  Fjordbyen blir testcase for Liers nye system for befolkningsvarsling. – Vi håper alle vil være med på å skape fremtidens by, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.    

  Les mer

 • Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

  Lier kommune skal velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Vi skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Er dette verv du kunne tenke deg?  

  Les mer

 • Inviterer til folkemøte om Vestsideveien 100

  9. mars arrangerer kommunen folkemøte om bruksendring av Vestsideveien 100.

  Les mer

 • Høring om E134 Dagslett - E18

  Statens vegvesen skal bygge ny firefelts vei mellom Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier. Forslag til planprogram er nå ute på høring. Frist for å komme med innspill er 8. mars 2020.

  Les mer

 • Møteplass for å inngå samarbeid

  I fjor ba Lierbyen skole om hjelp med elevkantinen. Lier Sanitetsforening tok oppdraget. 11. mars er det klart for en ny Frivilligbørs. Her kan bedrifter, frivilligheten og offentlige virksomheter inngå samarbeid.

  Les mer

 • Aktiviteter i vinterferien

  Her får du oversikten over ulike aktiviteter for barn og unge i vinterferieuken.

  Les mer

 • Godt økonomisk resultat for 2019

  Høyere skatteinntekter og virksomheter som samlet sett gikk i balanse gir et overskudd på 59,5 millioner for Lier kommune.

  Les mer

 • Er du vår neste lærling?

  Vi søker motiverte lærlinger innen fagretningene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kontor- og administrasjon og aktivitør. Søknadsfristen er 1. mars 2020.

  Les mer

 • Frist for å søke barnehageplass er 1. mars

  Husk at fristen for å søke barnehageplass for høstens hovedopptak er 1. mars. Søknaden sender du inn elektronisk via nettsiden.

  Les mer

 • Se opptak av kommunestyret 11. februar

  Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 11. februar 2020. På grunn av tekniske utfordringer er de første minuttene av debatten rundt sak 8/20 Detaljregulering Øvre Lian vei 21 dessverre ikke med.

  Les mer

 • Høring ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser

  Forslag til ny skolestruktur og endring av skolekretsgrenser i Lier er nå ute på høring. Du kan komme med innspill innen 16. mars 2020.

  Les mer

 • Bli med på seminar om utvikling av idrettsanlegg!

  Lier kommune og Lier idrettsråd inviterer til seminar om anleggsutvikling tirsdag 18. februar klokken 18.00 på Haugestad i Lierbyen. Seminaret er åpent for alle.

  Les mer

 • Dette ble presentert på informasjonsmøtet om kommunedelplan for Gullaug

  28. januar 2020 var det infomøtet om utviklingen på Gullaug. Her kan du se presentasjonene som ble holdt og film om området.

  Les mer

 • Kollegaene setter pris på Hans

  Han hilser på alle, hjelper kollegaene med glede og deler raust med kunnskap og kjennskap om kommunen. Vi gratulerer Hans Furuvold med Inspirasjonsprisen 2019!

  Les mer

 • Åpnet nytt dagsentertilbud på Fosshagen

  Nå har dagsenteret for personer med demenssykdom ved Fosshagen fått en ny avdeling. Den er åpen kveldstid og annenhver helg. Det er også mulighet for drop in.

  Les mer

 • Slik vil de unge at Fjordbyen blir

  Hvordan ønsker de unge at den fremtidige Fjordbyen skal bli? Ta deg en tur til biblioteket i Lierbyen, så får du se.

  Les mer

 • Avvikler asfaltlager

  Egge asfaltlager avvikles fra 1. februar 2020.

  Les mer

 • Ny behandling for hepatitt C tilgjengelig

  Det anslås at rundt 10 000 mennesker i Norge har kronisk hepatitt C. Ny behandling består av tabletter en tar hjemme.

  Les mer

 • 20 millioner til billigere bussbilletter

  Fra 1. februar reduseres billettprisene i Buskerudbyen

  Les mer

 • Økonomisk støtte til utdanning

  Kommunen gir støtte til utdanning innen hage- og jordbruk i tillegg til praktiske yrkesfag. Søknadsfristen er 10. januar.

  Les mer

 • Budsjettforslaget politisk behandlet

  Tirsdag 17.12 behandlet kommunestyremøtet budsjettet for 2020 og handlingsplan for perioden ut 2023.

  Les mer

 • Tilbyr mange kurs for unge, voksne og familier

  Kurs i foreldreveiledning, søvnkurs, angstmestringskurs. Dette er noen av tilbudene som Lier kommune tilbyr innbyggerne sine. Se oversikten!

  Les mer

 • Følg med på kommunestyremøtet

  Tirsdag 10.12 var det kommunestyremøte på Haugestad, og som vanlig ble møtet sendt direkte.

  Les mer

 • Husk å bruke fastlegen i jula

  Kommuneoverlege Ingrid Bjerring minner om at legevakten er for akutte situasjoner.

  Les mer

 • -Et stort kunstnertalent

  15 år gamle Jelda Bankaew blir kalt et av kommunens store kunstnertalenter etter at hun vant årets julekortkonkurranse.

  Les mer

 • Kommunens budsjettplan blant landets beste

  Lier kommune var med helt mot slutten i konkurransen om å ha landets beste kommunale økonomiplan.

  Les mer

 • Musikk som medisin

  I høst begynte et nytt prøveprosjekt i Lier kommune, hvor beboere ved kommunens sykehjem får ukentlige besøk av musikkterapeut Siri Elzinga.

  Les mer

 • Klare for oppstart

  Fra første januar er det ikke lenger Viva som håndterer vei, vann og avløp i Lier kommune.

  Les mer

 • Adventskalender

  Her får du tips til en adventskalender som gir koselig tid med familien, er bra for lommeboken - og for miljøet.

  Les mer

 • Julekortkonkurranse

  Kjenner du noen mellom 9 og 19 år som liker å tegne?

  Les mer

 • Julegrantenning

  Juletiden nærmer seg, og på lørdag 30. november blir det både julegrantenning og fakkeltog i Lierbyen.

  Les mer

 • Nå kan du søke om nasjonale tilskudd for inkludering av barn og unge

  I dag ble det åpnet for å søke på midler til aktiviteter og tiltak som skal motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

  Les mer

 • Engasjerte unge fikk prøvd seg som kommunepolitikere

  Samtlige barne- og ungdomsskoler i Lier kommunen var representert når kommunale midler til nettopp de unge skulle fordeles.

  Les mer

 • Stor rift om årets influensavaksine

  Flere av kommunens legekontorer har sett seg nødt til å bestille flere vaksiner, og seniorsentrene opplever en større etterspørsel etter vaksinene.

  Les mer

 • Kunstprosjekt om Fjordbyen

  7. trinn ved Gullaug skole ønsker seg nettopp dine ønsker og håp for den nye Fjordbyen.

  Les mer

 • Gullaugkleiva-tunnelen stengt fra 4. november

  Mandag 4. november startet arbeidet med rehabilitering av Gullaugkleiva-tunnelen. Etter planen skal arbeidet være ferdig ved utgangen av desember.

  Les mer

 • Handlingsprogram 2020 - 2023

  Torsdag 31. oktober la rådmann Bente Gravdal frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2020 til 2023.

  Les mer

 • Delte ut gratis lys og refleks

  Mehari Negash hadde allerede lys på sykkelen og fikk tommel opp i Synlig syklist-kampanjen tirsdag morgen. De som syklet uten fikk gratis lykter og refleks.

  Les mer

 • Se hvem som ble valgt inn i de kommunale utvalgene

  Tirsdag 8. oktober ble de nye medlemmene til de ulike utvalgene i Lier kommune valgt.

  Les mer

 • Fortalte om psykisk helse til skoleungdommen

  I anledning verdensdagen for psykisk helse har Lier kommune satt fokus på hva vi alle kan gjøre for å påvirke vår psykiske helse positivt. I dag fikk 2. klasse på Lier og St. Hallvard videregående en god innføring om ivaretakelse av mental helse.

  Les mer

 • Leverandørene har snudd – influensavaksinen er her

  -Dette er en gledelig nyhet. Jeg anbefaler helsepersonell og alle i risikogruppene å ta vaksinen, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring. Les her hvor og når du kan ta årets vaksine.

  Les mer

 • Konstituerende kommunestyremøte etter valget er avholdt

  Tirsdag 8. oktober ble det første kommunestyremøtet etter valget gjennomført. Her ble valget formelt godkjent, og medlemmer av de politiske utvalgene bestemt.

  Les mer

 • Gi tid til din psykiske helse

  Den 8. oktober markerer Lier kommunes frisklivssentral verdensdagen for psykisk helse på Fosshagen ressurssenter. Her bys det på litt felles fysisk aktivitet og et interessant foredrag med Benjamin Solvang.

  Les mer

 • Fullt hus på Liertun-jubileum

  Liertun sykehjem markerte nylig sitt 40-årsjubileum. Både beboere, pårørende og ansatte kunne glede seg over flotte musikalske innslag fra Liunggjengen.

  Les mer

 • -Idretten kan utgjøre den store forskjellen

  Det skal være trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Lier kommune. Det kan være lurt om idrettslag tar praten om alkohol, sier Iren Vagstad Ellingsen, Av-og-til-koordinator i Lier kommune.

  Les mer

 • -Årets influensavaksine er forsinket til november

  Internasjonale forsinkelser gjør at influensavaksinen er tilgjengelig i Lier først i november. -Vær ekstra nøye med håndvasken i høst, sier kommuneoverlegen.

  Les mer

 • Åpent møte om nedsatt funksjonsevne og fremtidens teknologi

  Hvordan kan ny teknologi bidra i hverdagen til folk med nedsatt funksjonsevne? Velkommen til åpent møte på Haugestad 10. oktober klokken 18:00.

  Les mer

 • Nytt tilbud skal gjøre eldre sterke og stødige

  Sterk og stødig er et gruppetreningstilbud for eldre i norske kommuner. Nå har treningene startet opp i Lier.

  Les mer

 • Her er valgresultatene i Lier

  Mandag 9. september var det Kommune- og fylkestingsvalg med godt fremmøte i Lier. Her kan du se resultatene fordelt på parti og representanter.

  Les mer

 • Valgkampavslutning i Lier

  Alle de politiske partiene i Lier og Lier kommune arrangerer valgkampavslutning på Haugestad i Lierbyen onsdag 4. september fra klokken 18.30 til 21.30.

  Les mer

 • Aktive frukt- og grøntdager for femåringer

  Nesten alle femåringer i Lier har deltatt på frukt- og grøntdager på to lokale gårder i Lier. Det er liten tvil om at dette ga mersmak!

  Les mer

 • Kunst på Lierstranda 2019

  Søndag 25. august klokken 13.00 inviterer Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling til kunståpning og familiedag i Gilhusbukta med nyprodusert kunst, kunstverksteder og aktiviteter.

  Les mer

 • Nå kan du lese kommuneplanens samfunnsdel

  Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i mai. Nå har vi laget en fin presentasjon av planen - les den gjerne!

  Les mer

 • Lier blant de beste i kommune-NM

  Lier klatrer fra 19. til 16. plass på NHOs årlige kommune-rangering. Lier er vurdert som en av Norges mest attraktive kommuner for næringslivet.

  Les mer

 • -Snakk sammen om den nye hverdagen

  Skolestart kan by på sommerfugler i magen for mange. Her er noen tips til de som skal begynne på skolen for første gang.

  Les mer

 • Hvem bør vinne årets kulturpris?

  Kjenner du noen som burde hedres med Lier kommunes Kulturpris for 2019? Prisen deles ut mot slutten av året og vinneren hedres med 10.000 kroner.

  Les mer

 • De nye vannprøvene er gode

  Vannprøver tatt i slutten av juli viste for høye verdier av bakterier i badevannet ved Gilhusodden. Resultater fra nye prøver viser at badevannskvaliteten nå er god.

  Les mer

 • Kreativ workshop med tema «Livsmestring for alle»

  23 personer deltok på workshop for innovasjonsprosjektet «Samskaping helse, omsorg, velferd – livsmestring for alle».

  Les mer

 • Delte ut diplom til badeglade femåringer

  45 barn i femårsalderen har fått grunnleggende svømmeopplæring i basseng denne våren. Rett før sommerferien kom ordføreren på besøk for å dele ut vannmerke og diplom til de flinke barna.

  Les mer

 • Mange ble hedret under Lierdagene

  Under Lierdagene ble mange liunger hedret for å representere Lier på en flott måte.

  Les mer

 • Matebuss fra Engersand til Lier stasjon

  Matebuss-tilbudet til/fra Lier stasjon flyttes fra Lierbyen til Engersand.

  Les mer

 • Lier klatrer på Kommunebarometeret

  Lier kommune har løftet seg bra opp på Kommunebarometeret for 2019, og ligger på 17. plass av landets 422 kommuner. Det er den beste plasseringen for Lier i Kommunebarometerets historie!

  Les mer

 • Aktiv sommeravslutning på Lier Frisklivssentral

  En torsdag i måneden bytter Lier Frisklivssentral ut vanlig trening med tur til ulike plasser i Lier.

  Les mer

 • Godkjente valglister

  Listeforslagene til kommunevalget 2019 i Lier er nå godkjent av valgstyret.

  Les mer

 • Innovasjonsprosjekt med mål om mer hverdagsglede og livsmestring

  40 pårørende og ansatte deltok i workshop 22. mai.

  Les mer

 • Digital kunstner vant Drømmestipendet

  Danick Theodor Bakker (14) fra Lier blir tildelt Drømmestipendet på 15.000 kroner under Lierdagene.

  Les mer

 • Advarer mot å spise fisk fra Tyrifjorden

  Høye nivåer av miljøgifter funnet i Tyrifjorden.

  Les mer

 • Delte ut «Gullhaanden» for god håndhygiene

  Ekstra fokus på håndhygiene ga gode resultater.

  Les mer

 • Kommuneplanen i Lier

  Her kan du lese litt mer om arbeidet med ny kommuneplan i Lier.

  Les mer

 • Nytt sykkelhotell på Lier stasjon

  Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal har allerede testet det nye sykkelhotellet på Lier stasjon. Nå håper hun at mange sambygdinger gjør samme. Onsdag var det offisiell åpning.

  Les mer

 • Kriseteam bistår etter storbrann

  To personer er omkommet og rundt 40 er evakuert etter brann på Lierstranda. Kommunens psykososiale kriseteam gir bistand til de berørte.

  Les mer

 • Rivestart på sykehustomten

  For å rydde plass til det nye sykehuset på Brakerøya skal 30 bygninger rives i løpet av våren og sommeren. Denne uken ble rivestarten markert.

  Les mer

 • Bønder er varslet etter forurensning i Lierelva

  Et område nederst i Lierelva har blitt utsatt for forurensning. Alle bøndene som vanner fra Lierelva er varslet.

  Les mer

 • Gjør klar sykkelen - nå er det vår!

  Sykle til jobben og Aktiv på skoleveien starter begge på samme dato i år: Onsdag 24. april. Bruk gjerne påskedagene til å klargjøre sykkelen!

  Les mer

 • Fylkesvei 285 stenges i tre uker

  Like etter påske stenger Statens vegvesen fylkesvei 285 ved Bringebærkastet i Lier for å sikre veien mot ras.

  Les mer

 • Startskuddet går for Sykle til jobben 2019

  Du kan fortsatt melde deg på Sykle til jobben-aksjonen. Alle i Lier kan delta gratis.

  Les mer

Sist oppdatert: 22. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?